Een weergave maken of bewerken

Dit onderwerp is van toepassing op Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Voor de Power Apps-versie van dit onderwerp, raadpleegt u: Openbare weergaven of systeemweergaven in modelgestuurde apps maken of bewerken

U kunt aangepaste openbare weergaven maken door bestaande weergaven te bewerken en op te slaan met een andere naam of door een nieuwe weergave te maken.

Een nieuwe weergave maken

 1. Zoals beschreven in Toegang tot weergavedefinities, selecteert u Nieuwe systeemweergave vanuit een lijstweergave voor de entiteit op de opdrachtbalk.

 2. Geef in het dialoogvenster Eigenschappen weergeven een Naam op en desgewenst een Beschrijving voor de weergave.

 3. Nadat u het eigenschappenvenster hebt gesloten, kunt u het volgende doen:

 4. Als u klaar bent, kiest u Opslaan en sluiten.

 5. Selecteer Alle aanpassingen publiceren.

Een weergave bewerken

 1. Open de oplossingenverkenner. Selecteer in de app Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) app Instellingen > Instellingen > Aanpassingen > Het systeem aanpassen.

 2. Vouw onder Onderdelen achtereenvolgens Entiteiten en de gewenste entiteit uit.

 3. Selecteer Weergaven.

 4. Dubbelklik op de weergave die u wilt bewerken.

 5. U kunt de naam of beschrijving voor de weergave wijzigen door Eigenschappen weergeven te selecteren.

 6. Ga hiervoor als volgt te werk:

 7. Als u klaar bent, kiest u Opslaan en sluiten.

 8. Selecteer Alle aanpassingen publiceren.

Een nieuwe weergave maken van een bestaande weergave

Volg de procedure voor het bewerken van een weergave, behalve dat u niet Opslaan en sluiten, maar Opslaan als selecteert en een nieuwe naam en beschrijving voor de weergave invoert.

Zie ook

Weergaven maken of bewerken (overzicht)