EWS-toepassingsgroep loopt vast omdat het OAuth-certificaat van Exchange Server is verlopen

Symptomen

De toepassingsgroep van Exchange Web Services (EWS) loopt elk 10-15 minuten vast op alle servers, en EWS-toepassingen veroorzaken een HTTP 503-fout. Deze gebeurtenissen worden vastgelegd in de logboeken.

Log Name:   Application
Source:    MSExchange Common
Date:     <Data time>
Event ID:   4999
Task Category: General
Level:     Error
Keywords:   Classic
User:     N/A
Computer:   Exchange2016.contoso.com
Description:
Watson report about to be sent for process id: 63200, with parameters: E12IIS, c-RTL-AMD64, 15.01.1979.003, w3wp#MSExchangeServicesAppPool, M.Exchange.Security, M.E.S.O.V1ProfileLocalTokenIssuer..ctor, M.E.S.OAuth.OAuthTokenRequestFailedException, 6446-dumptidset, 15.01.1979.003.
ErrorReportingEnabled: False 
Log Name:   System
Source:    Microsoft-Windows-WAS
Date:     <Data time>
Event ID:   5011
Task Category: None
Level:     Warning
Keywords:   Classic
User:     N/A
Computer:   Exchange2016.contoso.com
Description:
A process serving application pool 'MSExchangeServicesAppPool' suffered a fatal communication error with the Windows Process Activation Service. The process id was '29492'. The data field contains the error number.

Oorzaak

Het certificaat van de Exchange Server Open Authentication (OAuth) is verlopen.

Oplossing

Raadpleeg dit artikel om het OAuth-certificaat te verlengen.