Fout wanneer u de New-MailboxExportRequest-cmdlet uitvoert in Exchange Server 2010 SP1 of SP2: de ondernemings organisatie-container kan niet worden gevonden

Oorspronkelijk KB-nummer:   2737545

Symptomen

Neem het volgende scenario:

  • U installeert Exchange Server 2010 Service Pack 1 (SP1) of Exchange Server 2010 Service Pack 2 (SP2).
  • Een Exchange-beheerder moet de inhoud van een postvak exporteren naar een PST-bestand.
  • De Exchange-beheerder voert de New-MailboxExportRequest cmdlet uit.

In dit scenario kan de Exchange-beheerder een foutbericht ontvangen dat lijkt op het volgende bericht:

Kon de container Enterprise organisatie niet vinden.
CategoryInfo: NotSpecified: (0: Int32) [New-MailboxExportRequest], OrgContainerNotFoundException
FullyQualifiedErrorId: D310F4E6, Microsoft. Exchange. Management. RecipientTasks. NewMailboxExportRequest

Oorzaak

Dit probleem doet zich voor als de functie voor het importeren van postvakgegevens van het postvak (op basis van het niveau van de rol

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door de rol voor het exporteren van een postvak in te voeren in het account. Voer hiervoor de volgende cmdlet uit:

New-ManagementRoleAssignment -Name "name" -SecurityGroup "security_group_name" -Role "Mailbox Import Export"  

Meer informatie

Als de rol van het postvak is toegewezen aan een account, heeft dit account lees-en schrijf bereiken die voldoende zijn voor de toegang tot de objectgegevens van de geadresseerde. De configuratie Lees-en schrijf bereik voor de rol is echter geen. De configuratiegegevens van de organisatie worden dus geblokkeerd.

Verwijzingen