Fiscale kalenders, boekjaren en boekperioden

Belangrijk

Dynamics 365 for Finance and Operations omvat diverse speciaal gebouwde toepassingen die u helpen bij het beheren van specifieke bedrijfsfuncties. Zie Dynamics 365-licentiehandleiding voor meer informatie over deze licentiewijzigingen.

In dit artikel worden fiscale kalenders, boekjaren en perioden beschreven en wordt aangegeven hoe ze voor rechtspersonen, vaste activa en budgettering moeten worden gebruikt.

Fiscale kalenders vormen een raamwerk voor de financiële activiteiten van een organisatie. Elke fiscale kalender bevat een of meer boekjaren, en elk boekjaar bevat meerdere perioden. Fiscale kalenders kunnen zijn gebaseerd op een kalenderjaar van 1 januari tot 31 december op elke andere datum die u selecteert. Sommige organisaties kiezen bijvoorbeeld een fiscale kalender die op 1 juli van het ene jaar begint en op 30 juni van het volgende jaar eindigt.

Er is geen limiet voor het aantal fiscale kalenders dat u kunt maken, en geen limiet voor het aantal boekjaren dat voor een fiscale kalender kan worden gemaakt. Elke fiscale kalender is onafhankelijk van uw organisatie en kan door meerdere rechtspersonen in de organisatie worden gebruikt. Stel, een organisatie heeft acht afdelingen en elke afdeling heeft een eigen rechtspersoon. Vijf daarvan hanteren dezelfde fiscale kalender en drie gebruiken andere fiscale kalenders. U kunt één fiscale kalender maken voor de vijf rechtspersonen die dezelfde fiscale kalender delen, en vervolgens afzonderlijke fiscale kalenders maken voor de andere rechtspersonen.

Fiscale kalenders, boekjaren en boekperioden maken

Op de pagina Fiscale kalenders kunt u fiscale kalenders, boekjaren en boekperioden maken en verwijderen. U kunt bestaande perioden ook opsplitsen en afsluitingsperioden maken die kunnen worden gebruikt om een boekjaar af te sluiten.

Een afsluitperiode wordt gebruikt voor grootboektransacties die worden gegenereerd bij het afsluiten van een boekjaar. Als de afsluittransacties zijn opgenomen in één boekperiode, is het eenvoudiger om financiële overzichten te maken, zowel met als zonder verschillende soorten afsluitboekingen. Als een boekjaar is verdeeld in twaalf boekperioden, is de afsluitperiode meestal de dertiende periode. Het is echter mogelijk om een afsluitperiode te maken van elke periode met de status Open.

Als u een afsluitperiode maakt, selecteert u een periode met de status Open die de gewenste datums bevat. De begin- en einddatum van de afsluitperiode worden uit de huidige periode gekopieerd. De oorspronkelijke periode blijft bestaan. Stel dat u Periode 12 selecteert, de laatste periode in het boekjaar, die de datums van 1 augustus tot en met 31 augustus bevat. U geeft een naam voor de afsluitperiode op, bijvoorbeeld Afsluiting. Nadat u de nieuwe afsluitperiode hebt gemaakt, beschikt u over de oorspronkelijke periode en de afsluitperiode. Beide perioden beginnen op 1 augustus en eindigen op 31 augustus.

Fiscale kalenders selecteren voor grootboeken, vaste activa en budgetcycli

Fiscale kalenders worden gebruikt voor afschrijving van vaste activa, financiële transacties en budgetcycli. Wanneer u een fiscale kalender maakt, kunt u deze voor meerdere doeleinden gebruiken. U kunt een fiscale kalender voor een boek voor vaste activa selecteren om er een kalender voor vaste activa van te maken. U kunt een fiscale kalender voor een grootboek selecteren om er een grootboekkalender van te maken. En u kunt een fiscale kalender voor een budgetcyclus selecteren om er een budgetkalender van te maken. U kunt hiervoor dezelfde fiscale kalender gebruiken.

Selecteer in het formulier Grootboek de fiscale kalender die u wilt gebruiken voor het grootboek voor uw rechtspersoon. Voor elke rechtspersoon moet een fiscale kalender worden geselecteerd op de pagina Grootboek. Nadat u een fiscale kalender hebt geselecteerd, kunt u op de pagina Grootboekkalender de statuswaarden en machtigingen instellen voor de perioden die deel uitmaken van een boekjaar.

Een fiscale kalender voor vaste activa selecteren

U kunt een fiscale kalender voor een boek voor vaste activa selecteren. Die fiscale kalender wordt gebruikt door de vaste activa die het geselecteerde boek gebruiken. U kunt een selectie maken uit alle fiscale kalenders die op de pagina Fiscale kalenders zijn gedefinieerd.

Budgetcyclusduren definiëren

Budgetcycli geven aan hoelang een budget wordt gebruikt. Budgetcycli kunnen een deel van een boekjaar of meerdere boekjaren bevatten, zoals een tweejarige of driejarige budgetcyclus. De budgetcyclusduur geeft aan uit hoeveel perioden de budgetcyclus bestaat. Gebruik de pagina Budgetcyclusduren om de budgetcyclusduur op te geven.

Perioden voor uw organisatie onderhouden

Met de pagina Grootboekkalender kunt u de details bekijken van de fiscale kalender, boekjaren en boekperioden die door uw organisatie worden gebruikt. U kunt ook de status van de perioden wijzigen en selecteren welke gebruikers boekhoudtransacties naar perioden kunnen boeken. Aan het begin van een nieuwe periode wilt u misschien dat een groep gebruikers het boeken van financiële transacties in de voorgaande periode kan afmaken, terwijl andere groepen alleen in de nieuwe periode kunnen werken.

Notitie

Laat ons uw taalvoorkeuren voor documentatie weten! Beantwoord een korte enquête. (houd er rekening mee dat deze in het Engels is)

De enquête duurt ongeveer zeven minuten. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld (privacyverklaring).