Geen toegang tot een postvak met Receive-As machtigingen voor een postvakdatabase

Oorspronkelijk KB-nummer:   3176596

Symptomen

Neem het volgende scenario:

  • Beheerders-of serviceaccount maakt deel uit van de groep Organisatiebeheer.
  • Postvakken van gebruikers bevinden zich in Database1.
  • Aan de beheerder/service-account is de Receive-As machtiging voor Database1 verleend.

In dit scenario kan het beheerders-of serviceaccount geen postvak van een andere gebruiker openen in Database1.

Oorzaak

Het beveiligingsmodel is gewijzigd in Microsoft Exchange Server 2013. Een gebruiker die lid is van de groep Organisatiebeheer, kan alleen toegang hebben tot andere postvakken wanneer volledige toegang expliciet is opgegeven.

Oplossing

Er zijn twee mogelijke oplossingen voor dit probleem:

  • Gebruik een account dat geen lid is van de groep Organisatiebeheer.
  • Zorg voor expliciete volledige toegangsmachtigingen voor het postvak.