Startpagina FastTrack for Dynamics 365

Welkom bij Microsoft FastTrack for Dynamics 365, onze service voor klantsucces die is bedoeld om uw klanten te helpen bij de implementatie n go-live zodat ze sneller zakelijke voordelen kunnen realiseren. Het is een onboardingprogramma dat wordt uitgevoerd door het productengineeringteam met behulp van de beste methoden, hulpmiddelen, resources en deskundige adviezen. Uw klant krijgt waardevolle inzichten in de implementatie van de oplossing, onboarding en de verdere training.

FastTrack for Dynamics 365 is onderdeel van ons streven om de successen van onze klanten te verbeteren. Wanneer klanten deelnemen aan het FastTrack-programma, krijgen ze doorlopend richtlijnen voor aanbevolen methoden en het plannen van succesvolle rollouts. Deelnemers aan het FastTrack-programma ontvangen e-mails met implementatierichtlijnen en communicatie over hun actieve FastTrack-traject. Naast proactieve begeleiding en doorlopende workshops leren FastTrack-klanten ook manieren om nieuwe gebruikers te activeren en mogelijkheden uit te breiden, alles in hun eigen tempo.

Wat u kunt verwachten van het werken met FastTrack

De FastTrack-oplossingsarchitecten hebben een unieke rol in een klantimplementatie. Ook al hebben we geen formele rol in het project en ontwerpen of ontwikkelen we geen oplossing voor de klant, we zijn wel verantwoordelijk voor het succes van het programma en de tijdige onboarding van gebruikers. Success by Design is ons leveringsraamwerk voor FastTrack-klanten. Dit biedt structuur voor de FastTrack-oplossingsarchitecten om op een tijdige en consistente manier samen te werken met klanten en partners, voor een succesvolle onboarding in ons Dynamics 365-platform.

Tijdige communicatie

Met Success by Design kunnen de FastTrack-oplossingsarchitecten communiceren met projectteams via een reeks strategische workshops die zijn afgestemd op de belangrijkste projectfasen en waarin duidelijke doelen, acties en leveringspunten zijn aangegeven. De workshops bieden oplossingsarchitecten vooral de mogelijkheid om te beoordelen of de beste methoden worden gevolgd, en om problemen of mogelijke risico's voor het ontsporen van het programma te herkennen. Door tijdig overleg met oplossingsarchitecten in workshops kunnen Microsoft-experts uw keuzes voor architectuurontwerpen beoordelen, u helpen bij het afstemmen van de productrichting en de beste methoden aangeven voor prestaties en schaalbaarheid.

Informatie delen

Het projectteam moet samen met klant en partners de benodigde informatie aanleveren voor het uitvoeren van de workshops en ons op de hoogte houden van alle ontwerpwijzigingen die de FastTrack-oplossingsarchitect moet controleren. De kwaliteit en omvang van de gegevens zijn direct van invloed op de aanbevelingen van de FastTrack-oplossingsarchitect. Hoe beter de communicatie en hoe meer informatie wordt gedeeld met de FastTrack-oplossingsarchitect, des te meer waarde we kunnen leveren.

Tijdsinvestering

Het volgen van de workshops met de FastTrack-oplossingsarchitect vergt een tijdsinvestering van het projectteam, afhankelijk van de complexiteit en het aantal toepassingen dat wordt geïmplementeerd. Dit kan per project variëren. Beschouw de tijd die aan FastTrack in workshops wordt besteed, niet als extra overhead, maar als een mogelijkheid om uw beslissingen te verbeteren met een belanghebbende uit het productteam die kan helpen bij het aangeven van mogelijke risico's en problemen. Met FastTrack-trajecten bespaart u op de lange termijn tijd en moeite, en kunt u uw kansen op succes en acceptatie sterk verbeteren.

Communicatie, feedback en onderzoek

Wat u kunt verwachten van het werken met FastTrack:

  • E-mailcommunicatie, telefonische vergaderingen en persoonlijke sessies met de productgroep.
  • Enquêtes voor feedback over het product, en uw ervaring en interesse in nieuwe mogelijkheden.  
  • Uitnodigingen voor exclusieve evenementen voor de productgroep en gesprekken met adviseurs en productmanagers.
  • Kansen voor managers om in contact te komen met senior leidinggevenden op het gebied van producten en engineering bij Microsoft.
  • Aanvragen voor deelname aan ons referentieprogramma om uw succeservaring te delen met andere klanten en analisten.

Neem bij vragen over FastTrack contact op met uw partner of Microsoft-accountteam.