Een programma voor kampioenen maken

Kampioenen zijn niet alleen gepassioneerd over wat ze doen, maar ook enthousiast om hun collega's te overtuigen en te helpen effectievere oplossingen te leren gebruiken. Kampioenen verlagen de druk op de middelen van het kernprojectteam en helpen de betrokkenheid binnen de community te vergroten. Kampioenen doen het volgende:

 • Een golf aan enthousiasme creëren om de aanvaarding van verbeterde werkwijzen te versnellen.
 • Een cirkel van invloed binnen hun teams opbouwen.
 • De nieuwe werkwijzen in de praktijk brengen binnen teams.
 • Zakelijke uitdagingen en mogelijke oplossingen identificeren.
 • Feedback geven aan het projectteam en verantwoordelijken.

Selecteer deze koppeling om een PDF-versie van de Dynamics 365-gids voor kampioenen te downloaden.

Waarom zijn kampioenen belangrijk?

Leren via collega's is een van de effectiefste en meest gebruikte methoden.

Leermethoden en hun effectiviteit

Kampioenen overtuigen hun teams en trainen ze in de nieuwe werkwijzen. Ze vergroten het bewustzijn, het begrip en de betrokkenheid binnen de community. Gebruik kampioenen voor het volgende:

 • Teams overtuigen van Dynamics 365 en de waarde ervan.
 • Mensen in hun team helpen te begrijpen wat ze eraan hebben.
 • De bekendheid met Dynamics 365 vergroten via informele communicatiemethoden.

Video: Het belang van een netwerk met kampioenen

Kampioenen motiveren

Wat kampioenen zeggen

 • "Ik ben de hoofdgebruiker. Ik probeer ervoor te zorgen dat mensen mijn voorbeeld volgen. Het gaat om het uitwisselen van ideeën."

 • "Het is belangrijk om mensen te vinden die gemotiveerd zijn. Ik zie het als een kans. Onderdeel van mijn werk is om mensen aan te moedigen om community's en kennis te delen."

Een duurzame community van kampioenen opbouwen

Kampioenen helpen ervoor te zorgen dat uw implementatie van Dynamics 365 wordt uitgevoerd, uitgebreid en versterkt door hun collega's te overtuigen van de nieuwe oplossingen en ze te helpen. Deze kampioenen:

 • Moeten formeel worden getraind om hun kennis te verdiepen en te verbreden.
 • Moeten worden aangemoedigd en in staat worden gesteld om hun collega's te begeleiden, te onderwijzen en te trainen.
 • Hebben consequent positieve bevestiging nodig die het effect van hun inspanningen versterkt.
 • Hebben een duidelijk plan nodig om uit te voeren.

Vijf stappen om een community van kampioenen te ontwikkelen

 1. Bepaal de context.
 2. Ontwerp de community van kampioenen en stem deze af op de organisatiedoelstellingen en -visie voor de Dynamics 365-oplossing.
 3. Identificeer kampioenen en neem ze mee in uw plan.
 4. Stel een plan op met kampioenen.
 5. Voer het proces uit en herhaal het.

Hoe kampioenen in de algehele planning van de invoering passen

Routekaart voor het gebruik van kampioenen in de planning van de invoering

Hier volgen enkele aanbevelingen ten aanzien van de manier waarop een community van kampioenen moet worden georganiseerd en ontwikkeld:

 • Bepaal de context en het bereik van de community: het wat, waarom en hoe.
 • Ontwerp uw strategie voor kampioenen en stem deze af op organisatiedoelstellingen en de visie voor de Dynamics 365-oplossing. Zorg dat de strategie een community omvat die kan werken met en ondersteuning kan bieden voor de kampioenen.
 • Krijg de steun van belangrijke belanghebbenden en leidinggevenden.
 • Ontwikkel uw algehele behoefteplan, bijvoorbeeld het aantal kampioenen per kantoor, afdeling, team of verdieping.
 • Ontwikkel uw gids voor de betrokkenheid van kampioenen.

De fase van het organiseren en ontwikkelen van een community van kampioenen

Overleggen met uw belanghebbenden en kampioenen

Communiceer het doel en de strategie van de community van kampioenen als onderdeel van uw organisatiebrede invoering. Geef in uw online en offline communicatie rond de invoering van Dynamics 365 aan waar kampioenen kunnen worden bereikt en hoe werknemers kunnen leren van kampioenen.

Geef kampioenen een informatieblad dat ze aan hun managers kunnen geven om deze te overtuigen. Vergeet niet iets terug te geven: geef kampioenen erkenning voor hun werk door ze in het openbaar te prijzen en door middel van beloningen.

De fase van het informeren van belanghebbenden

Uw kampioenen identificeren

Zorg dat u goed inzicht krijgt in wie uw belanghebbenden zijn: de kampioenen, de beïnvloeders binnen de organisatie, teamleiders, eindverantwoordelijken, HR (Leren en ontwikkeling of trainingsteams). Formuleer de waarde van de community van kampioenen voor de organisatie om de steun van belangrijke belanghebbenden te krijgen. Meer volwassen community's kunnen functies van kampioenen onderdeel maken van HR-verplichtingen om het geleverde werk te erkennen.

Werk samen met deze belanghebbenden om het definitieve ontwerp van de community te ontwikkelen en goed te keuren. Informeer kampioenen over hun betrokkenheid en de hoeveelheid tijd die nodig is om verplichtingen uit te voeren.

De fase van het identificeren van kampioenen

Het plan voor de community van kampioenen uitvoeren

Overleg met afdelingshoofden en managers van verschillende bedrijfstakken om visionaire leiders, aanhangers van technologieën en anderen te vinden.

Gebruik uw Dynamics 365-ondersteuningsgroep of -hulpgroep, of Yammer-netwerk indien van toepassing, om te bepalen wie al nieuwe Dynamics 365-gebruikers helpt en de potentie heeft om uit te groeien tot een kampioen.

De fase van het uitvoeren van de community van kampioenen

Kampioenen betrekken bij de invoering van Dynamics 365

Nadat u de planningsfase hebt doorlopen, is het tijd om uw plan daadwerkelijk uit te voeren.

Overleg voortdurend met kampioenen om op de hoogte te blijven van de stand van zaken en om feedback te verzamelen over hoe de teams de nieuwe werkwijzen ervaren. Moedig geïnteresseerde werknemers gedurende de organisatiebrede invoering aan om meer te weten te komen over de community van kampioenen en geef aan hoe ze hier een actieve rol in kunnen spelen.

De fase van de organisatiebrede invoering

Succes benadrukken en delen

Maak kampioenen ervan bewust dat het benadrukken en delen van het succes van de Dynamics 365-oplossing onderdeel van hun rol is. Zorg ervoor dat ze begrijpen hoe het delen van het succes ze helpt in hun discussies met nieuwe gebruikers. U doet dit door dit aan te geven tijdens de training van kampioenen.

Kampioenen moeten een open ruimte, zoals een Yammer-groep of Teams, hebben om te kunnen overleggen, bijvoorbeeld over deze gedeelde verhalen en feedback.

De fase van het benadrukken en delen van succes

Video: De bouwstenen van een netwerk met kampioenen

De checklist voor het kampioenenprogramma

⬜ Vind enthousiaste kampioenen die tijd en moeite kunnen investeren.

⬜ Maak een chatgroep, bijvoorbeeld in Yammer of Teams, waar kampioenen updates en successen kunnen delen.

⬜ Lever materiaal dat hun werk in de groep met teams en personen ondersteunt (bijvoorbeeld informele lunchsessies).

⬜ Bespreek regelmatig wat wel en niet werkt met de kampioenen.

⬜ Informeer individuen over de rol van kampioenen en waar deze te vinden zijn. Kampioenen hebben geen IT-ondersteuningsfunctie, maar vertegenwoordigen het bedrijf.

⬜ Neem bronnen voor Dynamics 365-trainingen op uw eigen interne trainingssite op.

⬜ Organiseer een wedstrijd (bijvoorbeeld een speurtocht) tussen afdelingen om mensen aan te moedigen de Dynamics 365-oplossing te gebruiken.

Zie ook