Business Central Online aanpassen met extensies

U kunt Business Central online wijzigen door extensies te installeren die bijvoorbeeld functionaliteit toevoegen, gedrag wijzigen of u toegang verlenen tot nieuwe online services.

Notitie

Als u extensies wilt installeren of verwijderen vanuit AppSource of extensies per tenant wilt toevoegen, moet u de juiste machtigingen hebben. U moet ofwel lid zijn van de gebruikersgroep UITGEBREID BEHEER - - BEHEERDER of u moet de machtigingenset UITGEBR. BEHEER - - BEHEERDER hebben. Als u een beheerder bent, kunt u gebruikersgroepen en machtigingen toewijzen aan andere gebruikers in uw bedrijf.

Als u de functionaliteit van een extensie wilt gebruiken, zoals pagina's openen, rapporten uitvoeren, acties selecteren, enzovoort, moeten aan u de machtigingensets zijn toegewezen die als onderdeel van de extensie zijn geïnstalleerd.

Notitie

De machtigingenset UITGEBREID BEHEER - BEHEERDER is geïntroduceerd in Business Central 2021 releasewave 1, als vervanging voor de machtigingenset D365 EXTENSIEBEHEER in eerdere versies.

Belangrijk

Het uploaden van extensies per huurder en de installatie van AppSource-extensies wordt niet ondersteund via de pagina Extensiebeheer voor lokale installaties. U kunt AppSource-extensies niet on-premises installeren, inclusief in op Docker gebaseerde implementaties.

Wanneer u Business Central voor het eerst start, zijn bepaalde extensies al voor u geïnstalleerd. In de loop van de tijd zullen meer extensies beschikbaar voor u worden gemaakt en u kunt dan zelf bepalen of u de extensie wilt gebruiken of niet.

Zo verschaft Microsoft een extensie die integratie met PayPal Payments Standard biedt. Deze extensie is standaard geïnstalleerd. Maar als er een andere extensie beschikbaar komt die integratie met een andere betalingsservice biedt, kunt u de nieuwe extensie installeren en vervolgens bepalen welke van de services moeten worden gebruikt.

U beheert de extensies op de pagina Extensiebeheer. U kunt tot deze pagina toegang krijgen via de startpagina. Of kies het pictogram Zoeken naar pagina of rapport lampje dat de functie Vertel me opent in de rechterbovenhoek, voer Extensie in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling. Zie Extensies installeren en verwijderen voor meer informatie.

Notitie

Als u denkt u dat toegang tot een extensie zou moeten hebben maar de functionaliteit ervan niet vindt, kijk dan op de pagina Extensiebeheer. Als de extensie daar niet wordt vermeld, kunt u de extensie installeren zoals beschreven in het volgende gedeelte.

Notitie

Meld u aan bij AppSourceAppSource.microsoft.com met het e-mailaccount dat u gebruikt voor Business Central online. Gebruik voor het gemak dezelfde e-mailaccount voor andere producten en services.

U kunt ook naar de marktplaats gaan vanuit Business Central. Op de pagina Extensiebeheer kunt u de extensies bekijken die momenteel zijn geïnstalleerd en kunt u de pagina Extensiemarktplaats openen waarop de extensies van Business Central worden weergegeven die momenteel beschikbaar zijn in AppSource. Als u de koppeling Meer apps kiest, komt u terecht op AppSource.microsoft.com.

Als u een extensie kiest, kunt u lezen over wat de extensie doet en kunt u Help opvragen voor de extensie voor meer informatie. Wanneer u een extensie wilt verkrijgen, moet u akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden. Als u de extensie van de AppSource-website ophaalt, wordt u aangemeld bij Business Central om de installatie uit te voeren.

Wanneer u een extensie installeert, moet u deze mogelijk instellen. Zo moet u wellicht een rekening opgeven met de extensie PayPal Payments Standard voor Business Central. Met andere extensies worden gewoonweg velden aan een bestaande pagina toegevoegd of wordt bijvoorbeeld een nieuwe pagina toegevoegd.

Als u een extensie verwijdert en vervolgens van gedachten verandert, kunt u deze opnieuw installeren. Wanneer u een extensie verwijdert die u gebruikt, worden de gegevens bewaard zodat deze gegevens nog steeds beschikbaar zijn als u de extensie opnieuw installeert. Er zijn enkele extensies vereist. U kunt deze niet verwijderen vanaf de pagina Extensiebeheer. Als u het probeert, verschijnt er een foutmelding.

Sommige extensies worden verstrekt door Microsoft en andere extensies worden verstrekt door andere bedrijven. Alle extensies worden getest voordat ze voor u beschikbaar worden gemaakt, maar het is raadzaam dat u toegang hebt tot de koppelingen die met elke extensie worden verschaft als u meer wilt weten over de extensie voordat u ervoor kiest deze te installeren.

Notitie

U kunt op de hoogte blijven van nieuwe extensies van Microsoft en andere leveranciers op AppSource.microsoft.com.

Extensies en gegevensoverdracht

Aangezien de volgende extensies communiceren met andere services, kunnen ze gegevens uit de geografie van de Business Central-omgeving overdragen:

 • AMC Banking 365 Fundamentals-extensie
 • Afbeeldingsanalyse
 • Voorspelling van te late betaling
 • PayPal Payments Standard
 • Verkoop- en voorraadprognose
 • WorldPay Payments Standard

Dit geldt ook voor bepaalde functionaliteit in de basistoepassing, zoals de volgende mogelijkheden:

 • Cashflowprognose
 • Documentuitwisselingsservice
 • Dataverse-verbindingen
 • OCR-service
 • Online Map
 • EU btw-nummers Service

Microsoft-partners en -resellers kunnen extensies maken die ze kunnen gebruiken om lijsten met apps samen te stellen die ze vaak aan hun klanten aanbevelen. Als ze dat doen en de extensie in uw tenant hebben geïmplementeerd, zijn de apps beschikbaar op de pagina Aanbevolen apps. Daar kunt u over elke app lezen en beslissen of u deze wilt installeren.

Notitie

Als u een Microsoft-partner of -wederverkoper bent en u een lijst met aanbevolen apps wilt geven, gaat u naar Apps aanbevelen uit AppSource.

Zie ook

Business Central aanpassen
Business Central-extensies van andere providers
De Envestnet Yodlee Bank Feeds-service instellen
Klantbetalingen inschakelen via PayPal
Bedrijfsgegevens migreren uit andere financiële systemen
De extensie GetAddress.io UK Postcode instellen
Business Central Extensies door andere providers
Voorbereid zijn om zaken te doen

Start een gratis proefversie