Toegang tot apps beheren met beveiligingsrollen

Dit onderwerp is van toepassing op Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Voor de Power Apps-versie van dit onderwerp, raadpleegt u: Een modelgestuurde app delen via Power Apps

U kunt kiezen wat gebruikers kunnen zien en openen via de pagina Mijn apps of de Customer Engagement-startpagina door apptoegang te bieden aan specifieke beveiligingsrollen. Gebruikers hebben op basis van hun toegewezen beveiligingsrollen toegang tot apps.

 1. Ga naar Instellingen > Mijn apps.

 2. Selecteer in de rechterbenedenhoek van de apptegel waarvoor u de toegang wilt beheren de knop Meer opties (...) en selecteer vervolgens Rollen beheren.

 3. Voer het volgende in het dialoogvenster Rollen beheren in:

  a. Achtervoegsel van app-URL: de URL die u bij het maken van de app hebt gekozen, wordt hier standaard weergegeven. U kunt een ander achtervoegsel van app-URL invoeren als u een eenvoudig te onthouden URL voor de app wilt maken. Dit is optioneel. Meer informatie: Een app maken of bewerken.

  U kunt in dit stadium niet het achtervoegsel voor de app-URL exporteren of importeren via een oplossing.

  b. Rollen: kies of u apptoegang aan alle beveiligingsrollen of geselecteerde rollen wilt geven. Als u Alleen toegang tot deze rollen geven kiest, selecteert u vervolgens de specifieke beveiligingsrollen.

  Beveiligingsrollen beheren voor de app.

  c. Selecteer Opslaan.

 4. Vernieuw de pagina Mijn apps.

 5. Ga naar de weergave Apps die worden bewerkt en publiceer de app opnieuw.

Meer informatie over beveiligingsrollen vindt u in Beveiligingsrollen en bevoegdheden.

Zie ook

Aangepaste bedrijfsapps ontwerpen met de appontwerper