Het maken van een item namens een gemachtigde mislukt in Exchange Server 2013 cumulatieve update 5

Oorspronkelijk KB-nummer:   2986658

Symptomen

U wordt ervan uitgegaan dat u twee gebruikers (gebruiker A en gebruiker B) op een andere postvakserver hebt in een cumulatieve update 5 -omgeving van Exchange Server 2013. Gebruiker A in naam van gebruiker B maakt een nieuw e-mailbericht of ander item met behulp van een toepassing van Exchange Web Services (EWS). In deze situatie kan het e-mailbericht of item niet worden gemaakt.

Oorzaak

Dit probleem doet zich voor omdat een uitzondering optreedt wanneer de EWS-aanvraag een X-AnchorMailbox kop-instelling voor het e-mailadres van gebruiker B heeft.

Tijdelijke oplossing

Ga als volgt te werk om dit probleem tijdelijk op te lossen: Ga naar het Web.config-bestand op de server voor client toegang:

Voeg de volgende regel code toe onder de <appSettings> sectie in het Web.config-bestand:

<add key="SendXBEServerExceptionHeaderToCafe" value="false" />

Notitie

Het Web.Config bestand bevindt zich in het pad: station\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\ClientAccess\exchweb\ews.

Meer informatie

X-AnchorMailboxZie algemene informatie over de kop X-AnchorMailboxvoor meer informatie over de koptekst.