Een werksjabloon instellen voor inkooporders

Belangrijk

Dynamics 365 for Finance and Operations omvat diverse speciaal gebouwde toepassingen die u helpen bij het beheren van specifieke bedrijfsfuncties. Zie Dynamics 365-licentiehandleiding voor meer informatie over deze licentiewijzigingen.

In dit onderwerp wordt beschreven hoe u een eenvoudige werksjabloon instelt die u kunt gebruiken wanneer u ontvangen artikelen wegzet. Werksjablonen bepalen de reeks instructies die op een mobiel apparaat aan de magazijnmedewerker worden voorgesteld wanneer deze artikelen van het ontvangende gebied verplaatst. U kunt deze procedure gebruiken met de opgegeven gegevens van het demogegevensbedrijf USMF. Maak voordat u deze guide start een werkgroep-id. In dit voorbeeld wordt een werkgroep-id met de naam Binnenkomend gebruikt. Deze procedure is bedoeld voor de magazijnbeheerder.

 1. Ga in het navigatievenster naar Modules > Magazijnbeheer > Instellingen > Werk >Werksjablonen.
 2. Selecteer Inkooporders in het veld Werkordertype.

Een koptekst van een werksjabloon maken

 1. Selecteer Nieuw.
 2. Typ een getal in het veld Volgnummer. Dit is de volgorde waarin de werksjablonen worden beoordeeld. U kunt de volgorde wijzigen, als dat nodig is.
 3. Typ een waarde in het veld Werksjabloon. Dit is de unieke identificatie voor deze sjabloon.
 4. Typ een waarde in het veld Omschrijving van werksjabloon.
  • De optie Geldig wordt niet ingeschakeld voordat u alle informatie die voor de sjabloon vereist is, hebt ingevuld en vervolgens op Opslaan hebt geklikt.
  • Een werkorder van het type Inkooporder kan niet automatisch worden verwerkt, dus laat de optie Automatisch verwerken ingesteld op Nee.
 5. Typ een waarde in het veld Werkgroep-id. Met werkgroep-id's kunt u werk in groepen organiseren. De waarde die u hier instelt, wordt de standaardwaarde voor elk werk dat met deze sjabloon wordt gemaakt.
 6. Typ 1 in het veld Werkprioriteit. Dit geeft het belang van het werk aan. De waarde die u hier instelt, wordt de standaardwaarde voor elk werk dat met deze sjabloon wordt gemaakt.
 7. Selecteer Opslaan. U moet de koptekst van de werksjabloon opslaan voordat de knop Query bewerken beschikbaar wordt.

De query voor de werksjabloon instellen

 1. Selecteer Query bewerken. We zullen een beperking instellen zodat de sjabloon alleen in een specifiek magazijn kan worden gebruikt.
 2. Selecteer Toevoegen.
 3. Typ warehouse in het veld Veld.
 4. Typ een waarde in het veld Criteria.
 5. Selecteer OK.
 6. Selecteer Ja.

Werksjabloongegevens instellen

 1. Selecteer Nieuw.
 2. Selecteer Verzamelen in het veld Werktype.
 3. Typ purchase in het veld Werkklasse-id. De werkklasse die u hier instelt, wordt de standaardwaarde op alle werkregels van type orderverzameling die met deze sjabloon worden gemaakt. De werkklasse kan niet worden overschreven via de werkorderregels. Werkklassen worden gebruikt om het type werkorderregels te bepalen en/of beperken dat een magazijnmedewerker op een mobiel apparaat kan verwerken.
 4. Selecteer Nieuw.
 5. Selecteer Wegzetten in het veld Werktype.
 6. Typ een waarde in het veld Werkklasse-id. De instructies voor verzamelen en neerzetten zijn ingesteld. Elk verzamel-/wegzetpaar moeten dezelfde werkklasse hebben. Gebruik dezelfde werkklasse die u voor de instructie voor verzamelen hebt geleverd.
 7. Selecteer Opslaan. Het selectievakje Geldig is nu ingeschakeld.