Leasejournaalnamen instellen

Belangrijk

Dynamics 365 for Finance and Operations omvat diverse speciaal gebouwde toepassingen die u helpen bij het beheren van specifieke bedrijfsfuncties. Zie Dynamics 365-licentiehandleiding voor meer informatie over deze licentiewijzigingen.

Leasejournaalnamen specificeren in welke journalen transacties van Activa leasen worden geboekt. Alleen journaalnamen die zijn toegewezen aan het journaaltype Activa leasen worden weergegeven in de velden Initiële toerekening en Maandelijkse journaalnaam op de pagina Parameters voor activa leasen. Alleen het journaaltype Leveranciersfactuurregistratie kan worden toegewezen aan het veld Factuurjournaalnaam.

Voer de volgende stappen uit om leasejournaalnamen te configureren.

  1. Ga naar Activa leasen > Instellingen > Parameters voor activa leasen.
  2. Ga op het tabblad Algemeen naar het veld Journaalnaam initiële toerekening, en selecteer een journaal. Alle journaalboekingen voor initiële toerekening worden naar deze journaalnaam geboekt.
  3. Selecteer een journaal in het veld Factuurjournaalnaam. Als de optie Betalen aan leverancier is ingesteld op Ja voor het leaseboek, worden leasefacturen onkostenfacturen naar deze journaalnaam geboekt.
  4. Selecteer een journaal in het veld Leasejournaalnaam. Alle afschrijvingsposten, renteposten en herindelingsposten op korte termijn worden naar deze journaalnaam geboekt. Als de optie Betalen aan leverancier is ingesteld op Nee voor het leaseboek, worden boekingen voor leasebetalingen en onkostenbetalingen ook naar deze journaalnaam geboekt.