Veelgestelde vragen over Microsoft Social Engagement

Bent u een nieuwe gebruiker van Microsoft Social Engagement of bent u op zoek naar hulp? Wij hebben een lijst met veelgestelde vragen met beknopte antwoorden samengesteld om u te helpen informatie snel te vinden.

Hoe kan ik op de aanvraag van een betrokkene reageren in de context van de AVG?

De werkstromen en verwijzingen naar de gerelateerde procedures zijn opgenomen in Dynamics 365 for Customer Engagement-documentatie over aanvragen van betrokkenen met betrekking tot de AVG op de Service Trust Portal.

Hoe lang duurt het voordat ik gegevens zie nadat ik een zoekonderwerp heb ingesteld?

Het verzamelen van gegevens start onmiddellijk nadat u het zoekonderwerp hebt ingesteld. Afhankelijk van de bron, duurt het tot 30 minuten vanaf het moment dat een sociaal bericht is geplaatst tot het moment waarop het wordt weergegeven in Social Engagement. Maar gewoonlijk gebeurt dit veel sneller. We verzamelen geen sociale berichten met terugwerkende kracht. Als onze index echter berichten bevat die aan uw zoekonderwerp voldoen, geven we deze mogelijk weer. Meer informatie: Zoekacties instellen om te luisteren naar sociale-mediagesprekken

Wat zijn mijn opties als ik mijn target heb bereikt?

Als vuistregel geldt: elk bericht waartoe u in Analyse toegang hebt, wordt meegerekend in uw berichtentarget. Als een bericht dat in de huidige kalendermaand is geplaatst uit Analyse wordt verwijderd, wordt het tevens afgetrokken van het targetverbruik van de huidige maand. U hebt meerdere opties om uw targetlimieten te verruimen of erbinnen te blijven:

 • U kunt een extra berichtentarget aanschaffen en het totale target van uw organisatie verhogen.

 • U kunt zoekonderwerpen of zoekregels die u niet meer nodig hebt bekijken of verwijderen. Dit leidt er gewoonlijk toe dat minder berichten worden verzameld, waardoor u binnen uw maandelijkse berichtentarget kunt blijven.

 • U kunt uw zoekregels afbakenen door trefwoorden te verwijderen of insluitingen of uitsluitingen toe te voegen.

 • U kunt trefwoorden en woordgroepen toevoegen aan de lijst met geblokkeerde inhoud om de berichten te verwijderen die deze termen bevatten en een gedeelte van uw target vrijmaken.

Meer informatie: Uw berichtentarget beheren, De kwaliteit van uw zoekresultaten beheren

Wat gebeurt er als ik mijn berichtentarget overschrijd?

Beheerders beginnen meldingen per e-mail te ontvangen als het geschatte berichtenvolume voor het ophalen van gegevens het maandelijkse berichtentarget lijkt te overschrijden, ongeacht welk gedeelte van het target al is verbruikt. Wanneer u het berichtentarget overschrijdt, worden er na een respijtperiode geen gegevens meer opgehaald. Meer informatie: Uw berichtentarget beheren

Waarom verschilt het aantal berichten in het target voor Zoekinstellingen van Analyse?

U ziet misschien dat er een verschil is tussen Huidige aantal berichten in de sectie Target Zoekinstellingen en het dashboard Analyse wanneer het tijdsbestek op de huidige maand wordt ingesteld. Hiervoor bestaan twee algemene redenen:

 • De pagina Analyse werkt met de tijdzone van de webbrowser zodat de weergegeven berichten betrekking hebben op de maand in uw tijdzone. De targetsectie werkt echter met de Coordinated Universal Time om het aantal berichten voor de maand te berekenen. Als uw browser bijvoorbeeld is ingesteld op de tijdzone van Hawa├» (UTC-10), omvat uw targetsectie de berichten van de laatste tien uren van de vorige maand in uw tijdzone.

 • U hebt deze maand zoekonderwerpen verwijderd. Berichten die al zijn ontvangen voor het verwijderde zoekonderwerp, woden nog steeds meegeteld voor uw maandelijkse target in de sectie Target Zoekinstellingen. Ze worden niet weergegeven bij het aantal Analyse-berichten omdat ze niet overeenkomen met uw huidige zoekonderwerpen.

Facebook heeft in april 2015 zijn API's gewijzigd. Hoewel het niet langer mogelijk is om zoekregels voor trefwoorden te maken voor de Facebook-bron, kunt u nog steeds hele Facebook-pagina's toevoegen aan uw zoekonderwerpen om activiteiten bij te houden. Meer informatie: Regels toevoegen aan een zoekonderwerp

Op welk niveau kan ik filteren op locatie vanuit het filtergedeelte?

U kunt inzoomen tot het niveau van alle beschikbare landen/regio's in Social Engagement. Daarnaast kunt u uw eigen locatiegroepen maken om snel te filteren op een reeks van landen/regio's. Meer informatie: Algemene instellingen beheren

Waarom kan ik niet filteren op de widget Belangrijkste plaatsen in het dashboard Locatie?

Wij bieden momenteel geen ondersteuning voor filteren op plaatsniveau.

Waarom kan ik het oorspronkelijke bericht niet zien voor sommige nieuwsberichten in de berichtenweergave?

Behalve online nieuws, omvat de berichtgeving van Social Engagement tevens nieuwslocaties die niet openbaar beschikbaar zijn op het web (bijvoorbeeld achter een betaalmuur). In zo'n geval is er geen koppeling naar de oorspronkelijke bron beschikbaar voor het bericht.

Is er is een beperking wat betreft het aantal termen of woordgroepen dat kan worden gebruikt in een regel voor het zoeken naar trefwoorden?

U kunt een onbeperkt aantal zoekregels per zoekonderwerp maken, maar er geldt wel een beperking op het aantal en de lengte van de termen.

 • Maximumlengte, in tekens, voor zoekonderwerpen: 35.

 • Maximumlengte, in tekens, per trefwoord en in- en uitsluiting: 128.

 • Maximum aantal trefwoorden per regel: 15.

 • Maximum aantal insluitingen per regel: 15.

 • Maximum aantal uitsluitingen per regel: 25.

  Meer informatie: Regels toevoegen aan een zoekonderwerp

Worden emoticons of emoji's op nauwkeurige wijze gelezen bij uw gevoelsanalyse?

Er is een verschil tussen emoticons (bijvoorbeeld :) of :() en emoji's (pictogrammen die hoofdzakelijk worden gebruikt op mobiele apparaten en IM). Ons gevoelsalgoritme kan zowel emoticons als emoji's aan en wijst op basis hiervan positieve en negatieve waarden toe.

Zie ook

Aan de slag met Social Engagement
Beheren Microsoft Social Engagement
Zoekacties instellen om te luisteren naar sociale-mediagesprekken