Overzicht van soorten weergaven en hoe u deze kunt maken

Dit onderwerp is van toepassing op Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Voor de Power Apps-versie van dit onderwerp, raadpleegt u: Modelgestuurde appweergaven begrijpen

Gebruik weergaven in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) om te definiëren hoe een lijst met records voor een bepaalde entiteit in de toepassing wordt weergegeven. Een weergave bepaalt:

  • De kolommen die moeten worden weergegeven
  • De breedte van elke kolom
  • De manier waarop de lijst met records standaard moet worden gesorteerd
  • Welke standaardfilters moeten worden toegepast om te beperken welke records worden weergegeven in de lijst

Een vervolgkeuzelijst met weergaven wordt veelvuldig weergegeven in de toepassing zodat gebruikers opties hebben voor verschillende weergaven van entiteitgegevens.

De records die in afzonderlijke weergaven zichtbaar zijn worden weergegeven in een lijst, ook wel raster genoemd, die vaak opties bevat waarmee gebruikers de standaard sorteervolgorde, kolombreedte en filters kunnen wijzigen om gemakkelijker de gegevens te kunnen bekijken die belangrijk voor hen zijn. Weergaven bepalen ook de gegevensbron voor grafieken die in de toepassing worden gebruikt.

Typen weergaven

Er zijn drie typen weergaven: persoonlijk, systeem en openbaar.

Dit onderwerp gaat over systeembeheerders en systeemaanpassers werken met systeem- en openbare weergaven. Zie Een geavanceerde zoekopdracht maken, bewerken of opslaan voor meer informatie over persoonlijke weergaven.

Persoonlijke weergaven

U en alle andere gebruikers die ten minste toegang op gebruikersniveau hebben tot acties voor de entiteit Opgeslagen weergaven kunnen ook persoonlijke weergaven maken. Als systeembeheerder, kunt u het toegangsniveau voor elke actie in de beveiligingsrollen wijzigen om te bepalen tot op welke diepte gebruikers persoonlijke weergaven kunnen maken, lezen, schrijven, verwijderen, toewijzen of delen.

Persoonlijke weergaven zijn eigendom van personen en, vanwege hun standaardgebruikerstoegang, zijn deze alleen zichtbaar voor die persoon of iemand anders waarmee zij hun persoonlijke weergaven delen. U kunt persoonlijke weergaven maken door een query op te slaan die u definieert door Geavanceerd zoeken te gebruiken of door de opties Filters als nieuwe weergave opslaan en Filters bij huidige weergave opslaan in de lijst met weergaven te gebruiken. Deze weergaven worden gewoonlijk onderaan weergegeven in lijsten met systeem- of openbare weergaven die beschikbaar zijn in de toepassing. Hoewel u een nieuwe persoonlijke weergave kunt maken op basis van een systeem- of openbare weergave, kunt u geen systeem- of openbare weergave maken op basis van een persoonlijke weergave.

Systeemweergaven

Als systeembeheerder of systeemaanpasser kunt u systeemweergaven bewerken. Systeemweergaven zijn speciale weergaven waarvan de toepassing afhankelijk is, die voor systeementiteiten bestaan of die automatisch worden gemaakt bij het maken van aangepaste entiteiten. Deze weergaven hebben specifieke doelen en enkele aanvullende mogelijkheden.

Systeemweergaven Beschrijving
Snel zoeken De standaardweergave die wordt gebruikt als zoekacties worden uitgevoerd met Snel zoeken. Deze weergave bepaalt ook welke velden worden doorzocht bij gebruik van zoekmogelijkheden van de weergave van Snel zoeken en Opzoeken.
Geavanceerd zoeken De standaardweergave die wordt gebruikt voor het weergeven van resultaten bij gebruik van Geavanceerd zoeken. Deze weergave bepaalt ook welke kolommen standaard worden gebruikt wanneer nieuwe aangepaste openbare weergaven of persoonlijke weergaven worden gemaakt zonder dat een weergave wordt gedefinieerd voor gebruik als sjabloon.
Gekoppeld De standaardweergave die de gerelateerde entiteiten voor een record bevat.
Opzoeken De weergave die u ziet wanneer u een record selecteert voor het instellen van een opzoekveld.

Deze weergaven worden niet weergegeven in de weergaveselectie en u kunt ze niet in sublijsten in een formulier gebruiken of als lijst in een dashboard. U kunt deze weergaven niet verwijderen of deactiveren. Meer informatie: Weergaven verwijderen

Systeemweergaven zijn het eigendom van de organisatie dus iedereen kan deze zien. Zo heeft bijvoorbeeld iedereen toegang op organisatieniveau voor het lezen van records voor de entiteit Weergave (savedquery). Deze weergaven zijn gekoppeld aan bepaalde entiteiten en zijn zichtbaar in de oplossingenverkenner. U kunt deze weergaven opnemen in oplossingen omdat zij aan de entiteit zijn gekoppeld.

Openbare weergaven

openbare weergaven zijn algemene weergaven die u naar eigen wens kunt aanpassen. Deze weergaven zijn beschikbaar in de weergaveselectie en u kunt ze gebruiken in subrasters in een formulier of als lijst in een dashboard. Sommige openbare weergaven zijn standaard ontworpen voor systeementiteiten en voor een eventuele aangepaste entiteit. Als u bijvoorbeeld een nieuwe aangepaste entiteit maakt, beschikt deze over de volgende combinatie van openbare en systeemweergaven.

Naam Type
Actief <entity plural name> Openbaar
Inactief <entity plural name> Openbaar
Snel zoeken actief <entity plural name> Snel zoeken
<entity name> Weergave van geavanceerd zoeken Geavanceerd zoeken
<entity name> Gekoppelde weergave Gekoppeld
Opzoekweergave voor <entity name> Opzoeken

U kunt aangepaste openbare weergaven maken. U kunt eventuele aangepaste openbare weergaven verwijderen die u in een onbeheerde oplossing maakt. U kunt geen door het systeem gedefinieerde openbare weergaven verwijderen. Voor aangepaste openbare weergaven die worden toegevoegd door een beheerde oplossing te importeren zijn mogelijk eigenschappen ingesteld om te voorkomen dat zij worden verwijderd, behalve door de beheerde oplossing te verwijderen.

Weergaven maken of bewerken

U kunt op twee manieren weergaven maken of bewerken:

Weergaven aanpassen

Als systeembeheerder en systeemaanpasser kunt u de weergaven aanpassen via besturingselementen door rasters (lijsten) bewerkbaar en compatibel voor Unified Interface te maken. De volgende besturingselementen worden gebruikt:

Zie ook

Aan de slag gaan met aanpassing
Formulieren maken en ontwerpen