Het spamrisico van uw e-mailinhoud controleren

De spamcontrolefunctie past kunstmatige intelligentie toe om de inhoud van elk marketing-e-mailbericht te analyseren. Spamcontrole genereert vervolgens een bereik dat voorspelt hoe waarschijnlijk het bericht wordt gemarkeerd door op inhoud gebaseerde spamfilters.

Notitie

Voordat u de spamcontrole kunt gebruiken, moet de beheerder deze functie inschakelen en configureren. Als de functies die in dit onderwerp worden beschreven niet worden weergegeven, vraagt u uw beheerder om spamcontrole in te schakelen voor uw site. Meer informatie: Functies voor kunstmatige intelligentie inschakelen en configureren

Er zijn twee manieren om uw spamrisico te bekijken:

 • Automatisch: een spamcontrole wordt altijd uitgevoerd als onderdeel van de standaardprocessen Controleren op fouten en Live gaan. Spamrisicoresultaten worden weergegeven samen met andere resultaten van de foutcontrole. Spamrisicoresultaten worden geclassificeerd als hoog, gemiddeld of laag (hoe lager des te beter). Als u een hoog of gemiddeld spamrisiconiveau krijgt, kunt u het beste overwegen uw inhoud te herzien.
 • Handmatig: terwijl u uw e-mail ontwerpt, kunt u uw spamrisico op elk gewenst moment controleren door naar het tabblad Ontwerper te gaan. In tegenstelling tot de automatische foutcontroleresultaten biedt deze weergave ook informatie over welke soorten problemen waarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor het verhogen van uw risiconiveau.

U kunt als volgt handmatig het spamrisico voor een bericht weergeven en interpreteren:

 1. Ga naar Marketing > Marketinguitvoering > E-mailmarketingberichten en maak of open vervolgens een e-mailbericht.

 2. Ontwerp uw e-mailinhoud op de gebruikelijke wijze met de e-mailontwerper.

 3. Open, voordat u live gaat, het tabblad Ontwerper > E-mailcontrole voor uw bericht en selecteer Spamcontrole om de controle op uw huidige inhoud uit te voeren. De controle kan een paar minuten duren, maar is meestal sneller gereed.

  Het pad naar het verkrijgen van spamrisicoresultaat

 4. Wanneer de analyse is voltooid, krijgt u een laag, gemiddeld of hoog risicoresultaat. Als u op het deelvenster Details klikt, krijgt u aanbevelingen om uw spamrisico te verminderen. Een laag risico wordt aanbevolen, maar als gevolg van de aard van marketinginhoud, zijn sommige fouten te verwachten.

  Het berekende spamrisico

  Hoewel exacte drempels kunnen variëren op basis van uw onderwerp en publiek, volgen hier een paar richtlijnen voor het interpreteren van de score:

  • 0 – 40 (groen): dit is een goede score, dus gefeliciteerd! De inhoud van uw bericht is grotendeels vrij van termen die tot een rode vlag kunnen leiden en zal waarschijnlijk zowel worden bezorgd bij als worden gewaardeerd door uw ontvangers.
  • 40 – 80 (geel): dit is een gemiddelde score. U zou kunnen overwegen de inhoud te herzien, vooral als u in het hogere segment van dit bereik zit.
  • 80 – 100 (rood): dit is een hoge score. Uw bericht wordt waarschijnlijk geblokkeerd door spamfilters, en berichten die worden bezorgd, worden waarschijnlijk slecht ontvangen en kunnen mogelijk zelfs door geadresseerden als spam worden gerapporteerd.

  Wanneer u uw inhoud herziet, verwijder dan woorden en zinnen waarmee hoge druk wordt uitgeoefend, plus alle andere inhoud die u zelf als spamachtig zou beschouwen als dit bericht aan u zou zijn geadresseerd. Bekijk ook de kwesties die als belangrijkste factoren worden vermeld bij het vaststellen van uw risicoresultaten.

  Als u meer wilt weten over hoe de scores worden gegenereerd, kunt u deze website bezoeken.

 5. Wanneer u tevreden bent met uw spamrisiconiveau, gaat u zoals gewoonlijk live met het bericht.

Zie ook

Zelfstudie: Een marketing-e-mail maken en gebruiken
E-mailmarketingoverzicht
Een nieuwe e-mail maken en de inhoud ervan ontwerpen
Dynamische inhoud toevoegen aan e-mailberichten
De afzender, ontvanger, taal en juridische bepaling instellen
Controleren op fouten, live gaan en afleveren

Notitie

Laat ons uw taalvoorkeuren voor documentatie weten! Beantwoord een korte enquête. (houd er rekening mee dat deze in het Engels is)

De enquête duurt ongeveer zeven minuten. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld (privacyverklaring).