Klikken op links en websitebezoeken registreren

U kunt op verschillende manieren de klantbetrokkenheid ten aanzien van uw website, banneradvertenties en online marketinginitiatieven meten. U kunt dit onder andere doen door:

 • Het toevoegen van een script aan de pagina's van uw website zodat in Dynamics 365 Marketing kan worden vastgelegd hoe mensen uw website gebruiken en browserecords worden verbonden met anonieme en bekende contactpersonen.
 • Het instellen van omleidings-URL's waarmee wordt geregistreerd wanneer wordt geklikt op koppelingen die u op sociale mediasites en andere plaatsen online hebt geplaatst. U kunt zien hoe vaak op een koppeling is geklikt, wanneer erop is geklikt en vanaf welke fysieke locatie erop is geklikt. U krijgt ook zien op welke omleidings-URL's een bepaalde potentiële klant of contactpersoon heeft geklikt (op voorwaarde dat hij of zij werkt op een computer waarop het juiste cookie is ingesteld).

Belangrijk

Veel landen/regio's (inclusief de Europese Unie) vereisen dat u toestemming verkrijgt voordat u een cookie instelt op de computer van een gebruiker. Het is de verantwoordelijkheid van uw organisatie om zich bewust te zijn van, en te voldoen aan, alle relevante wetten en voorschriften in de markten waarin u actief bent, met inbegrip van toestemming voor het instellen van cookies. Meer informatie over de EU-voorschriften is te vinden op ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/. Dynamics 365 Marketing maakt op de volgende manieren gebruik van cookies:

 • Marketingpagina's die zijn gemaakt en worden gehost door Dynamics 365 Marketing maken gebruik van cookies om de functie voor vooraf invullen van bekende contactpersonen in te schakelen en vast te leggen wanneer een contactpersoon een marketingpagina opent. Pagina's en paginasjablonen in Dynamics 365 Marketing bevatten geen functie voor het verlenen van toestemming voor cookies, dus moet u deze toevoegen. Eén manier om dit te doen is door JavaScript toe te voegen aan de sectie van uw pagina's met de HTML-editor van de paginaontwerper. U kunt uw eigen JavaScript ontwikkelen of een van de vele gratis of gelicentieerde oplossingen gebruiken die al beschikbaar zijn. U kunt ook de ingebouwde privacyverklaring gebruiken voor marketingpagina's om uw gebruik van cookies aan te kondigen. Dit is mogelijk echter niet in alle rechtsgebieden voldoende omdat hiermee niet wordt voorkomen dat de server de cookie instelt—bezoekers worden alleen geïnformeerd dat cookies worden gebruikt (raadpleeg Landingspagina's configureren voor meer informatie over deze functie). Meer informatie: Marketingpagina's maken en implementeren
 • De functie voor websites gebruikt cookies om bezoeken aan iedere webpagina te registreren op de webpagina' waar u het script voor het bijhouden van bezoeken hebt geprogrammeerd. Cookies werken samen met de functie voor marketingpagin's om contactpersonen te identificeren door de id's van bezoekers aan inzendingen voor landingspagina's te koppelen. Als uw website al cookies gebruikt en een toestemmingsfunctie bevat, dan geldt deze wellicht ook voor het script voor websites in Dynamics 365 Marketing. Als u echter geen toestemming voor cookies hebt ingebouwd in uw website, moet u deze toevoegen voordat u het websitescript toevoegt aan pagina's met marketinginformatie voor inwoners van betrokken landen/regio's. Meer informatie: Klikken op koppelingen en websitebezoeken registreren
 • De gebeurtenisportal gebruikt een sessiecookie om contactpersonen in staat te stellen zich aan te melden en zich te registreren voor gebeurtenissen. Meer informatie: De gebeurtenisportal instellen. Daarnaast worden cookies gebruikt om de taal van de gebruiker op te slaan.

Meer informatie: Hoe Dynamics 365 Marketing cookies gebruikt

Bijhouden hoe bezoekers uw website gebruiken

Als mensen op uw website komen, geven ze aan dat ze belangstelling hebben in uw organisatie en de producten. En wat ze op uw site bekijken, geeft zelfs nog meer aan waarin ze geïnteresseerd zijn. Frequente of uitgebreide browsesessies op uw site, met name in de product- of inkoopgebieden, kunnen een sterke indicatie vormen voor een contactpersoon die bereid is om iets te kopen.

Als u websitetracking wilt inschakelen, moet u JavaScript-code die is gegenereerd door Dynamics 365 Marketing toevoegen aan elke pagina die u wilt bijhouden. Elk door het systeem gegenereerd script heeft een unieke id-waarde, waarmee het afzonderlijke script wordt geïdentificeerd. Deze id wordt opgeslagen bij elk bezoek dat wordt geregistreerd (verder is elk script identiek). In Dynamics 365 Marketing worden alle bezoeken aan pagina's die hetzelfde script hebben, behandeld alsof ze op dezelfde website plaatsvinden. U kunt slechts één script op alle pagina's gebruiken of u kunt verschillende scripts instellen om uw site in logische interessegebieden te verdelen. Als uw organisatie meerdere websites heeft (bijvoorbeeld een voor elk merk), houdt u gewoonlijk elke website afzonderlijk bij door voor elke website een andere JavaScript-code te gebruiken. U kunt ze echter ook allemaal als één site bijhouden. De eenvoudigste manier om JavaScript-code toe te voegen aan alle pagina's van uw site die de code nodig heeft, is waarschijnlijk door de code aan de paginasjablonen in uw CMS-systeem toe te voegen.

Belangrijk

Het script voor bijhouden van website die door deze functie wordt geleverd probeert een cookie in te stellen voor elke bezoeken aan uw site. Als uw site een functie bevat die bezoekers in staat stelt om af te zien van cookies, zal het geleverde websitetrackingscript nog steeds proberen zijn cookie te plaatsen zelfs voor bezoekers die zich hiervoor hebben afgemeld. Als u de voorkeur voor afmelding van uw locatiebezoekers volledig wilt respecteren, moet u vervolgens het websitetrackingscript naar behoefte wijzigen zodat het ook werkt met het afmeldingsmechanisme van uw site.

Codes voor het bijhouden en registreren van formulieren voor uw website zoeken of maken

Voor elke verzameling webpagina's die u als een afzonderlijke eenheid wilt behandelen in Dynamics 365 Marketing, moet u een websiterecord instellen, waarmee codes voor het bijhouden en vastleggen van formulieren worden gegenereerd.

 1. Ga naar Marketing > Internetmarketing > Marketingwebsites om de huidige lijst met sites te bekijken die u bijhoudt.

 2. Zoek de website waarmee u wilt werken of selecteer Nieuw om een nieuwe website te maken.

 3. Uw nieuwe of bestaande websiterecord wordt geopend. Hier kunt u beschrijvende informatie en instellingen voor uw website invoeren en lezen. Ook vindt u (eventuele) resultaten en analyses die tot dusver voor de huidige site zijn verzameld. De volgende instellingen en informatie zijn zeer belangrijk als u een website instelt om te worden bijgehouden:

  • Naam: hier wordt een naam voor de websiterecord weergegeven, die u in de lijstweergave ziet en overal waar u de record moet identificeren.
  • URL: toont het adres van de site (of onderliggende site) waar u gebruik wilt maken van de code gegenereerd door deze record. Dit is niet vereist, noch wordt het gebruikt in de gegenereerde code, maar dit kan belangrijke informatie zijn om u en andere gebruikers te helpen te weten waar de code wordt gebruikt.
  • Time-out: alle keren dat een pagina wordt geladen op aanvraag van één bezoeker binnen een kort tijdbestek, worden geteld als behorend tot dezelfde sessie. Een sessie wordt gesloten wanneer de hier opgegeven tijd verstrijkt zonder nieuwe paginaverzoeken van die bezoeker.
 4. Als u werkt met een nieuwe websiterecord, selecteert u Opslaan op de opdrachtbalk om de code voor het volgen van websites en formulierregistratie te genereren. Nadat u de record ten minste eenmaal hebt opgeslagen, ziet u het volgende:

  • JavaScript-code: dit is de code die u moet plaatsen op elke webpagina die u wilt bijhouden als onderdeel van de huidige website. De code is alleen-lezen. Kopieer de code hier en plak deze zo nodig op elke webpagina (of CMS-sjabloon).
  • Formulierregistratiecode: dit is de code die u moet plaatsen op elke externe webpagina met een extern ontworpen formulier dat u wilt gebruiken om gegevens terug te sturen naar Dynamics 365 Marketing. Kopieer de code hier en plak deze zo nodig op elke webpagina (of CMS-sjabloon). Meer informatie: Gebruik formulierregistratie om een extern gemaakt formulier te integreren

Sitebezoekgegevens en analyses weergeven

In de websiterecord waar u ook de JavaScript-trackingcode vindt, worden de gegevens weergegeven die zijn verzameld met behulp van die code. Als u de resultaten wilt bekijken, gaat u naar Marketing > Internetmarketing > Marketingwebsites en opent u de websiterecord die u wilt controleren. Blader naar de volgende drie tabbladen om te zien wat er op uw site is gebeurd:

 • Algemene informatie: hier vindt u de basismetagegevens en JavaScript-code voor de huidige site. Nadat uw script is gestart om gegevens te verzamelen, vindt u de resultaten hier, inclusief uw top 10-pagina's en andere informatie.
 • Tijdlijn: hier wordt een gedetailleerde tijdlijn weergegeven van elke klik die in de loop van de tijd voor de huidige website is geregistreerd.

Notitie

Websiteresultaten en inzichten worden tevens gerapporteerd voor elke afzonderlijke contactpersoonrecord. Meer informatie: Contactpersooninzichten.

Bezoekers aan uw marketingpagina's bijhouden

Telkens wanneer u een marketingpagina publiceert, wordt met Dynamics 365 Marketing een nieuwe website ingesteld (inclusief unieke JavaScript-trackingcode) om alleen interacties met die pagina bij te houden. U vindt deze in de lijst Marketing > Internetmarketing > Marketingwebsites naast uw andere websites. Lees de vorige sectie voor meer informatie over hoe u websites kunt bijhouden en de resultaten kunt weergeven.

Omleidings-URL's instellen

Omleidings-URL's zijn koppelingen die via uw Dynamics 365 Marketing-server worden omgeleid onderweg naar een ander stuk inhoud waarnaar de persoon die op de koppeling heeft geklikt, eigenlijk op zoek is.

Met Dynamics 365 Marketing wordt elke klik op een omleidings-URL geregistreerd wanneer de gebruiker naar het werkelijke doel wordt doorgestuurd. Door verschillende omleidings-URL's in uw banneradvertenties, tweets, Facebook-berichten en elders ook te gebruiken, kunt u zien hoeveel personen op elk van deze koppelingen hebben geklikt, waar zij zich bevonden (fysiek) toen zij dit deden enzovoort. Dit kan u helpen te evalueren welke van uw communicatiekanalen de grootste invloed hebben, en welke u moet verbeteren of niet meer moet gebruiken.

Een omleidings-URL zoeken of maken

Ga als volgt te werk als u een omleidings-URL wilt zoeken of maken:

 1. Ga naar Marketing > Internetmarketing > Omleidings-URL's om de huidige lijst met omleidings-URL's te zien die u hebt ingesteld.

 2. Zoek en open de omleidings-URL waarmee u wilt werken of selecteer Nieuw op de opdrachtbalk om een nieuwe omleidings-URL te maken.

 3. Uw nieuwe of bestaande omleidings-URL wordt geopend. Hier kunt u beschrijvingsinformatie en instellingen voor uw omleidings-URL invoeren en lezen. Ook vindt u (eventuele) resultaten en analyses die tot dusver voor de huidige omleidings-URL zijn verzameld. De volgende instellingen en informatie zijn zeer belangrijk als u een omleidings-URL instelt:

  • Naam: voer een naam voor de omleidings-URL in. Deze zal in de lijstweergave en overal waar u de omleidings-URL moet identificeren worden weergegeven. U moet een naam gebruiken die aangeeft hoe en waar u de koppeling wilt gebruiken, zoals 'LinkedIn-lentecampagne'.
  • Oorspronkelijke URL: voer de URL in voor de pagina of download die moet wordt geopend wanneer iemand op de omleidings-URL klikt (nadat deze is geregistreerd en doorgestuurd via de Dynamics 365 Marketing-server).
  • Omleidende URL: dit is de omleidende URL, gegenereerd door Dynamics 365 Marketing, die u kunt kopiëren en overal waar u de koppeling wilt plaatsen, kunt gebruiken. Deze omleidende URL wordt gegenereerd wanneer u de record voor de eerste keer opslaat.
 4. Selecteer Opslaan om uw werk op te slaan en de omleidende URL te genereren.

Klikgegevens en analyses van omleidings-URL´s weergeven

In de record van de omleidings-URL waar u ook de omleidings-URL vindt, worden de gegevens weergegeven die zijn verzameld met behulp van die URL. Als u deze resultaten wilt bekijken, gaat u naar Marketing > Internetmarketing > Omleidings-URL's en opent u de record van de omleidings-URL die u wilt controleren. Blader naar de volgende twee tabbladen om gegevens te bekijken die door de URL zijn verzameld:

 • Algemene informatie: hier vindt u de basismetagegevens en de omleidings-URL zelf. Nadat uw omleidings-URL is begonnen met het verzamelen van gegevens, kunt u de resultaten hier vinden, inclusief een kaart met geografische gegevens en andere informatie.
 • Tijdlijn: hier wordt een gedetailleerde tijdlijn weergegeven van elke klik die in de loop van de tijd is geregistreerd.

Notitie

Resultaten en inzichten van omleidings-URL's worden tevens gerapporteerd voor elke afzonderlijke contactpersoon- en leadrecord. Meer informatie: Contactpersooninzichten.

Zie ook

Modellen voor het scoren van potentiële klanten ontwerpen
Scores voor potentiële klanten instellen
Hoe Dynamics 365 Marketing cookies gebruikt

Notitie

Laat ons uw taalvoorkeuren voor documentatie weten! Beantwoord een korte enquête. (houd er rekening mee dat deze in het Engels is)

De enquête duurt ongeveer zeven minuten. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld (privacyverklaring).