Regels toevoegen aan een zoekonderwerp

Zoekonderwerpen bepalen welke gegevens beschikbaar zijn voor uw analyse. U kunt een onbeperkt aantal zoekregels toevoegen aan een zoekonderwerp. Elke regel selecteert berichten die beschikbaar zijn voor de analyse van de gegevensset. U kunt uw zoekonderwerpen op elk gewenst moment bijwerken en regels toevoegen of bewerken.

Social Engagement ondersteunt de volgende zoekregels. U moet een Social Engagement-beheerder of hoofdanalist zijn om zoekonderwerpen te kunnen maken of wijzigen.

Tip

Dit onderwerp is onderdeel van een scenario dat begeleiding biedt bij het instellen van zoekopdrachten. Meer informatie: Zoekacties instellen om te luisteren naar sociale-mediagesprekken

Een regel toevoegen aan een zoekonderwerp

Als u zoekopdrachten mogelijk wilt maken en berichten wilt verzamelen, voegt u een of meer regels aan een zoekonderwerp toe.

Belangrijk

Uw trefwoorden en in- en uitsluitingen kunnen elk maximaal 128 tekens lang zijn. U kunt per zoekregel maximaal 15 trefwoorden en insluitingen toevoegen, en maximaal 25 uitsluitingen.

Wanneer u een regel toevoegt, leveren uw zoekopdrachten meestal meer berichten op. Het grotere aantal berichten telt mee voor uw berichtentarget. U moet alle wijzigingen in uw zoekonderwerp valideren voordat u dit kunt opslaan. Het is verstandig om regelmatig de resultaten van een nieuw of bijgewerkt zoekonderwerp te controleren om er zeker van te zijn dat relevante gegevens worden verzameld binnen uw targetlimieten. Meer informatie: Uw berichtentarget beheren

Een nieuwe regel toevoegen

 1. Ga naar Zoekinstellingen.

 2. Selecteer in de lijst met zoekonderwerpen het zoekonderwerp waaraan u een regel wilt toevoegen.

 3. Klik op Regel toevoegen (Knop Toevoegen) om het deelvenster Regel toevoegen te openen.

 4. Selecteer het type regel dat u wilt toevoegen.

 5. Definieer de benodigde waarden voor de nieuwe regel.

 6. Klik op Doorgaan in het deelvenster Regel toevoegen om de regel toe te voegen aan het zoekonderwerp.

  Belangrijk

  De oplossing controleert de ruimte binnen het target voor de nieuwe regel en geeft u de daarbij behorende melding. Als uw target geen ruimte biedt voor de nieuwe regel, kunt u deze niet opslaan.

 7. Klik in het zoekonderwerpvenster op Opslaan (Knop Opslaan) om uw zoekonderwerp te activeren of klik op Toevoegen om een andere regel aan uw onderwerp toe te voegen.

Een trefwoordenregel toevoegen

Maak regels op basis van trefwoorden en in- en uitsluitingen, en definieer de bronnen en talen waarop de regel moet zoeken. Dit is de meest gebruikelijke manier om een regel te definiëren in een zoekonderwerp en deze resulteert meestal in een groot aantal berichten.

Een nieuwe trefwoordenregel toevoegen

 1. Ga naar Zoekinstellingen.

 2. Selecteer het zoekonderwerp waaraan u de regel wilt toevoegen of maak een nieuw zoekonderwerp.

 3. Klik onder Regels op Nieuwe regel toevoegen (Knop Toevoegen) om de pagina Regel toevoegen te openen.

 4. Klik op Trefwoordenregel.

 5. Voer de trefwoorden in en selecteer de in- en uitsluitingen en de filters die u wilt gebruiken wanneer u berichten zoekt.

 6. Selecteer Doorgaan in het deelvenster Regel toevoegen om de regel toe te voegen aan het zoekonderwerp.

  Belangrijk

  De oplossing controleert de ruimte binnen het target voor de nieuwe regel en geeft u de daarbij behorende melding. Als uw target geen ruimte biedt voor de nieuwe regel, kunt u deze niet opslaan. Bovendien ziet u een voorbeeld van berichten op Twitter die voldoen aan uw regel.

 7. Klik in het deelvenster van het zoekonderwerp op Opslaan (Knop Opslaan) om de regel te activeren.

Trefwoorden toevoegen waarop u wilt zoeken

Met trefwoorden bepaalt u naar welke termen en woordgroepen moet worden geluisterd. Er wordt gezocht naar woorden die exact met trefwoorden overeenstemmen. Trefwoorden zijn echter niet hoofdlettergevoelig. We raden aan varianten van trefwoorden op te nemen. Als uw trefwoord bijvoorbeeld telefoon is, wordt de term telefoons in een bericht niet geselecteerd door een zoekregel en verschijnt het resultaat dus niet in uw analyse. De komma fungeert voor elk trefwoord als een OF-voorwaarde. Als u meer dan één zoekterm toevoegt, zoekt uw zoekregel naar minimaal één van de genoemde termen. Om de waarschijnlijkheid te verhogen dat u de gewenste resultaten krijgt, kunt u overwegen acroniemen en algemene samentrekkingen toe te voegen.

Het is van belang om trefwoorden regelmatig te controleren. Als uw trefwoorden te veel zoekresultaten opleveren, kunt u overwegen de zoekregel in te perken door in- en uitsluitingen op te nemen of het aantal trefwoorden te beperken.

Meer informatie: Uw zoekregels verfijnen

Stel dat u wilt luisteren naar berichten over een product dat door Contoso wordt gemaakt. U kunt de trefwoorden toevoegen aan een zoekregel als: Productnaam, #prodname, Naam van het product. De zoekregel resulteert in alle berichten waarin een van de trefwoorden wordt genoemd.

Insluitingen aan een trefwoordenregel toevoegen

Baken uw zoekopdracht af door insluitingen toe te voegen, zodat u een betere selectie van berichten krijgt. U kunt insluitingen zien als een EN-voorwaarde. Uw zoekopdracht wordt gefilterd zodat berichten alleen worden geselecteerd als ze minimaal een van de trefwoorden en minimaal een van de insluitingen bevatten. Insluitingen zijn niet hoofdlettergevoelig.

Wanneer u luistert naar berichten over een product, wilt u zeker weten dat de berichten gaan over een product in de portefeuille van deze fabrikant. Overweeg alternatieve spellingen van de merk- of bedrijfsnaam toe te voegen. Zo kunt u bijvoorbeeld berichten vinden waarin het product van Contoso wordt genoemd, kunt u iets in de trant van het volgende toevoegen aan uw insluitingen: #contoso, Contoso, @contoso. Deze zoekregel zal nu alle berichten die een van de trefwoorden en een van de insluitingen bevatten als resultaat geven.

Wanneer u de zoekregel instelt, kunt u kiezen uit de volgende opties om te beslissen hoe ver een trefwoord en een insluiting van elkaar af mogen staan in een bericht:

 • Zin: trefwoorden en insluitingen moeten in dezelfde zin voorkomen.

 • Alinea: trefwoorden en insluitingen moeten in dezelfde alinea voorkomen.

 • Bericht: trefwoorden en insluitingen moeten in hetzelfde bericht voorkomen.

Het is verstandig om te beginnen met de standaardoptie (Alinea). Als het zoekonderwerp te veel irrelevante resultaten oplevert, perkt u het in door de optie Zin te selecteren. Let op dat u hiermee mogelijk ook relevante berichten verwijdert, omdat combinaties van in- en uitsluitingen en trefwoorden buiten een zin niet meer worden opgepakt door de trefwoordenregel.

Insluitingen vormen een geweldige manier om het aantal berichten dat uw zoekopdracht als resultaat geeft te beperken en ervoor te zorgen dat u binnen uw target blijft.

Termen uitsluiten van een trefwoordenregel

Soms kan een bepaald woord of een bepaalde zin uw zoekresultaten vervuilen met talloze irrelevante berichten. Met uitsluitingen kunt u de zoekopdrachten afbakenen en uw resultaten verbeteren. Wanneer u de termen die u wilt uitsluiten hier invoert, scheidt u ze door een komma. Berichten met die termen worden dan genegeerd. Uitsluitingen zijn niet hoofdlettergevoelig. Voor elke term die u aan de uitsluitingen toevoegt, wordt uw zoekopdracht gefilterd zodat een bericht niet wordt geselecteerd als het overeenkomt met een van de trefwoorden, maar een of meer van uw uitsluitingen bevat. Zie uitsluitingen als de woorden EN NIET.

Stel bijvoorbeeld dat u geen belangstelling hebt voor kortingen of aanbiedingen voor een product van Contoso. Om resultaten met korting of aanbieding te vermijden, voegt u deze termen toe aan de uitsluitingen voor de zoekregel. Berichten waarin minimaal een van de uitsluitingen en een trefwoord worden genoemd, worden niet meer in de resultaten voor deze regel opgenomen.

Als u meerdere termen wilt uitsluiten, moeten de uitsluitingen worden toegevoegd aan dezelfde zoekregel. Als de ene regel zoekt naar Contoso en korting uitsluit, en een andere regel Contoso zoekt en aanbieding uitsluit, selecteert het zoekonderwerp alle berichten waarin Contoso wordt genoemd, maar niet korting en aanbieding". Als een query zoekt naar Contoso en korting, aanbieding uitsluit, worden alle berichten uitgesloten waarin Contoso wordt genoemd en die noch korting noch aanbieding bevatten.

Tip

U kunt een term in één stap uitsluiten van alle actieve zoekregels door de betreffende term toe te voegen aan de lijst met geblokkeerde inhoud. Meer informatie: De kwaliteit van uw zoekresultaten beheren

Uitsluitingen vormen een geweldige manier om het aantal berichten dat uw zoekopdracht als resultaat geeft te beperken en ervoor te zorgen dat u binnen uw berichtentarget blijft. Kies uw uitsluitingen echter zorgvuldig om te voorkomen dat u relevante berichten mist.

Speciale tekens in trefwoorden en in- en uitsluitingen

Exacte zoekopdrachten zijn essentieel voor succesvol Social Listening. Speciale tekens worden vaak in merk- of productnamen gebruikt als een verbindingsteken. Social Engagement interpreteert de speciale tekens +, &, /, en - als aparte eenheden in een zoekregel.

Als u bijvoorbeeld de term City Power & Light zoekt, resulteert dat in berichten waarin deze term met alle spatiecombinaties wordt genoemd. Berichten die een van de volgende termen bevatten (niet hoofdlettergevoelig), worden opgepakt door de zoekopdracht:

 • City Power & Light (spatie voor en na het speciale teken)

 • City Power& Light (spatie na het speciale teken)

 • City Power &Light (spatie voor het speciale teken)

 • City Power&Light (geen spatie voor of na het speciale teken)

Aanvullende speciale tekens

Auteurs op Twitter en Instagram maken vaak gebruik van #hashtags en @vermeldingen. Twitter-auteurs maken tevens gebruik van $stocktweets. Gebruik die speciale tekens als u expliciet wilt zoeken naar #hashtags, $stocktweets of @vermeldingen. Social Engagement interpreteert die termen als unieke entiteiten als zij worden toegevoegd aan een zoekregel.

Als u bijvoorbeeld de term #contoso zoekt, worden alleen resultaten gevonden waarin de exacte hashtag voorkomt.

Beperkingen op onderwerpnamen, trefwoorden en in- en uitsluitingen

U kunt een onbeperkt aantal zoekregels per zoekonderwerp maken, maar er gelden wel beperkingen op het aantal en de lengte van de termen:

 • Maximumlengte, in tekens, voor zoekonderwerpen: 35

 • Maximumlengte, in tekens, per trefwoord, opname of uitsluiting: 128

 • Maximum aantal trefwoorden per zoekregel: 15

 • Maximum aantal opnamen per zoekregel: 15

 • Maximum aantal uitsluitingen per zoekregel: 25

Een regel voor Facebook-pagina´s toevoegen

Houd alle gesprekken op een Facebook-pagina bij. Meestal volgt u gesprekken op een Facebook-pagina in volledige context en kijkt u niet alleen naar specifieke berichten. Als u een Facebook-pagina aan een zoekonderwerp toevoegt, zorgt u ervoor dat alle berichten op de Facebook-pagina (zoals berichten van het publiek en de pagina of reacties van de pagina en het publiek) worden vastgelegd voor verdere verwerking in Social Engagement.

Een nieuwe regel voor Facebook-pagina's toevoegen

 1. Ga naar Zoekinstellingen.

 2. Selecteer het zoekonderwerp waaraan u de regel wilt toevoegen of maak een nieuw zoekonderwerp.

 3. Klik onder Regels op Nieuwe regel toevoegen (Knop Toevoegen) om de pagina Regel toevoegen te openen.

 4. Klik op Regel voor Facebook-pagina's.

 5. Voer in het invoerveld een URL van een Facebook-pagina in.

 6. Selecteer uit het resultaat de Facebook-pagina die u wilt toevoegen.

  of

  Selecteer een Facebook-pagina van de sociale profielen die u hebt toegevoegd.

  Notitie

  U kunt ook meerdere Facebook-profielen of pagina's toevoegen aan een regel door op Toevoegen (Knop Toevoegen) te klikken naast elke pagina.

 7. Klik op Doorgaan in het deelvenster Regel toevoegen om de regel toe te voegen aan het zoekonderwerp.

 8. Klik in het deelvenster van het zoekonderwerp op Opslaan (Knop Opslaan) om de regel te activeren.

Een regel voor Twitter toevoegen

Volg gesprekken op Twitter en voeg een regel voor Twitter toe om tweets, vermeldingen, antwoorden of retweets in een zoekonderwerp te zien.

Een nieuwe regel voor Twitter toevoegen

 1. Ga naar Zoekinstellingen.

 2. Selecteer het zoekonderwerp waaraan u de regel wilt toevoegen of maak een nieuw zoekonderwerp.

 3. Klik onder Regels op Nieuwe regel toevoegen (Knop Toevoegen) om de pagina Regel toevoegen te openen.

 4. Klik op Regel voor Twitter.

 5. Voer in het zoekveld de Twitter-@gebruikersnaam in die u wilt bijhouden.

  Als u geen Twitter-profiel hebt toegevoegd aan uw sociale profielen, moet u zich eerst aanmelden bij Twitter om zoekopdrachten uit te voeren op Twitter.

 6. Selecteer in de lijst met resultaten het Twitter-profiel dat u wilt toevoegen.

  of

  Selecteer een Twitter-profiel in de sociale profielen die al zijn toegevoegd. Meer informatie: Sociale profielen beheren

  Notitie

  U kunt ook meerdere Twitter-profielen of pagina's toevoegen aan een regel door op Toevoegen (Knop Toevoegen) te klikken naast elk profiel.

 7. Selecteer de berichttypen die u aan deze regel wilt toevoegen.

 8. Klik op Doorgaan in het deelvenster Regel toevoegen om de regel toe te voegen aan het zoekonderwerp.

 9. Klik in het deelvenster van het zoekonderwerp op Opslaan (Knop Opslaan) om de regel te activeren.

Een regel voor privéberichten toevoegen

Als u de details wilt zien van privéberichten die Social Engagement-gebruikers verzenden of ontvangen op een toegevoegd sociaal profiel, maakt u een regel voor privéberichten in een zoekonderwerp. U kunt voor elk sociaal profiel een regel voor privéberichten maken als de eigenaar van het sociale profiel het ophalen van gegevens van privéberichten toestaat.

Belangrijk

Als u een regel voor privéberichten toevoegt, worden alle privéberichten die naar het geselecteerde profiel zijn verzonden zichtbaar in de Social Engagement-oplossing van uw organisatie (behalve als het bericht alleen een afbeelding is). Alle gebruikers van de oplossing kunnen de privéberichten en hun antwoorden zien als deze zijn verzonden via Social Engagement.
Als u een nieuwe regel voor privéberichten toevoegt, worden berichten van de afgelopen dagen één keer verzameld door Social Engagement en zo meegeteld voor uw maandelijkse berichtentarget.

 • Facebook: privéberichten van de afgelopen 3 dagen.
 • Twitter: maximaal 600 directe berichten van de afgelopen 12 dagen.

Een nieuwe regel voor privéberichten toevoegen

 1. Ga naar Zoekinstellingen.

 2. Selecteer het zoekonderwerp waaraan u de regel wilt toevoegen of maak een nieuw zoekonderwerp.

 3. Klik onder Regels op Nieuwe regel toevoegen (Knop Toevoegen) om de pagina Regel toevoegen te openen.

 4. Klik op Regel voor privéberichten.

 5. Selecteer het sociale profiel waarvoor u de privéberichten beschikbaar wilt hebben in Analyses. Onthoud dat u alleen kunt kiezen uit sociale profielen van wie de eigenaars expliciet toestemming hebben gegeven voor het ophalen van gegevens van privéberichten. U kunt ook in één stap meerdere sociale profielen aan een regel voor privéberichten toevoegen door op Toevoegen (Knop Toevoegen) naast elk profiel te klikken.

  Notitie

  Als het systeem geen taal kan identificeren in een persoonlijke bericht of als een geïdentificeerde taal niet wordt ondersteund door Social Engagement, worden deze privéberichten toegewezen aan de als eerste geselecteerde zoektaal in Algemene instellingen > Zoektalen. U kunt de geïdentificeerde taal van een bericht niet wijzigen. Tekstinhoud is essentieel voor taalherkenning. Privéberichten die alleen een afbeelding bevatten, worden niet verzameld door Social Engagement.

 6. Klik op Doorgaan in het deelvenster Regel toevoegen om de regel toe te voegen aan het zoekonderwerp.

 7. Klik in het deelvenster van het zoekonderwerp op Opslaan (Knop Opslaan) om de regel te activeren.

Een regel voor aangepaste bronnen toevoegen

Regels maken om berichten uit aangepaste bronnen te verzamelen. U kunt ook trefwoordregels maken voor trefwoorden in berichten uit aangepaste bronnen. Meer informatie: Een trefwoordenregel toevoegen

Een nieuwe regel voor aangepaste bronnen toevoegen

 1. Ga naar Zoekinstellingen.

 2. Selecteer het zoekonderwerp waaraan u de regel wilt toevoegen of maak een nieuw zoekonderwerp.

 3. Klik onder Regels op Nieuwe regel toevoegen (Knop Toevoegen) om de pagina Regel toevoegen te openen.

 4. Klik op Aangepaste bronnenregel in het deelvenster Regel toevoegen om de regel toe te voegen aan het zoekonderwerp.

 5. Selecteer in de lijst met resultaten een groep met aangepaste bronnen en klik op Doorgaan.

  Notitie

  U kunt ook in één stap meerdere aangepaste bronnen aan een regel voor aangepaste bronnen toevoegen door op Toevoegen (Knop Toevoegen) naast elk profiel te klikken.

 6. Klik in het deelvenster van het zoekonderwerp op Opslaan (Knop Opslaan) om de regel te activeren.

Een nieuwe YouTube-regel toevoegen

Verzamel videoberichten en reacties van YouTube-kanalen.

Notitie

Na het toevoegen van een nieuwe YouTube-regel kan het enkele uren duren voordat de eerste video's en reacties worden verzameld. Het verzamelen van gegevens uit reacties wordt gericht op video's met gebruikersactiviteit in de afgelopen maand.

 1. Ga naar Zoekinstellingen.

 2. Selecteer het zoekonderwerp waaraan u de regel wilt toevoegen of maak een nieuw zoekonderwerp.

 3. Klik onder Regels op Nieuwe regel toevoegen (Knop Toevoegen) om de pagina Regel toevoegen te openen.

 4. Klik op YouTube-regel.

 5. In het zoekveld voert u de naam in van het YouTube-kanaal dat u wilt volgen of selecteert u een YouTube-profiel uit de lijst.

  Notitie

  U kunt ook in één stap meerdere YouTube-kanalen toevoegen aan een regel door op Toevoegen (Knop Toevoegen) naast elk kanaal te klikken.

 6. Klik op Doorgaan in het deelvenster Regel toevoegen om de regel toe te voegen aan het zoekonderwerp.

Een regel voor een LinkedIn-pagina toevoegen

Verzamel berichten en opmerkingen van LinkedIn-organisatiepagina's die u beheert.

 1. Ga naar Zoekinstellingen.

 2. Selecteer het zoekonderwerp waaraan u de regel wilt toevoegen of maak een nieuw zoekonderwerp.

 3. Selecteer onder Regels de optie Nieuwe regel toevoegen (Knop Toevoegen) om de pagina Regel toevoegen te openen.

 4. Selecteer Regel voor LinkedIn-pagina.

 5. Selecteer de LinkedIn-organisatiepagina's die u wilt bijhouden en selecteer vervolgens Toevoegen om deze aan de zoekregel toe te voegen.

  Notitie

  U moet organisatiepagina's hebben toegevoegd aan uw sociale profielen om deze te kunnen toevoegen aan een regel.

 6. Selecteer Doorgaan in het deelvenster Regel toevoegen om de regel toe te voegen aan het zoekonderwerp.

 7. Selecteer in het deelvenster Zoekonderwerp de optie Opslaan om de wijzigingen toe te passen en te beginnen met het verzamelen van gegevens.

Privacyverklaringen

Microsoft Social Engagement biedt gehoste online services voor een groot aantal verschillende klanten en bestaat uit de volgende onderdelen voor inzicht in sociale media:

Controle van sociale media: de mogelijkheid om te luisteren naar algemeen beschikbare sociale communicatie op openbare en beheerde netwerken van derde partijen en deze communicatie te volgen.

Sociale analyse: de mogelijkheid query's te identificeren, berekenen en projecteren die verband houden met openbaar beschikbare documenten en berichten.

Microsoft Social Engagement kan toegang tot services van derden, zoals Twitter, Facebook, Tumblr, YouTube en blogs verschaffen, waarvan het privacybeleid kan afwijken van Social Engagement. Uw gebruik van dergelijke services en alle gegevens die u tijdens het gebruik invoert, vallen onder de privacyverklaringen van deze services. Wanneer deze verbindingen tot stand worden gebracht, worden bepaalde gegevens, zoals de zoekquery die wordt gebruikt om de sociale inhoud en uw IP-adres op te halen, mogelijk met deze services gedeeld. U wordt aangeraden om deze andere privacyverklaringen door te nemen. Daarnaast wordt u ook aangeraden om de voorwaarden van Microsoft Online Services te lezen.

Microsoft Social Engagement slaat zoekconfiguraties en gegevenscuraties voor klanten op in databases waarin gegevens worden gescheiden op basis van tenant (klantgegevens). De klantgegevens worden vervolgens in het cachegeheugen op de server opgeslagen in een interne toepassing om algemene ophaalindexering mogelijk te maken en zo de prestaties van de oplossing te optimaliseren.
De toegang tot indexgegevens in de cache (klantgegevens) wordt volledig afgehandeld door de interne toepassing. Hierbij kunnen gebruikers niet interactief toegang krijgen tot indexgegevens in de cache of de gegevens wijzigen vanuit de interne toepassing. Nadat een gebruiksrechtovereenkomst voor een abonnement is beëindigd, worden de indexgegevens van de klant na een periode van 180 dagen verwijderd uit het cachegeheugen, in overeenstemming met ons gegevensretentiebeleid.

Voor elke nieuwe of gewijzigde zoekonderwerpconfiguratie maken we een eerste schatting met externe aanbieders van sociale inhoud om het aantal berichten te beoordelen dat met de door u opgegeven zoekonderwerpconfiguratie wordt verkregen. Hiertoe worden uw trefwoorden, opnamen, uitsluitingen en toegepaste taalfilters verzonden naar externe aanbieders van sociale inhoud.

Microsoft Social Engagement gebruikt Microsoft Cognitive Services voor het detecteren van de taal van de inhoud van privéberichten van Twitter- en Facebook-pagina's. Voor het detecteren van de taal worden alleen de titel en inhoud van privéberichten naar Microsoft Cognitive Services verzonden. De titel en de inhoud van privéberichten worden niet opgeslagen in Microsoft Cognitive Services. Neem de privacyverkklaring voor Microsoft Cognitive Services door.

Zie ook

Zoekacties instellen om te luisteren naar sociale-mediagesprekken
Een zoekonderwerp maken of verwijderen
Uw berichtentarget beheren
Aan de slag met Social Engagement