Kanaalspecifieke kortingen definiëren

Belangrijk

Dynamics 365 Retail is nu Dynamics 365 Commerce - volledige omnichannel-handel voor al uw e-commerce, fysieke winkels en callcenters. Meer informatie over deze veranderingen vindt u in Microsoft Dynamics 365 Commerce.

In dit onderwerp komen de concepten aan bod die u moet kennen om een korting voor een bepaald afzetkanaal te maken.

Kanaalspecifieke kortingen

Detailhandelaren bieden vaak verschillende kortingen in verschillende afzetkanalen aan. Dit vindt mogelijk plaats om zich te richten op lokale marktvoorwaarden of de strijd aan te gaan met concurrerende detailhandelaren.

In Commerce worden prijsgroepen gebruikt voor het definiëren van kanaalspecifieke kortingen. De prijsgroepen kunnen aan een of meer van de volgende entiteiten worden toegewezen: kanalen, catalogi, aansluitingen, en loyaliteitsprogramma's. Dit artikel bespreekt kanalen, maar dezelfde concepten gelden voor cataloguskortingen, aansluitingskortingen, en loyaliteitskortingen.

Prijsgroepen

Prijsgroepen.

Het bovenstaande diagram illustreert de relatie tussen entiteiten die mogelijk in een transactie aanwezig zijn (kanaal, catalogus, klant, klantenbindingskaart) en de verschillende kortingssoorten die kunnen worden geconfigureerd. Alle transacties vinden plaats in een kanaal. Het kanaal is dus gegarandeerd aanwezig in een transactie. De resterende entiteiten zijn optioneel. Op elke hoofdgegevenspagina is er een koppeling naar een bijbehorende prijsgroepenpagina waar u desgewenst prijsgroepen kunt weergeven en toevoegen. Een prijsgroep wordt gebruikt om vier verschillende typen entiteiten te verbinden met kortingen, prijscorrecties en handelsovereenkomsten. Het is raadzaam een strategie te plannen voor de wijze waarop u uw prijsgroepen benoemt om ze georganiseerd te houden. U kunt bijvoorbeeld voorvoegsel of achtervoegsel in de vorm van een letter of getal gebruiken om onderscheid te maken tussen de verschillende typen. Bijvoorbeeld: 1-xxxxx voor kanaalprijsgroepen en 2-xxxxx voor catalogusprijsgroepen. Er zijn vier querypagina's die zich op elk van de Commerce-entiteiten richten en waaraan kortingen kunnen worden gekoppeld.

  • Kanaalprijsgroepen: deze pagina bevat een lijst aan elkaar gekoppelde kanalen en kortingen voor elke prijsgroep.
  • Catalogusprijsgroepen - Deze pagina bevat een lijst met gekoppelde catalogi en kortingen voor elke prijsgroep.
  • Loyaliteitsprijsgroepen - Deze pagina bevat een lijst met gekoppelde loyaliteitsprogramma´s en kortingen voor elke prijsgroep.
  • Prijsgroepen voor aansluitingen - Deze pagina bevat een lijst met gekoppelde aansluitingen en kortingen voor elke prijsgroep.

Voorbeeld van kanaalkorting instellen

Het volgende voorbeeld illustreert de taken die bij het instellen van een kanaalkorting moeten worden uitgevoerd.

  1. Voor dit voorbeeld hebt u een kanaal genaamd Houston en gaat u een nieuwe korting genaamd Terug-naar-school maken.
  2. Omdat de prijs- en kortingsstrategie de mogelijkheid van kanaalkortingen omvat, maakt u altijd een kanaal-specifieke prijsgroep wanneer u een kanaal maakt.
  3. U hebt de prijsgroep Houston-PG en deze wordt toegewezen aan het Houston-kanaal.
  4. Nadat u de nieuwe korting Terug-naar-school hebt gemaakt, moet u op Prijsgroepen bovenaan de pagina Korting klikken. De pagina Kortingsprijsgroepen wordt geopend. Klik op Nieuw en selecteer de prijsgroep Houston-PG.
  5. U kunt nu de korting activeren en doorgeven aan het kanaal.

Aanvullende resources

Prijscorrecties en kortingen