Uw berichtentarget beheren

Houd bij hoeveel berichten het resultaat zijn van uw zoekonderwerpen en meetellen voor de berichtentarget voor uw oplossing. De prijs van uw oplossing is gebaseerd op het aantal berichten dat u per maand kunt verkrijgen.

Als u naar verwachting de berichtentarget voor de actuele maand overschrijdt, krijgen beheerders een e-mailmelding. Wanneer u uw berichtentarget overschrijdt, worden er geen gegevens meer opgehaald om een van de volgende redenen:

 • Na een respijtperiode van 48 uur na verzending van de melding overschrijdt u nog steeds uw berichtentarget.
 • Uw oplossing voldoet aan het extra berichtentarget dat is toegekend voor de respijtperiode, wat vijf keer uw maandelijke target is.

Als uw maandtarget bijvoorbeeld 10.000 berichten is, begint uw respijtperiode wanneer u een melding krijgt dat uw oplossing waarschijnlijk uw berichtlimiet zal overschrijden. Als na 48 uur uw berichtentarget is overschreden, of als uw oplossing binnen die tijd meer dan 50.000 berichten heeft verzameld, krijgt u automatisch geen berichten meer.

U hebt de volgende opties om actie te ondernemen:

 • Controleer regelmatig in uw zoekonderwerpen of alleen relevante gegevens worden geselecteerd. Een voorbeeldweergave van een zoekonderwerp biedt een goed beeld van het aantal berichten dat we verwachten voor de configuratie die u hebt geleverd.
 • Houd een lijst met geblokkeerde inhoud bij om te voorkomen dat berichten in uw resultaten verschijnen uit de domeinen in de lijst of die aan geblokkeerde trefwoorden voldoen.
 • Sluit auteurs uit die irrelevante berichten publiceren die overeenkomen met een van uw zoekquery's.

Waarschuwing

Wees voorzichtig bij het uitsluiten van een auteur of het blokkeren van inhoud. Berichten die overeenstemmen met items in de lijst met geblokkeerde inhoud worden na vier uur definitief verwijderd.

De status van het berichtentarget opvragen

Als u snel een overzicht wilt van de berichtentarget voor al uw zoekonderwerpen of voor afzonderlijke categorieën of zoekonderwerpen, gaat u naar Zoekinstellingen > Samenvatting. Zoom voor meer gedetailleerde targetinformatie in op de categorieën en zoekonderwerpen om het targetgebruik van deze items te zien.

Targetstatus Verschijnt Wat u moet doen
Binnen target Wanneer de berekende verwachtingen nog binnen uw maandlimieten vallen. Geen actie vereist.
Zal naar verwachting target overschrijden Als uw oplossing naar verwachting uw maandtarget zal bereiken voordat de huidige maand afloopt. Houd uw berichtquota goed in de gaten. U kunt ook berichtquota verhogen of zoekonderwerpen of Facebook-pagina´s bewerken of verwijderen.
Target overschreden Als uw oplossing meer berichten heeft verworven dan toegestaan in uw berichtentarget. Neem onmiddellijk actie door berichtquota toe te voegen. Uw oplossing blijft berichten ophalen tot u de verleende respijtperiode overschrijdt of tot u de aanvullend verleende berichtquota bereikt.
Ophalen gestopt Wanneer beheerders op de hoogte zijn gesteld en de oplossing uw berichtentarget heeft overschreden zonder dat actie is ondernomen. Het ophalen door de oplossing is onmiddellijk gestopt. Verhoog het berichtentarget om het ophalen onmiddellijk opnieuw te starten of wacht tot de eerste dag van de volgende maand: dan worden berichten automatisch weer opgehaald.

Uw Office 365-beheerder kan op elk gewenst moment uw abonnement upgraden en aanvullende berichtentargets kopen voor uw oplossing in het Microsoft 365-beheercentrum. Meer informatie: Prijzen en licenties voor Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement

Het berichtentarget op een gezond peil houden

De berichtentarget op een gezond peil houden is essentieel om te voorkomen dat het ophalen van gegevens wordt onderbroken en u relevante informatie mist.

Gevolgen van het overschrijden van limieten

Alle Microsoft Social Engagement-beheerders krijgen e-mailmeldingen over de maandquota voor berichten. Om het aantal berichten dat uw oplossing vindt te beperken, kunt u uw zoekonderwerpen afbakenen door regels te verwijderen die u niet meer nodig hebt. Meer informatie: De kwaliteit van uw zoekresultaten beheren

Als er geen actie wordt ondernomen, en de berichtentarget wordt overschreden, wordt uw oplossing tot het eind van de maand geblokkeerd voor het ophalen van gegevens. Er worden geen berichten meer opgehaald, ook als ze voldoen aan uw zoekonderwerpen. U kunt op elk gewenst moment extra berichtentargets kopen om uw oplossing onmiddellijk te deblokkeren.

Belangrijk

Let op dat Social Engagement niet met terugwerkende kracht berichten verzamelt. Berichten die u hebt gemist verschijnen niet in uw oplossing als u het berichtentarget bijwerkt nadat het ophalen is gestopt.

Inzicht in schattingen

Op de pagina Samenvatting in het gedeelte Zoekinstellingen vindt u targetinformatie voor alle actieve zoekonderwerpen. De volgende waarden worden gegeven voor elk zoekonderwerp en alle categorieën die een zoekonderwerp bevatten:

 • Maandelijkse berichtentarget: het origineel aantal berichten dat elke maand kan worden opgehaald.

 • Huidig aantal berichten: het totale aantal berichten (inclusief verborgen en zichtbare berichten) dat is opgehaald tijdens de huidige kalendermaand.

 • Verwacht aantal berichten: het berekende aantal berichten dat door Social Engagement wordt verwacht tot het einde van de kalendermaand, gebaseerd op het huidige aantal berichten.

Wanneer u een zoekonderwerp instelt, kunt u de regels om te schatten welk gevolg het volume ervan heeft voor de berichtquota valideren. De regelvalidatie levert het aantal berichten dat binnen een maand zou voldoen aan uw query, op basis van het berichtenvolume in de afgelopen maand.

We zullen u vóór het opslaan van een zoekonderwerp waarschuwen als we meer berichten dan uw maandelijkse berichtentarget verwachten. U kunt een zoekonderwerp niet opslaan als de schattingen vijf keer de maandelijkse berichtentarget overschrijden.

Bovendien, als u Twitter hebt geselecteerd als bron, vindt u een voorbeeld van de meest recente tweets die overeenstemmen met uw trefwoordenregel.

Waarschuwing

Pieken en trending termen kunnen niet worden geschat. Als u bijvoorbeeld vooraf een zoekonderwerp instelt voor een conferentie waarvoor u een hashtag wilt maken, kunnen de schattingen helemaal verkeerd zijn. Realiseer u dat het berichtenvolume aanzienlijk zal stijgen wanneer de conferentie begint, hetgeen dus gevolgen heeft voor uw berichtentarget. Door een zoekonderwerp te verwijderen wordt het ophalen van berichten voor dit onderwerp gestopt. Dit heeft echter geen effect op uw quota, waardoor het aantal huidige berichten niet zal verschillen. Indien u uw target wilt herstellen, dient u trefwoorden van een verwijderd onderwerp toe te voegen aan de lijst met geblokkeerde inhoud.

Extra target kopen

Als uw berichtentarget is bereikt en het verzamelen van gegevens is gestopt, kan de beheerder van uw organisatie aanvullingsabonnementen kopen voor extra berichtentarget.

Er zijn drie typen aanvullingsabonnementen voor berichtentarget beschikbaar. Deze worden maandelijks gefactureerd. De prijs per bericht neemt af naarmate het aanvullingsabonnement groter is.

 • Microsoft Social Engagement 10.000 extra berichten (geen minimum): 10.000 berichten per maand.
 • Microsoft Social Engagement 10.000 extra berichten (minimaal 10 eenheden): 100.000 berichten per maand.
 • Microsoft Social Engagement 10.000 extra berichten (minimaal 100 eenheden): 1.000.000 berichten per maand.

Meer informatie over prijzen en licenties voor abonnementen voor Dynamics 365 for Customer Engagement.

Aanvullingsabonnementen kopen voor Social Engagement

Een Office 365-beheerder kan extra berichtentarget kopen in het Microsoft 365-beheercentrum. U krijgt alleen de aanvullingsabonnementen voor Social Engagement te zien als uw abonnement Social Engagement bevat.

Zie voor meer informatie Prijzen en licenties voor abonnementen voor Dynamics 365 for Customer Engagement.

Afbeelding van het klikpad voor het zoeken van aanvullingsabonnementen

 1. Ga naar https://admin.microsoft.com en meld u aan als algemene beheerder of factureringsbeheerder.

 2. Selecteer Beheerder om het Microsoft 365-beheercentrum te openen.

 3. Ga naar Facturering en selecteer vervolgens Services aanschaffen.

 4. Schuif omlaag naar de sectie Aanvullingsabonnement en zoek vervolgens naar het aanvullingsabonnement 10.000 extra berichten over Microsoft Social Engagement.

 5. Klik op Nu kopen en voltooi vervolgens het factureringsproces.

Notitie

Het kan een paar minuten duren voordat het leveringsproces is voltooid en de extra berichtentarget beschikbaar is voor uw organisatie nadat u de aankoop hebt uitgevoerd.

Privacyverklaring

Voor elke nieuwe of gewijzigde zoekonderwerpconfiguratie maken we een eerste schatting met externe aanbieders van sociale inhoud om het aantal berichten te beoordelen dat met de door u opgegeven zoekonderwerpconfiguratie wordt verkregen. Hiertoe worden uw trefwoorden, opnamen, uitsluitingen en toegepaste taalfilters verzonden naar externe aanbieders van sociale inhoud.

Zie ook

Zoekacties instellen om te luisteren naar sociale-mediagesprekken
De kwaliteit van uw zoekresultaten beheren
Uw zoekregels verfijnen