Verklarende woordenlijst voor inzichten

In dit onderwerp vindt u definities van termen die vaak worden gebruikt om marketingresultaten, inzichten en KPI's te beschrijven. Veel van deze termen hebben betrekking op e-mailresultaten en de definities hier omvatten ook enkele technische details over hoe deze resultaten worden gevonden en berekend.

Meer informatie: Resultaten analyseren om inzichten te verwerven op basis van uw marketingactiviteiten

Contactpersoon gestopt in reis
Van tijd tot tijd kan een contactpersoon halverwege een klantreis om wat voor reden dan ook worden gestopt, in welk geval ze bij de tegel waar ze zijn gestopt blijven wachten totdat de omstandigheden weer veranderen (doorgaans gebeurt dit echter niet). Er zijn drie hoofdredenen voor het stoppen van een contactpersoon op een tegel tijdens een reis: zij hebben zich afgemeld van de mailinglijst waarvoor de reis bestemd was, zij zijn overgegaan naar het onderdrukkingssegment van de reis of zij hebben hun toestemmingsniveau verlaagd tot onder de minimale drempelwaarde die is ingesteld voor de reis. Afmeldingen worden samen geteld met wijzigingen in de onderdrukkingslijst.
E-mailblokkering retourgezonden
Er wordt een e-mailblokkering geregistreerd voor e-mailberichten die worden retourgezonden terwijl ze niet tijdelijk of permanent onbezorgbaar zijn. Dit gebeurt maar zelden en kan duiden op een externe retourzending, die plaatsvindt als een server in eerste instantie een e-mail accepteert, maar vervolgens even later een niet-bezorgdbericht retourneert. Dit kan gebeuren wanneer de ontvangende e-mailserver lokale filterregels uitvoert waarmee problemen worden geïdentificeerd, zoals het gebrek aan afzenderverificatie, gemarkeerde inhoud of omdat de verzendende IP op een blokkeringslijst staat. Deze worden anders behandeld als tijdelijke retourzendingen.
Geblokkeerde e-mail
Het bericht is geblokkeerd wegens regels die in Dynamics 365 Marketing zijn ingesteld, dus er is geen poging gedaan om het bericht te verzenden. Blokkering kan plaatsvinden wanneer: een contactpersoon is gemarkeerd als Geen bulk-e-mail verzenden en/of Niet e-mailen; de verzendlijst dubbele e-mailadressen bevat; u uw verzendtarget voor de maand hebt verbruikt; het bericht ongeldige adressen, geen adressen of adressen op de blokkeringslijst bevat voor de afzender, ontvanger en/of het antwoordadres; andere vereiste velden ontbreken voor het bericht. Voorbeelden van adressen op de blokkeringslijst zijn bekende anonieme e-mailservers en algemene adressen zoals do-not-repy@contoso.com of office@contoso.com.
Aangeklikte e-mail
Elke gerapporteerde e-mailklik geeft aan dat een contactpersoon heeft geklikt op een koppeling in een naar hem of haar verzonden marketing-e-mail. Alle koppelingen in marketing-e-mails worden gewijzigd om via Dynamics 365 Marketing te worden omgeleid en informatie te bevatten over welk bericht de koppeling bevatte en naar welke contactpersoon het is verzonden. Dus bij elke klik wordt in Dynamics 365 Marketing informatie vastgelegd over de klik, het bericht dat de koppeling bevat en de contactpersoon die erop heeft geklikt. Vervolgens wordt de contactpersoon omgeleid naar de pagina die oorspronkelijk is opgegeven door de berichtontwerper. Zowel het totale aantal klikken als de unieke klikken kunnen worden gerapporteerd. Bij unieke klikken wordt maximaal één klik op elke koppeling door een ontvanger meegeteld. Bij het berekenen van het totale aantal klikken worden ook meerdere klikken op dezelfde koppeling door een ontvanger meegeteld, dus het totale aantal klikken kan soms hoger zijn dan het aantal geopende of afgeleverde berichten voor een bepaald bericht. De techniek die wordt gebruikt om klikken te registreren, kan soms misleidende resultaten opleveren wanneer een bericht wordt doorgestuurd. Zie Doorgestuurde e-mail in deze begrippenlijst voor meer informatie.
Doorklikpercentage voor e-mail
Met het doorklikpercentage voor e-mail wordt aangegeven hoe vaak de aflevering van een bericht in ten minste één klik op een van de koppelingen hierin resulteert. Het wordt gerapporteerd als een percentage van het totale aantal leveringen. Alleen unieke klikken worden geteld, dus na de eerste klik maakt het niet uit op hoeveel koppelingen een ontvanger klikt of hoe vaak. Zie Aangeklikte e-mail in deze begrippenlijst voor meer informatie over hoe klikken worden geteld.
EmailCTR = (UniqueMessageClicks/TotalDelivered) * 100%
Afgeleverde e-mail
Een marketing-e-mailbericht wordt als geleverd beschouwd als het is verzonden (niet geblokkeerd) door Dynamics 365 Marketing en er geen retourzending is gemeld. Berichten die worden gerapporteerd als geleverd, kunnen nog steeds ongeopend blijven of onderweg in een spamfilter terechtkomen.
Delivered = SegmentContacts – DuplicateContacts – BlockedContacts – StoppedContacts – HardBounces – SoftBounces – BlockBounces
Feedbacklus voor e-mail
Een feedbacklus vindt plaats wanneer een e-mail wordt bezorgd en de e-mailclient van een ontvanger vervolgens een feedbackbericht retourneert naar Dynamics 365 Marketing. Dit betekent doorgaans dat de ontvanger zijn of haar e-mailclient heeft gebruikt om het bericht als spam te markeren. Als u berichten blijft sturen naar een adres dat deze feedback heeft geretourneerd, loopt u het risico dat de verzendreputatie van uw server afneemt, waardoor uw afleverpercentage daalt. Wanneer feedback wordt ontvangen, stopt Dynamics 365 Marketing automatisch zes maanden lang met het verzenden van nieuwe berichten naar dit IP-adres, maar in uw e-mailresultaten wordt elke poging nog steeds als feedbacklus aangegeven.
Doorgestuurde e-mail
Een e-mail wordt geregistreerd als doorgestuurd wanneer een oorspronkelijke ontvanger een Dynamics 365 Marketing-pagina van het type Doorsturen naar een vriend gebruikt om de e-mail door te sturen. Als een contactpersoon in plaats daarvan een bericht verstuurt via de e-mailclient, wordt er geen doorsturing geregistreerd in Dynamics 365 Marketing en bevat het doorgestuurde bericht nog steeds koppelingen en een webbaken waarmee de oorspronkelijke ontvanger wordt geïdentificeerd, dus alle daaropvolgende openingen en klikken worden in dat geval nog steeds toegeschreven aan de oorspronkelijke ontvanger in Dynamics 365 Marketing. Als de oorspronkelijke ontvanger in plaats daarvan met behulp van een formulier van het type Doorsturen naar een vriend doorstuurt, worden nieuwe webkoppelingen en een nieuw webbaken gegenereerd voor de nieuwe ontvangers en worden alle openingen en klikken correct toegeschreven aan de nieuwe ontvangers. We raden u daarom aan koppelingen voor doorsturen naar een vriend op te nemen in al uw marketingberichten en moedigen ontvangers aan deze te gebruiken in plaats van door te sturen met hun e-mailclients. Zie Aangeklikte e-mail en Geopende e-mail in deze begrippenlijst voor meer informatie over webbakens en hoe e-mailklikken en -openingen worden geteld.
E-mail permanent niet bezorgbaar
Een permanente retourzending betekent dat u e-mailbericht hebt geprobeerd te verzenden naar een ongeldig adres. Er kan sprake zijn van een permanente retourzending als de domeinnaam niet bestaat of als de ontvanger niet bekend is. Meerdere permanente retourzendingen kunnen de verzendreputatie van uw server schaden, waardoor uw leveringspercentage afneemt, dus kunt u adressen met permanente retourzending het beste uit uw contactpersoonrecords verwijderen. Wanneer bij een adres een permanente retourzending optreedt, stopt Dynamics 365 Marketing automatisch zes maanden lang met het verzenden van nieuwe berichten naar dit IP-adres, maar in uw e-mailresultaten wordt elke poging nog steeds als permanente retourzending aangegeven.
Geopende e-mail
Een e-mail wordt als geopend geregistreerd elke keer dat een ontvanger het bericht opent en toestaat dat er afbeeldingen worden geladen. Het werkt omdat in Dynamics 365 Marketing een ingesloten koppeling naar een transparante afbeelding van 1x1 pixel in elk verzonden bericht wordt opgenomen. Dit type afbeelding wordt wel een webbakengenoemd. De werkelijke webbakenafbeelding wordt opgeslagen op de Dynamics 365 Marketing-server, dus elke keer dat een contactpersoon het bericht opent en de afbeeldingen laadt, wordt de bakenafbeelding aangevraagd met behulp van een URL die informatie bevat over welk bericht en welke contactpersoon hierom vraagt. Zowel het totale aantal geopende berichten als de unieke geopende berichten kunnen worden gerapporteerd. Bij unieke openingen wordt maximaal één opening van elk bericht door een ontvanger meegeteld. Bij het totale aantal worden ook meerdere openingen van hetzelfde bericht door een ontvanger meegeteld. Sommige lijsten van via e-mail geopende resultaten bevatten informatie over de browser en het besturingssysteem dat werd gebruikt, maar deze waarden zijn niet beschikbaar voor berichten geopend in een Gmail-client (het aantal open wordt getoond en geteld, maar de browser- en OS-waarden zijn leeg). Als een contactpersoon niet toestaat dat de afbeeldingen worden geladen bij het openen van een bericht, wordt er geen opening geregistreerd, maar worden klikken op koppelingen nog wel meegeteld, waardoor het kan lijken alsof u meer unieke klikken dan unieke openingen hebt. Op dezelfde manier kunnen webbakens soms misleidende resultaten opleveren wanneer een bericht wordt doorgestuurd. Zie Doorgestuurde e-mail in deze begrippenlijst voor meer informatie.
Verwerkte e-mail
Een verwerkte e-mail is een bericht dat is weergegeven voor een bepaalde ontvanger, resulterend in een bericht dat geldig is en gereed is voor verzending.
Processed = Inflow - Processing – Stopped – Failed
Verzonden e-mail
Een verzonden bericht is een bericht dat Dynamics 365 Marketing heeft geprobeerd af te leveren aan een contactpersoon tijdens een klantreis, na het verwijderen van dubbele, gestopte en geblokkeerde contactpersonen. Sommige van deze berichten worden mogelijk nog steeds niet afgeleverd als gevolg van tijdelijke of permanente niet-bezorgbaarheid.
Sent = SegmentContacts – DuplicateContacts – BlockedContacts – StoppedContacts
E-mail tijdelijk niet bezorgbaar
Een tijdelijke retourzending treedt op wanneer een e-mail wordt verzonden naar een geldige server die de gebruiker herkent, maar het bericht toch om een of andere reden wordt geweigerd. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het postvak van de ontvanger vol is, dat de mailserver tijdelijk niet beschikbaar is of dat de e-mailaccount is gesloten. Als vijf berichten op rij die naar een bepaald adres worden verzonden in een tijdelijke retourzending resulteren, wordt dat adres behandeld als adres met permanente retourzending en worden er geen berichten meer naar verzonden.
Ongeopende e-mail
Het aantal keren dat een bericht is bezorgd, maar er geen opening is geregistreerd. Zie ook Geopende e-mail en Afgeleverde e-mail in deze begrippenlijst voor meer informatie over hoe deze waarden worden gevonden.
Unopened = TotalDelivered – UniqueOpens
Formulier ingediend
Elke keer dat iemand een marketingformulier indient, wordt een formulierindiening geregistreerd. Hierbij gaat het zowel om formulieren op een marketingpagina als om formulieren die zijn ingesloten op een externe site.
Formulier bezocht
Elke keer dat iemand een marketingformulier opneemt, wordt een formulierbezoek geregistreerd. Hierbij gaat het zowel om formulieren op een marketingpagina als om formulieren die zijn ingesloten op een pagina op een externe site.
Doorklikpercentage voor koppeling
Het doorklikpercentage voor koppelingen geeft aan hoe vaak een bepaalde koppeling in een bepaald bericht minstens één keer is aangeklikt door een ontvanger. Het wordt gerapporteerd als een percentage van het totale aantal leveringen. Alleen unieke klikken worden geteld, dus na de eerste klik maakt het niet uit hoe vaak een ontvanger op de koppeling klikt. Zie Aangeklikte e-mail in deze begrippenlijst voor meer informatie over hoe klikken worden geteld.
LinkCTR = (UniqueLinkClicks/TotalDelivered) * 100%
Pagina ingediend
Elke keer dat iemand een marketingpagina met een marketingformulier indient, wordt een pagina-indiening geregistreerd. Hierbij gaat het alleen om pagina's die worden gehost op een Power Apps-portal, niet om marketingformulieren die zijn ingesloten op een pagina op een externe site.
Bezochte pagina
Er wordt een paginabezoek geregistreerd als iemand een marketingpagina bezoekt. Hierbij gaat het alleen om pagina's die worden gehost op een Power Apps-portal, niet pagina's op externe sites met een Dynamics 365 Marketing-websitetrackingscript.
Aangeklikte omleidings-URL
Met omleidings-URL's worden koppelingen gemaakt om verbinding te maken met uw Dynamics 365 Marketing-server, waar de klik wordt vastgelegd, waarna de aanvrager onmiddellijk wordt omgeleid naar de aangevraagde inhoud. U kunt deze gebruiken om klikken van banners, advertenties, berichten op social media en nog veel meer bij te houden. Als een omleidings-URL door een bekende contactpersoon wordt aangeklikt met een browser waarin een Dynamics 365 Marketing-cookie is ingesteld (als gevolg van het indienen van een landingspagina), wordt de klik gekoppeld aan de desbetreffende contactpersoon. In andere gevallen wordt de klik geregistreerd als anoniem.
Abonnement ingediend
Een contactpersoon heeft in het ontvangen e-mailbericht op de koppeling met het abonneecentrum geklikt en vervolgens het abonneecentrum ten minste eenmaal ingediend, ongeacht of de contactpersoon de eigen abonnementen of contactgegevens heeft gewijzigd.
Totale aantal gegenereerde potentiële klanten
Het aantal potentiële klanten dat is gegenereerd als resultaat van een e-mailbericht. Er wordt een nieuwe potentiële klant geteld als een geadresseerde op een koppeling voor een landingspagina in het bericht klikt en vervolgens de landingspagina indient, waardoor een nieuwe potentiële klant voor die contactpersoon wordt gegenereerd als resultaat. Indieningen van landingspagina's die geen nieuwe potentiële klant genereren worden niet geteld (bijvoorbeeld omdat een overeenkomende potentiële klant al bestaat of omdat de landingspagina niet is ingesteld voor het genereren van potentiële klanten).
Afgemeld<
Een geadresseerde heeft in een e-mail geklikt op de koppeling met het abonneecentrum en zich vervolgens afgemeld van een of meer mailinglijsten. Bij deze waarde telt maximaal één afmelding per bericht per geadresseerde mee.
Webbaken
Met webbakens kan in Dynamics 365 Marketing worden gedetecteerd wanneer een marketing-e-mailbericht is geopend door een ontvanger. Het baken is een transparante externe afbeelding van 1x1 pixel die door Dynamics 365 Marketing wordt ingesloten in elke verzonden marketing-e-mail. De afbeeldingskoppeling is uniek voor elk bericht en bevat niet alleen de URL van de afbeelding die moet worden geladen, maar ook een id die door Dynamics 365 Marketing wordt gebruikt om het bericht en de contactpersoon waarnaar het is verzonden te identificeren. De werkelijke webbakenafbeelding wordt opgeslagen op de Dynamics 365 Marketing-server, dus elke keer dat een contactpersoon een bericht opent en de afbeeldingen laadt, wordt in Dynamics 365 Marketing vastgelegd welk bericht is geopend en vervolgens wordt de afbeelding geretourneerd.
Aangeklikte website
Elke keer dat iemand op een pagina met een Dynamics 365 Marketing-websitetrackingscript op een koppeling klikt, wordt er een websiteklik vastgelegd. Hierbij gaat het zowel om marketingpagina's die worden gehost op een Power Apps-portal als om externe pagina's die als host fungeren voor een formulier of trackingscript dat met Dynamics 365 Marketing is gemaakt. Met deze functie wordt een cookie gebruikt om elke webbrowser waarmee een site wordt bezocht uniek te identificeren, maar elke bezoeker is anoniem totdat hij of zij een marketingpagina indient met formulierwaarden die overeenkomen met een bestaande contactpersoon of waarmee een nieuwe contactpersoon wordt gemaakt. Als een bekende contactpersoon naar een nieuw apparaat, een nieuwe browser of de modus voor privénavigatie schakelt, worden de websitebezoeken opnieuw als anoniem geregistreerd totdat die contactpersoon een marketingpagina met die combinatie van apparaat/browser indient.
Bezochte website
Elke keer dat iemand een pagina laadt die een websitetrackingscript gemaakt met Dynamics 365 Marketing Dynamics 365 bevat, wordt er een websitebezoek geregistreerd. Hierbij gaat het zowel om marketingpagina's die worden gehost op een Power Apps-portal als om externe pagina's die als host fungeren voor een formulier of trackingscript dat met Dynamics 365 Marketing is gemaakt. Met deze functie wordt een cookie gebruikt om elke webbrowser waarmee een site wordt bezocht uniek te identificeren, maar elke bezoeker is anoniem totdat hij of zij een marketingpagina indient met formulierwaarden die overeenkomen met een bestaande contactpersoon of waarmee een nieuwe contactpersoon wordt gemaakt. Als een bekende contactpersoon naar een nieuw apparaat, een nieuwe browser of de modus voor privénavigatie schakelt, worden de websitebezoeken opnieuw als anoniem geregistreerd totdat die contactpersoon een marketingpagina met die combinatie van apparaat/browser indient.