Postvakken worden quarantined en zijn niet toegestaan voor toegang in Exchange Server 2010

Oorspronkelijk KB-nummer:   2603736

Symptomen

Een gebruiker heeft geen toegang tot een postvak dat zich bevindt op een Microsoft Exchange 2010-server.

Oorzaak

Het postvak is een mogelijke bedreiging voor de status van de Information Store en is in quarantaine geplaatst.

Er zijn verschillende typen gebeurtenissen waarvoor de Exchange-opslag een postvak als een mogelijke bedreiging uitziet:

  • Als een thread voor dat postvak werkt, mislukt
  • Als dit postvak meer dan vijf threads bevat waarvan de voortgang niet lang duurt

Oplossing

De oorzaak van het verontreinigde postvak moet worden geïdentificeerd en hersteld. Als dit gebeurt, kunt u de registersleutel voor het postvak met quarantaine het beste handmatig opnieuw instellen door deze te verwijderen.

Notitie

Als deze handmatige stap vergeten is, worden in de Exchange Store automatisch quarantaine postvakken opnieuw ingesteld op zes uur na de gequarantinete vlag.

Meer informatie

Zie voor meer informatie de detectie en correctie van verontreinigd postvak.