het toepassingslogboek van een 1009-fout in het toepassingslogboek voor geraakte databasekopieën in Exchange Server 2016

Oorspronkelijk KB-nummer:   4023757

Symptomen

Neem het volgende scenario:

  • U hebt een Exchange-database Beschikbaarheidsgroepen (DAGs) geïmplementeerd in uw organisatie en de configuratie van de database kopieën is ingeschakeld.
  • U hebt een cumulatieve update van 4 of cumulatieve update 5 geïnstalleerd voor Microsoft Exchange Server 2016.

In deze situatie ziet u veel waarschuwingsberichten met gebeurtenis-ID 1009 in het toepassingslogboek in Exchange Server 2016. Het bericht ziet er ongeveer als volgt uit:

Log Name: Application
Source: MSExchangeFastSearch
Date: <Date>
Event ID: 1009
Task Category: General
Level: Warning
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: <ComputerName>
Description:
The indexing of mailbox database <database name> encountered an unexpected exception. Error details: Microsoft.Exchange.Search.Core.Abstraction.OperationFailedException: The component operation has failed. ---> Microsoft.Exchange.Search.Core.Abstraction.OperationFailedException: The component operation has failed. ---> Microsoft.Exchange.Search.Engine.FeedingSkippedException: "Feeding was skipped for <Database ID> due to the state 'Unknown', error code: 'Unknown'."

Schermafbeelding van het venster van gebeurtenis 1009

Oplossing

U kunt deze logboekgebeurtenissen veilig negeren. Cumulatieve update 6 voor Exchange Server 2016 bevat echter een wijziging waarmee de berichten opnieuw worden ingedrukt.