Algemene instellingen beheren

Definieer systeeminstellingen die van toepassing zijn op de hele organisatie, zoals de naam van de oplossing, parameters voor zoekonderwerpen, locatiegroepen, labels voor Sociaal centrum of een aangepaste koppeling naar een privacyverklaring. Stel standaardwaarden, zoals de datum- en tijdnotatie, de standaardschermtaal of het kleurenthema, in voor uw Microsoft Social Engagement-oplossing, zodat uw gebruikers efficiënt kunnen beginnen met uw organisatievereisten.

Notitie

U moet een beheerder voor Social Engagement zijn om deze taak te kunnen uitvoeren.

Als u geen beheerder bent, kunt u de standaardwaarden alleen negeren voor de manier waarop Microsoft Social Engagement voor u wordt weergegeven in Instellingen > Persoonlijke instellingen > Uw voorkeuren. Meer informatie: Uw gebruikersvoorkeuren bewerken

De naam van de oplossing bewerken

Aan de hand van de naam wordt in diverse gedeelten van de toepassing naar de oplossing verwezen, bijvoorbeeld op de navigatiebalk of bij het genereren van waarschuwingen en meldingen per e-mail, of het exporteren van de inhoud.

 1. Ga naar Instellingen > Algemene instellingen.

 2. Klik in het deelvenster Algemene instellingen op Standaardvoorkeuren.

 3. Voer de nieuwe naam voor uw oplossing in het tekstvak Naam in en klik vervolgens op Opslaan Knop Opslaan.

De standaardschermtaal bewerken

U kunt de standaardtaal van de gebruikersinterface instellen voor alle gebruikers van uw oplossing.

 1. Ga naar Instellingen > Algemene instellingen.

 2. Klik in het deelvenster Algemene instellingen op Standaardvoorkeuren.

 3. Selecteer de schermtaal in de vervolgkeuzelijst Schermtaal.

 4. Klik op Opslaan Knop Opslaan om uw wijzigingen toe te passen.

Het standaardtijdsbestek bewerken

Stel het standaardtijdsbestek in voor het gebied Analyse. Telkens wanneer u naar Analyse gaat, ziet u de gegevens voor het geselecteerde standaardtijdsbestek.

Kies uit deze opties:

 • Vandaag: berichten die op de huidige kalenderdag zijn gevonden.

 • Vorige week: berichten die in de afgelopen 7 kalenderdagen zijn gevonden.

 • Vorige maand: berichten die in de afgelopen 30 kalenderdagen zijn gevonden.

 1. Ga naar Instellingen > Algemene instellingen.

 2. Klik in het deelvenster Algemene instellingen op Standaardvoorkeuren.

 3. Selecteer het tijdsbestek in de vervolgkeuzelijst Standaardtijdsbestek.

 4. Klik op Opslaan Knop Opslaan om uw wijzigingen toe te passen.

De standaardnotatie voor datum en tijd bewerken

U kunt de beschikbare datum- en tijdnotatie gebruiken of u kunt deze aanpassen. In alle grafieken en analyses wordt de geselecteerde datum- en tijdnotatie weergegeven.

 1. Ga naar Instellingen > Algemene instellingen.

 2. Klik in het deelvenster Algemene instellingen op Standaardvoorkeuren.

 3. Selecteer de datumnotatie in het gedeelte Datumnotatie.

 4. Klik op Opslaan Knop Opslaan om uw wijzigingen toe te passen.

De getalsnotatie bewerken

Kies de getalsnotatie die aan uw wensen voldoet. In alle grafieken en analyses wordt de geselecteerde getalsnotatie weergegeven.

 1. Ga naar Instellingen > Algemene instellingen.

 2. Klik in het deelvenster Algemene instellingen op Standaardvoorkeuren.

 3. Selecteer de getalsnotatie van uw voorkeur in de vervolgkeuzelijst Getalsnotatie.

 4. Klik op Opslaan Knop Opslaan om uw wijzigingen toe te passen.

Zoektalen toevoegen of verwijderen

U kunt de talen selecteren die beschikbaar moeten zijn bij het instellen of bewerken van een regel voor het zoeken naar trefwoorden in een zoekonderwerp.

Zoektalen toevoegen

 1. Ga naar Instellingen > Algemene instellingen.

 2. Klik in het deelvenster Algemene instellingen op Zoektalen.

  Tip

  Hoe meer zoektalen u toevoegt, hoe meer berichten met de zoekregels voor trefwoorden kunnen worden gevonden. Raadpleeg Internationale beschikbaarheid van Microsoft Dynamics 365 voor meer informatie over de ondersteunde talen.

 3. Schakel in het deelvenster Zoektalen de selectievakjes in van de talen die u wilt inschakelen in Zoekinstellingen.

 4. Klik op Opslaan Knop Opslaan om uw wijzigingen toe te passen.

Zoektalen verwijderen

 1. Ga naar Instellingen > Algemene instellingen.

 2. Klik in het deelvenster Algemene instellingen op Zoektalen.

 3. Schakel in het deelvenster Zoektalen de selectievakjes uit van de talen die u wilt uitschakelen in Zoekinstellingen.

  Waarschuwing

  Het verwijderen van zoektalen kan bestaande zoekonderwerpen en regels op de volgende manieren beïnvloeden:

  • Zoekregel wordt bijgewerkt: de verwijderde zoektaal wordt verwijderd uit zoekregels met meerdere actieve zoektalen.
  • Zoekregel wordt verwijderd: als de zoekregel alleen uit de verwijderde zoektaal is opgebouwd, wordt de regel uit het zoekonderwerp verwijderd.
  • Zoekonderwerp wordt verwijderd: dit gebeurt als het zoekonderwerp alleen uit zoekregels in de verwijderde taal is opgebouwd.
 4. Klik op Opslaan Knop Opslaan om uw wijzigingen toe te passen.

Standaardwaarden definiëren voor nieuwe zoekonderwerpen

Als u een beheerder bent, kunt u standaardwaarden definiëren voor nieuwe zoekonderwerpen. Selecteer de bronnen en talen die standaard worden geselecteerd voor nieuwe zoekonderwerpen. Gebruikers die nieuwe zoekonderwerpen maken kunnen de door u opgegeven standaardwaarden gebruiken voor hun zoekonderwerpen of uw instellingen negeren bij het instellen van zoekonderwerpen.

 1. Ga naar Instellingen > Algemene instellingen.

 2. Klik in het deelvenster Algemene instellingen op Standaardinstellingen voor zoeken.

 3. Onder Standaardinstellingen voor zoeken selecteert u de bronnen en talen die u als standaardwaarden voor nieuwe zoekonderwerpen wilt aanbieden.

 4. Klik op Opslaan Knop Opslaan om uw wijzigingen toe te passen.

Als beheerder kunt u bepalen of de koppeling naar een privacyverklaring moet worden weergegeven of verborgen voor uw Social Engagement-oplossing.

 1. Ga naar Instellingen > Algemene instellingen.

 2. Klik in het deelvenster Algemene instellingen op Privacy.

 3. Schakel het selectievakje SKoppeling naar privacyverklaring weergeven in.

  U kunt ook het selectievakje Koppeling naar privacyverklaring weergeven uitschakelen als u de koppeling wilt verbergen.

 4. Voer de URL van de privacyverklaring in het invoerveld voor URL in.

 5. Klik op Opslaan Knop Opslaan om uw wijzigingen toe te passen.

Tip

U moet mogelijk naar een andere pagina gaan of de toepassing in uw browser vernieuwen om de bijgewerkte koppeling te zien.

Adaptief leren inschakelen

Het algoritme voor de berekening van gevoelswaarden voor berichten kan nu leren op basis van bewerkingen van gevoelswaarden door uw gebruikers. Als beheerder kunt u kiezen of u adaptief leren wilt inschakelen voor uw organisatie. Meer informatie: Adaptief leren voor het bewerken van de gevoelswaarde van uw organisatie

Labels voor berichten beheren

Definieer labels om berichten te classificeren. Labels zijn een snelle, eenvoudige manier om een status toe te wijzen aan een bericht en stellen u in staat visuele markeringen voor een bericht toe te voegen.

Notitie

Gebruikers hebben een Social Engagement Enterprise-licentie en minstens de rol Antwoorder nodig om labels aan berichten toe te wijzen.

 1. Ga naar Instellingen > Algemene instellingen.

 2. Klik in het deelvenster Algemene instellingen op Labels.

 3. Klik in het deelvenster Labels op Label toevoegen Knop Toevoegen.

 4. Selecteer een kleur in de vervolgkeuzelijst Kleur, voeg een beschrijving voor het label toe in het tekstvak Beschrijving en klik vervolgens op Opslaan om uw wijzigingen aan het label toe te passen.

Tip

U kunt de bedieningselementen in de vorm van een dubbele punthaak naast de labelbeschrijving gebruiken om de labels opnieuw te schikken.

Als u een bestaand label wilt wijzigen, bewerkt u de kleur of de beschrijving in de lijst met labels en klikt u vervolgens op Opslaan om uw wijzigingen toe te passen.

Als u een statuslabel wilt verwijderen, klikt u op Verwijderen Knop Verwijderen naast de beschrijving van het label en bevestigt u vervolgens de verwijdering.

Locatiegroepen maken en beheren

Voeg locatiegroepen als snelfilters toe om de gegevensset verder te beperken voor locaties die het meest relevant binnen uw context zijn. Locatiegroepen zijn subsets van beschikbare landen/regio's voor de locatieanalyse in Microsoft Social Engagement. U kunt aangepaste locatiegroepen maken of de vooraf gedefinieerde locatiegroepen gebruiken.

Beschikbare locatiegroepen opzoeken

 • U kunt direct aan de slag met vooraf gedefinieerde locatiegroepen die automatisch worden gemaakt.

 • Ga voor de lijst met locatiegroepen naar Instellingen > Algemene instellingen > Locatiegroepen.

Een aangepaste locatiegroep maken

Maak een aangepaste locatiegroep om als filter voor waarschuwingen en analyses te gebruiken. U moet een beheerder voor Social Engagement of hoofdanalist zijn om deze taak te kunnen uitvoeren.

 1. Ga naar Instellingen > Algemene instellingen.

 2. Klik in het deelvenster Algemene instellingen op Locatiegroepen.

 3. Klik in het deelvenster Locatiegroepen op de knop Toevoegen Knop Toevoegen.

 4. Voer in het deelvenster Groepsdetails een naam in voor de locatiegroep.

 5. Begin in het invoerveld de naam te typen van de locatie die u aan deze locatiegroep wilt toevoegen, totdat die locatie in de lijst wordt weergegeven. Kies de naam van die locatie om de locatie aan de locatiegroep toe te voegen.

 6. Herhaal stap 4 totdat u alle vereiste locaties hebt toegevoegd.

 7. Klik op Opslaan Knop Opslaan om de locatiegroep te maken.

Tip

U voegt een groter aantal locaties toe door bestaande locatiegroepen aan een aangepaste locatiegroep toe te voegen.

Een aangepaste locatiegroep bewerken

U kunt op elk willekeurig moment locaties aan een aangepaste locatiegroep toevoegen of eruit verwijderen.

Notitie

U moet een beheerder voor Social Engagement of hoofdanalist zijn om deze taak te kunnen uitvoeren.

Beheerders kunnen alle aangepaste locatiegroepen bewerken. Hoofdanalisten kunnen alleen hun eigen aangepaste locatiegroepen bewerken.

 1. Ga naar Instellingen > Algemene instellingen.

 2. Klik in het deelvenster Algemene instellingen op Locatiegroepen.

 3. Selecteer in de lijst met locatiegroepen de locatiegroep die u wilt bewerken.

 4. Voeg in het deelvenster Groepsdetails locaties toe of verwijder deze totdat de configuratie is zoals die conform uw eisen moet zijn.

 5. Klik op de knop Opslaan Knop Opslaan om uw bewerkingen te bevestigen.

Een aangepaste locatiegroep verwijderen

U kunt aangepaste locatiegroepen verwijderen die niet langer nodig zijn. Vooraf gedefinieerde locatiegroepen kunnen niet worden verwijderd. U moet een beheerder voor Social Engagement of hoofdanalist zijn om deze taak te kunnen uitvoeren.

 1. Ga naar Instellingen > Algemene instellingen.

 2. Klik in het deelvenster Algemene instellingen op Locatiegroepen.

 3. Selecteer in de lijst met locatiegroepen de locatiegroep die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen Knop Verwijderen.

 4. Bekijk in de overlaymelding de informatie en bevestig vervolgens de verwijdering door op OK te klikken.

Notitie

Beheerders kunnen alle aangepaste locatiegroepen verwijderen. Hoofdanalisten kunnen alleen hun eigen aangepaste locatiegroepen verwijderen. Locatiegroepen worden onherroepelijk verwijderd maar u kunt ze indien nodig opnieuw aanmaken.

Waarschuwingen waarvoor de verwijderde locatiegroep in het filter staat, worden automatisch op inactief gezet. De eigenaren van die waarschuwingen krijgen hierover per e-mail bericht. De desbetreffende waarschuwingen worden niet opnieuw geactiveerd wanneer u weer een locatiegroep met dezelfde naam maakt.

Aangepaste tags promoveren tot automatische tags

Voeg aangepaste tags toe aan uw lijst met automatische tags. U kunt maximaal vijf aangepaste tags toevoegen aan uw lijst. Aangepaste tags die aan deze lijst worden toegevoegd, worden naar automatische tags gepromoveerd en automatisch toegevoegd aan berichten. Meer informatie: Berichten van intentietags en aangepaste tags voorzien

Zie ook

Zoekacties instellen om te luisteren naar sociale-mediagesprekken
Aan de slag met Social Engagement
Voorkeuren instellen voor de gebruikersinterface