Productbeoordelingen synchroniseren in Dynamics 365 Commerce

Belangrijk

Dynamics 365 Retail is nu Dynamics 365 Commerce - volledige omnichannel-handel voor al uw e-commerce, fysieke winkels en callcenters. Meer informatie over deze veranderingen vindt u in Microsoft Dynamics 365 Commerce.

In dit onderwerp wordt beschreven hoe u productbeoordelingen in Microsoft Dynamics 365 Commerce kunt synchroniseren.

Overzicht

Als u productbeoordelingen wilt gebruiken in omnichannels, zoals op het verkooppunt (POS) en in callcenters, moeten productbeoordelingen van de beoordelings- en revisieservice worden geïmporteerd in de database met Commerce-kanalen. Wanneer productbeoordelingen beschikbaar worden gemaakt in omnichannels, kunnen klanten tijdens hun interactie met verkoopmedewerkers indirect worden geholpen.

In dit onderwerp worden de volgende taken beschreven:

 1. Configureer Taak productbeoordelingen synchroniseren als een batchtaak om productbeoordelingen te synchroniseren vanuit de Service voor beoordelingen en recensies.
 2. Controleren of de batchtaak voor het synchroniseren van productbeoordelingen is geslaagd.
 3. Productbeoordelingen beschikbaar maken op het POS.

Een batchtaak configureren om productbeoordelingen te synchroniseren

Belangrijk

Controleer voordat u begint of versie 10.0.6 of hoger van Dynamics 365 Commerce is geïnstalleerd.

De Commerce-planner initialiseren

U initialiseerd de Commerce-planner als volgt.

 1. Ga naar Detailhandel en commerce > Instellingen van hoofdkantoor > Commerce-planner > Commerce-planner initialiseren. U kunt ook zoeken naar "Commerce-planner initialiseren".
 2. Controleer in het dialoogvenster Commerce-planner initialiseren of de optie Bestaande configuratie verwijderen is ingesteld op Nee en selecteer vervolgens OK.

De subtaak RetailproductRating controleren

Voer de volgende stappen uit om te controleren of de subtaak RetailproductRating bestaat.

 1. Ga naar Detailhandel en commerce > Instellingen van hoofdkantoor > Commerce-planner > Plannersubtaken. U kunt ook zoeken naar "Plannersubtaken".
 2. Zoek in de lijst met subtaken naar de subtaak RetailproductRating.

In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van subtaakdetails in Commerce.

Details van de subtaak RetailproductRating

Notitie

Als u de subtaak RetailproductRating niet kunt vinden, hebt u mogelijk al de taak Productbeoordelingen synchroniseren en de 1040 CDX-taak uitgevoerd voordat u de Commerce-planner hebt geïnitialiseerd. Voer in dat geval de volgende stappen uit om de taak Volledige gegevenssynchronisatie uit te voeren.

 1. Ga naar Detailhandel en commerce > Instellingen van hoofdkantoor > Commerce-planner > Kanaaldatabase. U kunt ook zoeken naar "Kanaaldatabase".
 2. Selecteer de kanaaldatabase die u wilt synchroniseren.
 3. Selecteer in het actiedeelvenster Volledige gegevenssynchronisatie.
 4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Een distributieplanning selecteren de optie 1040-producten en selecteer vervolgens OK.
 5. Herhaal de stappen van de vorige procedure om te controleren of de subtaak RetailproductRating is gemaakt.

Productbeoordelingen importeren

Voer de volgende stappen uit om productbeoordelingen in Commerce te importeren vanuit de service voor beoordelingen en recensies.

 1. Ga naar Detailhandel en commerce > Instellingen van hoofdkantoor > Commerce-planner > Taak productbeoordelingen synchroniseren. U kunt ook zoeken naar "Beoordelingstaak product synchroniseren".
 2. Selecteer in het dialoogvenster Productbeoordelingen ophalen op het sneltabblad Uitvoeren op de achtergrond de optie Terugkeerpatroon.
 3. Stel in het dialoogvenster Terugkeerpatroon definiëren een terugkeerpatroon in. (De voorgestelde waarde is twee uur.) Plan geen terugkeerpatroon dat minder dan een uur duurt.
 4. Selecteer OK.
 5. Stel de optie Batchproces in op Ja. Met deze instelling wordt gegarandeerd dat u de logboeken en de status van de uitgevoerde batchtaken kunt controleren.
 6. Selecteer OK om de batchtaak te plannen.

In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van batchtaakconfiguratie in Commerce.

Configuratie van de batchtaak voor de synchronisatie van productbeoordelingen

Controleren of de batchtaak voor het synchroniseren van productbeoordelingen is geslaagd

Ga als volgt te werk om te controleren of de batchtaak voor synchroniseren van productbeoordelingen is geslaagd.

 1. Ga naar Detailhandel en commerce > Systeembeheerder > Query's > Batchtaken of als u een voorraadeenheid (SKU) alleen voor Commerce gebruikt, Detailhandel en commerce > Query's en rapporten > Batchtaken. U kunt ook zoeken naar "Batchtaken".
 2. Als u de details van de batchtaak wilt weergeven, zoekt u in de lijst met batchtaken in de kolom Taakomschrijving naar een omschrijving die "Productbeoordelingen ophalen" bevat.
 3. Selecteer de taak-id om de details van de batchtaak weer te geven, zoals de geplande begindatum/-tijd en de tekst van het terugkeerpatroon.

In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van de details van de batchtaak in Commerce wanneer de batchtaak wordt uitgevoerd met een interval van twee uur.

Details van de batchtaak voor de synchronisatie van productbeoordelingen

Productbeoordelingen beschikbaar maken op het POS

De oplossing Beoordelingen en recensies in Dynamics 365 Commerce is een omnichannel-oplossing. Productbeoordelingen worden echter niet standaard weergegeven op het POS. Om klanten in winkels de beoordelingen en recensies te laten zien wanneer ze worden geholpen door een verkoopmedewerer, moet u productbeoordelingen inschakelen op het POS.

Voer de volgende stappen uit om productbeoordelingen in te schakelen op het POS.

 1. Ga naar Detailhandel en commerce > Commerce-instellingen > Parameters > Commerce-parameters. U kunt ook zoeken op "Commerce-parameters".
 2. Selecteer Nieuw op het tabblad Configuratieparameters.
 3. Voer een naam in zoals RatingsAndReviews.EnableproductRatingsForRetailStores, en stel de waarde in op true.
 4. Selecteer Opslaan.
 5. Ga naar Retail en Commerce > Retail en Commerce IT > Distributieplanning. U kunt ook naar "distributieplanning" zoeken.
 6. Selecteer in de takenlijst 1110 (algemene configuratie) en selecteer Nu uitvoeren.
 7. Nadat de taak is uitgevoerd, controleert u of de productbeoordelingen nu op het POS worden weergegeven.

In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van de configuratie van de Commerce-parameters om productbeoordelingen in te schakelen op het POS.

Configuratie van Commerce-parameters voor productbeoordelingen op het POS

In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van de productbeoordelingen op het POS.

Productbeoordelingen op het POS

In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van de productbeoordelingen in callcenterkanalen.

Productbeoordelingen in een callcenterkanaal

Aanvullende resources

Overzicht beoordelingen en recensies

Aanmelden om beoordelingen en recensies te gebruiken

Beoordelingen en recensies beheren

Beoordelingen en recensies configureren

Notitie

Laat ons uw taalvoorkeuren voor documentatie weten! Beantwoord een korte enquête. (houd er rekening mee dat deze in het Engels is)

De enquête duurt ongeveer zeven minuten. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld (privacyverklaring).