Geïntegreerde locaties en magazijnen

Notitie

Vanaf november 2020:

  • Common Data Service heet voortaan Microsoft Dataverse. Zie Power Automate-blog voor meer informatie.
  • Een deel van de terminologie voor Microsoft Dataverse is bijgewerkt. Entiteit is nu bijvoorbeeld tabel en veld is nu kolom. Zie Terminologiewijzigingen voor meer informatie.

Dit onderwerp wordt binnenkort bijgewerkt om de meest recente terminologie weer te geven.

In dit onderwerp wordt de integratie van locatie- en magazijngegevens tussen Finance and Operations en Dataverse beschreven. Operationele locaties en magazijnen zijn gangbare concepten in een Supply Chain Management-toepassing. Ze worden gebruikt om de toeleveringsketen van uw bedrijf te modelleren.

Sjablonen

Dankzij de integratie met Dataverse zijn deze concepten en alle bijbehorende informatie beschikbaar in Dataverse met behulp van de tabellen voor locatie- en magazijngegevens in de volgende tabel.

Finance and Operations-apps Andere Dynamics 365-apps Beschrijving
Sites msdyn_operationalsites
Magazijnen msdyn_warehouses

Mapping tables

Mapping types

There are several different mapping types. The following table explains the symbols used in the template tables.

Symbol Description
> One-way
>> One-way, and data is transformed in the process.
= Bidirectional
>< Bidirectional, and data is transformed in the process.
<< One-way, and data is transformed in the process.

Filters

The source filter and reverse source filter determine which rows are synchronized.

Default values

If a synchronized field does not exist in either the Finance and Operations table or the other Dynamics 365 table, then a default value is assigned in the synchronized table. In some cases, the default value is an integer that is a lookup to an attribute value in the Common Data Model. For example, in the Contacts table of the Common Data Model, the default value of address1_addresstypecode is 3. In the Common Data Model, for address1AddressTypeCode the value of 3 is Primary address.

Locaties naar msdyn_operationalsites

Deze sjabloon synchroniseert gegevens tussen Finance and Operations-apps en Common Data Service.

Finance and Operations-veld Toewijzingstype Ander Dynamics 365-veld Standaardwaarde
DEFAULTFINANCIALDIMENSIONVALUE >< msdyn_defaultfinancialdimensionvalue
DEFAULTINVENTORYSTATUSID >< msdyn_defaultinventorystatusid
ISRECEIVINGWAREHOUSEOVERRIDEALLOWED >< msdyn_isreceivingwarehouseoverrideallowed
SITEID >< msdyn_siteid
SITENAME >< msdyn_sitename
TAXBRANCHCODE >< msdyn_taxbranchcode
FISCALESTABLISHMENTID >< msdyn_fiscalestablishmentid
ISPRIMARYADDRESSASSIGNED >< msdyn_isprimaryaddressassigned
PRIMARYADDRESSCITY >< msdyn_primaryaddresscity
PRIMARYADDRESSCOUNTRYREGIONID >< msdyn_primaryaddresscountryregionid
PRIMARYADDRESSCOUNTYID >< msdyn_primaryaddresscountyid
PRIMARYADDRESSDISTRICTNAME >< msdyn_primaryaddressdistrictname
PRIMARYADDRESSLATITUDE >< msdyn_primaryaddresslatitude
PRIMARYADDRESSLOCATIONROLES >< msdyn_primaryaddresslocationrole
PRIMARYADDRESSLOCATIONSALESTAXGROUPCODE >< msdyn_primaryaddresslocationsalestaxgroupcode
PRIMARYADDRESSLONGITUDE >< msdyn_primaryaddresslongitude
PRIMARYADDRESSSTATEID >< msdyn_primaryaddressstateid
PRIMARYADDRESSSTREET >< msdyn_primaryaddressstreet
PRIMARYADDRESSZIPCODE >< msdyn_primaryaddresszipcode
PRIMARYADDRESSBUILDINGCOMPLIMENT >< msdyn_primaryaddressbuildingcompliment
PRIMARYADDRESSCITYINKANA >< msdyn_primaryaddresscityinkana
PRIMARYADDRESSSTREETINKANA >< msdyn_primaryaddressstreetinkana
PRIMARYADDRESSDESCRIPTION >< msdyn_primaryaddressdescription
FORMATTEDPRIMARYADDRESS >< msdyn_formattedprimaryaddress
WILLMASTERPLANNEDINTRASITEMOVEMENTSUSETRANSFERJOURNALS >< msdyn_masterplannedusestransferjournal
PRIMARYADDRESSPOSTBOX >< msdyn_primaryaddresspostbox
PRIMARYADDRESSSTREETNUMBER >< msdyn_primaryaddressstreetnumber

Magazijnen naar msdyn_warehouses

Deze sjabloon synchroniseert gegevens tussen Finance and Operations-apps en Common Data Service.

Finance and Operations-veld Toewijzingstype Ander Dynamics 365-veld Standaardwaarde
DEFAULTCONTAINERTYPEID >< msdyn_defaultcontainertypeid
AREITEMSCOVERAGEPLANNEDMANUALLY >< msdyn_areitemscoverageplannedmanually
ARELABORSTANDARDSALLOWED >< msdyn_arelaborstandardsallowed
PRIMARYADDRESSBUILDINGCOMPLIMENT >< msdyn_primaryaddressbuildingcompliment
PRIMARYADDRESSPOSTBOX >< msdyn_primaryaddresspostbox
PRIMARYADDRESSSTREETNUMBER >< msdyn_primaryaddressstreetnumber
AREWAREHOUSELOCATIONCHECKDIGITSUNIQUE >< msdyn_arewarehouselocationcheckdigitsunique
INVENTORYCOUNTINGREASONCODEPOLICYNAME >< msdyn_inventorycountingreasoncodepolicyname
AUTOUPDATESHIPMENTRULE >< msdyn_autoupdateshipmentrule
WAREHOUSERELEASERESERVATIONREQUIREMENTRULE >< msdyn_warehousereleasereservationrequirement
EXTERNALLYLOCATEDWAREHOUSEVENDORACCOUNTNUMBER >< msdyn_externallylocatedwarehousevendoraccountnu
INVENTORYSTATUSCHANGERESERVATIONREMOVALLEVEL >< msdyn_inventorystatuschangereservationremoval
WAREHOUSEWORKPROCESSINGPOLICYNAME >< msdyn_warehouseworkprocessingpolicyname
ISFALLBACKWAREHOUSE >< msdyn_isfallbackwarehouse
ISFINANCIALNEGATIVERETAILSTOREINVENTORYALLOWED >< msdyn_financialnegativestoreinventoryallowed
ISPALLETMOVEMENTDURINGCYCLECOUNTINGALLOWED >< msdyn_palletmovementduringcyclecountingallowed
ISPHYSICALNEGATIVERETAILSTOREINVENTORYALLOWED >< msdyn_physicalnegativestoreinventoryallowed
ISREFILLEDFROMMAINWAREHOUSE >< msdyn_isrefilledfrommainwarehouse
ISRETAILSTOREWAREHOUSE >< msdyn_isretailstorewarehouse
MAINREFILLINGWAREHOUSEID >< msdyn_mainrefillingwarehouse.msdyn_warehouseidentifier
MASTERPLANNINGWORKCALENDARDID >< msdyn_masterplanningworkcalendarid
MAXIMUMBATCHPICKINGLISTQUANTITY >< msdyn_maximumbatchpickinglistquantity
MAXIMUMPICKINGLISTLINEQUANTITY >< msdyn_maximumpickinglistlinequantity
OPERATIONALSITEID >< msdyn_operationalsite.msdyn_siteid
QUARANTINEWAREHOUSEID >< msdyn_quarantinewarehouse.msdyn_warehouseidentifier
RETAILSTOREQUANTITYALLOCATIONREPLENISMENTRULEWEIGHT >< msdyn_storeqtyallocationreplenishmentweight
SHOULDWAREHOUSELOCATIONIDINCLUDEAISLEID >< msdyn_shouldwarehouselocationincludeaisleid
TRANSITWAREHOUSEID >< msdyn_transitwarehouse.msdyn_warehouseidentifier
WAREHOUSEID >< msdyn_warehouseidentifier
WAREHOUSEID >> msdyn_name
WAREHOUSELOCATIONIDBINIDFORMAT >< msdyn_warehouselocationidbinidformat
WAREHOUSELOCATIONIDRACKIDFORMAT >< msdyn_warehouselocationidrackidformat
WAREHOUSELOCATIONIDSHELFIDFORMAT >< msdyn_warehouselocationidshelfidformat
WAREHOUSENAME >< msdyn_description
WAREHOUSESPECIFICDEFAULTINVENTORYSTATUSID >< msdyn_warehousespecificdefaultinventorystatusid
WAREHOUSETYPE >< msdyn_warehousetype
ISPRIMARYADDRESSASSIGNED >< msdyn_isprimaryaddressassigned
PRIMARYADDRESSCITY >< msdyn_primaryaddresscity
PRIMARYADDRESSCOUNTRYREGIONID >< msdyn_primaryaddresscountryregionid
PRIMARYADDRESSCOUNTYID >< msdyn_primaryaddresscountyid
PRIMARYADDRESSDISTRICTNAME >< msdyn_primaryaddressdistrictname
PRIMARYADDRESSLATITUDE >< msdyn_primaryaddresslatitude
PRIMARYADDRESSLONGITUDE >< msdyn_primaryaddresslongitude
PRIMARYADDRESSLOCATIONROLES >< msdyn_primaryaddresslocationroles
PRIMARYADDRESSLOCATIONSALESTAXGROUPCODE >< msdyn_primaryaddresslocationsalestaxgroupcode
PRIMARYADDRESSSTATEID >< msdyn_primaryaddressstateid
PRIMARYADDRESSSTREET >< msdyn_primaryaddressstreet
PRIMARYADDRESSZIPCODE >< msdyn_primaryaddresszipcode
EXTERNALLYLOCATEDWAREHOUSECUSTOMERACCOUNTNUMBER >< msdyn_externallylocatedwarehousecustomeraccount
PRIMARYADDRESSCITYINKANA >< msdyn_primaryaddresscityinkana
PRIMARYADDRESSSTREETINKANA >< msdyn_primaryaddressstreetinkana
PRIMARYADDRESSDESCRIPTION >< msdyn_primaryaddressdescription
AREADVANCEDWAREHOUSEMANAGEMENTPROCESSESENABLED >< msdyn_useadvancedwarehousemanagementprocesses
AREPICKINGLISTSDELIVERYMODESPECIFIC >< msdyn_arepickinglistsdeliverymodespecific
AREPICKINGLISTSSHIPMENTSPECIFICONLY >< msdyn_arepickinglistshipmentspecificonly
FORMATTEDPRIMARYADDRESS >< msdyn_formattedprimaryaddress
ISBILLOFLADINGPRINTINGBEFORESHIPMENTCONFIRMATIONENABLED >< msdyn_printbillofladingbeforeshipconfirmation
RAWMATERIALPICKINGINVENTORYISSUESTATUS >< msdyn_rawmaterialpickinginventoryissuestatus
WILLAUTOMATICLOADRELEASERESERVEINVENTORY >< msdyn_willautomaticloadreleaseinventory
WILLINVENTORYSTATUSCHANGEREMOVEBLOCKING >< msdyn_willinventorystatuschangeremoveblocking
WILLMANUALLOADRELEASERESERVEINVENTORY >< msdyn_willmanualloadreleasereserveinventory
WILLORDERRELEASINGCONSOLIDATESHIPMENTS >< msdyn_willorderreleasingconsolidateshipments
WILLPRODUCTIONBOMSRESERVEWAREHOUSELEVELONLY >< msdyn_productionbomsreservewarehouselevel
WILLSHIPPINGCANCELLATIONDECREMENTLOADQUANITY >< msdyn_shippingcanceldecrementloadquantity
WILLWAREHOUSELOCATIONIDINCLUDEBINIDBYDEFAULT >< msdyn_warehouselocationidincludeblindid
WILLWAREHOUSELOCATIONIDINCLUDERACKIDBYDEFAULT >< msdyn_warehouselocationincluderackidbydefault
WILLWAREHOUSELOCATIONIDINCLUDESHELFIDBYDEFAULT >< msdyn_warehouselocationidincludeshelfid

Notitie

Laat ons uw taalvoorkeuren voor documentatie weten! Beantwoord een korte enquête. (houd er rekening mee dat deze in het Engels is)

De enquête duurt ongeveer zeven minuten. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld (privacyverklaring).