GetFolder-aanvragen voor een postvak in openbare mappen die worden gehost in Exchange Online retourneren een onjuiste TotalCount-waarde

Oorspronkelijk KB-nummer:   4490420

Symptomen

Wanneer u een verzoek van Exchange Web Services (EWS) verzendt GetFolder naar een postvak van de openbare map die wordt gehost in Microsoft 365 Exchange Online, TotalCount bevat de geretourneerde waarde de onjuiste waarde 0 of -1.

Oorzaak

Dit is een bekende architectuur beperking. Het probleem kan zich voordoen omdat de structuur van de openbare map en de inhoud in afzonderlijke postvakken zijn opgeslagen.

Tijdelijke oplossing

Om deze beperking te omzeilen, gebruikt u het ExtendedFieldURI -element om PR_CONTENT_COUNT in de gevraagde set eigenschappen op te nemen.

Als u de eigenschap PR_CONTENT_COUNT wilt opnemen, stelt u de eigenschaps code in op PropertyTag = "0x3602" en het eigenschapstype is PropertyType = "integer".

<ExtendedFieldURI PropertyTag="0x3602" PropertyType=" Integer"/>

Als u de beheerde API van EWS of EWS-API van EWS gebruikt, kunt u de ExtendedPropertyDefinition -klasse gebruiken om de eigenschap PR_CONTENT_COUNT aan te vragen.

Meer informatie

Zie Eigenschappen en uitgebreide eigenschappen in EWS in Exchangevoor meer informatie over eigenschappen en uitgebreide eigenschappen in EWS.