Sociale gegevens analyseren met widgets

Gebruik widgets om de gegevensanalyses van uw organisatie te visualiseren. De eenvoudig te begrijpen metrische gegevens in deze widgets bieden kwantitatieve inzichten en helpen u begrijpen wat uw klanten of prospects over uw producten, merken en diensten zeggen. Identificeer problemen of complimenten die over uw producten of diensten worden genoemd in sociale media. Met behulp van deze analyses kunt u ook begrijpen hoe uw team werkt aan de sociale strategieën van uw organisatie.

Tip

Dit onderwerp maakt deel uit van een overzicht van hoe u zoekopdrachten kunt instellen en aan de slag kunt met het analyseren van de resulterende gegevens. Meer informatie: Zoekacties instellen om te luisteren naar sociale-mediagesprekken

In het gebied Analyse kunt u sociale gegevens analyseren en worden widgets weergegeven op basis van de berichten die het resultaat zijn van uw zoekonderwerpen. In de widgets wordt de analyse vervolgens weergegeven in een eenvoudig te begrijpen indeling, zoals een staafdiagram, eenvoudige curve of percentage. Meer informatie over hoe u door het gebied Analyse kunt navigeren.
U kunt bovendien de weergegeven gegevens filteren om meer gedetailleerde en gerichte analyses uit te voeren of de gegevensset gebruiken voor andere gebieden van Social Engagement. Als geen berichten beschikbaar zijn of overeenkomen met uw filters, worden in widgets geen metrische gegevens weergegeven en verschijnt er een foutbericht.

Widgets in Social Engagement bieden u een nzoomfunctie waarmee u uw gegevensset kunt beperken. Klik op een gegevenspunt om een meer gedetailleerd beeld van de gegevens te krijgen.

Gebruik analysewidgets voor het volgende:

De gegevensset definiëren die wordt weergegeven in widgets

Widgets worden weergegeven op basis van de gegevensset die u definieert door een zoekonderwerp of categorie te selecteren en door de filters te gebruiken. Deze filters omvatten de locaties, trefwoorden, gevoelswaarden, enzovoort, die u selecteert op basis van uw bedrijfsvereisten.
Elke gebruiker van de Social Engagement-oplossing van uw organisatie kan gegevenssets maken. Alleen beheerders en hoofdanalisten kunnen echter nieuwe zoekonderwerpen maken.

De trendwaarden bekijken

Veel van de widgets ondersteunen de weergave van trendwaarden. De trendwaarde biedt u een snel overzicht van de trends voor de berichten in verschillende sociale dimensies. Het trendsymbool gaat omhoog, omlaag of rechtuit om respectievelijk een opwaartse, neerwaartse of stabiele trendwaarde aan te geven.

Wanneer u een tijdsbestek selecteert in het filtergedeelte wordt het gemiddelde aantal berichten uit het verleden vergeleken met het aantal berichten in het huidige tijdsbestek. Vervolgens wordt de trendwaarde berekend op basis van het verschil.

Geselecteerd tijdsbestek Aantal vergelijkbare tijdsbestekken in het verleden voor het berekenen van de trend
1 dag of minder 5
2 dagen tot 7 dagen 3
8 dagen of meer 1

Als u bijvoorbeeld vorige week (zeven dagen) als het tijdsbestek selecteert, worden berichten van de drie weken voorafgaand aan vorige week vergeleken met de vorige week om de trendwaarde te berekenen.

Notitie

Als er onvoldoende historische gegevens beschikbaar zijn voor het weergeven van een trendwaarde, wordt het trendsymbool grijs weergegeven.

Gegevens exporteren uit widgets

Maak uw eigen visualisaties en verwerk de gegevens op de door u geprefereerde wijze door gegevenspunten te exporteren vanuit widgets en lijsten naar een Excel-werkmap. Het resulterende Excel-bestand wordt opgeslagen in de downloadmap die in de browser is opgegeven.

Het geëxporteerde Excel-bestand bevat twee bladen:

 • Blad Informatie: bevat de huidige configuratie op het moment waarop u de gegevens hebt geëxporteerd.

 • Blad Gegevens: bevat de gegevenspunten en de metingen die voor de geëxporteerde gegevens zijn gebruikt.

Gegevens exporteren uit widgets

 1. Selecteer in de widget het symbool voor widgetacties (Symbool voor widgetacties).

 2. Selecteer in de lijst met acties de optie Exporteren De gegevens downloaden in Excel.

  Notitie

  Als u gegevens in een lijst wilt exporteren en schermvullend weergeven, moet u de selectievakjes inschakelen van de vermeldingen die u wilt exporteren en vervolgens op Exporteren in de lijstkop klikken.

Een widget uitvouwen naar volledige weergave

In sommige widgets (bijvoorbeeld de auteurswidget) wordt standaard een beperkt aantal items weergegeven. Als er voor bepaalde widgets meer gegevens beschikbaar zijn, kunt u deze widgets uitvouwen naar volledige weergave.

Een widget uitvouwen

 1. Selecteer in de widget het symbool voor widgetacties (Symbool voor widgetacties).

 2. Selecteer in de lijst met acties de optie Uitvouwen naar volledige weergave Symbool voor uitvouwen naar volledige weergave.

Een widget overschakelen naar tabelweergave

Alle widgets kunnen in een tabelmodus worden weergegeven. U kunt de tabelweergave ook instellen als uw standaard voor alle widgets door de instellingen van Uw voorkeuren bij te werken.

Een widget overschakelen naar tabelweergave

 1. Selecteer in de widget het symbool voor widgetacties (Symbool voor widgetacties).

 2. Selecteer in de lijst met acties de optie Schakelen naar tabelweergave Symbool voor schakelen naar tabelweergave.

Zie ook

Uw filters leren kennen
Sociale gegevens analyseren met widgets
Over widgets op de overzichtspagina