De ER-functie INT64VALUE

De functie INT64VALUE retourneert een waarde van het type Int64 die de opgegeven tekenreeks vertegenwoordigt.

Syntaxis 1

INT64VALUE (text)

Syntaxis 2

INT64VALUE (number)

Argumenten

text: Tekenreeks

Een tekstwaarde die moet worden geconverteerd naar een numerieke waarde van het type Int64.

number: Werkelijk of Geheel getal

Een numerieke waarde van het type Werkelijk of Geheel getal die moet worden geconverteerd naar Int64.

Retourwaarden

Int64

De resulterende numerieke waarde.

Gebruiksaanwijzingen

Eventuele cijfers achter de komma worden afgekapt.

Voorbeeld 1

INT64VALUE ("22565422744") retourneert de waarde 22565422744 van het type Int64.

Voorbeeld 2

INT64VALUE ( VALUE("22565422744.77")) retourneert de waarde 22565422744 van het type Int64.

Aanvullende resources

Type conversiefuncties

Notitie

Laat ons uw taalvoorkeuren voor documentatie weten! Beantwoord een korte enquête. (houd er rekening mee dat deze in het Engels is)

De enquête duurt ongeveer zeven minuten. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld (privacyverklaring).