Op de Exchange-Server worden niet alle Ou's weergegeven wanneer er een nieuw postvak wordt gemaakt

Oorspronkelijk KB-nummer:   3038717

Symptomen

Wanneer u een nieuw postvak samen met een nieuwe gebruikersaccount in Exchange Server maakt, wordt de volledige lijst met organisatie-eenheden (Ou's) niet weergegeven zoals verwacht.

Oorzaak

In het Configuratiescherm van Exchange (ECP) kunnen niet meer dan 500-organisatie-eenheden worden weergegeven. Wanneer er meer dan 500 Ou's zijn, wordt er een nieuw venster gegenereerd en is dit venster leeg of bevat een bericht (er worden meer items weergegeven in deze weergave).

Oplossing

Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen:

 1. Het aantal Ou's voor de Exchange Server-postvak server bepalen. U doet dit door de volgende opdracht uit te voeren in een shell:

  (Get-OrganizationalUnit -ResultSize unlimited).count
  
 2. Ga op de Exchange Server-postvak server naar de volgende map:

  drive:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\ClientAccess\ecp

 3. Voeg de volgende regels in het web.config-bestand net hierboven toe </appsettings> :

  <!-- allows the OU picker when placing a new mailbox in its designated organizational unit to retrieve all OUs - default value is 500 -->
  <add key="GetListDefaultResultSize" value="500" />
  

  Notitie

  De sleutelwaarde GetListDefaultResultSize moet groter zijn dan het aantal ou's dat u hebt gevonden in stap 1. Daarnaast moet u deze waarde telkens toevoegen wanneer u een cumulatieve update installeert.

 4. Start in IIS Manager de MSExchangeECPAppPool -toepassingsgroep opnieuw.