DAG fout met onjuist geconfigureerde netwerk in Exchange Server 2016

Oorspronkelijk KB-nummer:   4075323

Symptomen

Kijk eens naar dit scenario:

  • U maakt een database beschikbare groep (DAG) voor Exchange Server 2016.
  • Een knooppunt van de DAG bevat twee netwerkinterfacekaarten (Nic's) op hetzelfde subnet.

In dit scenario ziet u een onjuist geconfigureerde foutstatus wanneer u de subnet -status van de dag weergeeft in het Exchange-Beheercentrum of de Get-DatabaseAvailabilityGroupNetwork cmdlet uitvoert.

Oorzaak

De functie voor het netwerk voor meerdere NIC'S van Windows Server 2016 wordt niet ondersteund door Exchange Server 2016.

Oplossing

Vermijd het gebruik van de functie multi-NIC cluster netwerk op een Exchange Server 2016 DAG-knooppunt.

Verwijzingen

Zie voor meer informatie vereenvoudigd pakket voor SMB-multichannel en multi-NIC cluster netwerken.