Gebruikers van Office 365 kunnen geen verbinding maken met Exchange Online vanwege onjuiste service-instellingen

Probleem

Gebruikers van Office 365 in uw organisatie die verbinding maken met Exchange Online met behulp van onjuiste vastgelegde service-instellingen (of IP-adressen), kunnen geen verbinding maken met de service nadat deze verouderde service-instellingen zijn stopgezet op 8 juli 2015. (De oorspronkelijke datum is 26 juni 2015).

De volgende services waarvoor gebruikers mogelijk een onjuiste instellingen gebruiken, zijn:

  • Automatisch opsporen: een functie die wordt gebruikt voor het automatisch detecteren van servernamen voor connectiviteit
  • Client voor Exchange ActiveSync (EAS): een protocol dat wordt gebruikt door clienttoepassingen voor e-mail op mobiele apparaten
  • POP3 en IMAP4: protocollen die worden gebruikt door clienttoepassingen op het bureaublad en mobiele apparaten
  • SMTP: protocol dat wordt gebruikt voor het verzenden van e-mailberichten

Als gebruikers hun verouderde service-instellingen blijven gebruiken, kunnen ze na 8 juli 2015 geen verbinding maken met de service. Gebruik de informatie die wordt weergegeven in dit artikel om ervoor te zorgen dat deze instellingen correct zijn ingesteld voor gebruikers in uw organisatie.

Oplossing

In de volgende tabel ziet u de functies, protocollen en verwachte serverinstellingen die moeten worden ingesteld, en vindt u koppelingen naar de artikelen met instructies voor het configureren van deze instellingen.

Functie en protocol Poort Server naam (juiste configuratie) Verwijzingen
Automatisch opsporen (CName-record) 443 autodiscover.outlook.com DNS-records maken bij een DNS-hostingprovider voor Office 365
Exchange ActiveSync (EAS) 443 outlook.office365.com Een mobiel apparaat instellen voor synchronisatie met uw account
- 995 outlook.office365.com Instellingen voor POP-en IMAP-toegang voor Office 365 voor bedrijven of voor Microsoft Exchange-accounts
IMAP4 993 outlook.office365.com Instellingen voor POP-en IMAP-toegang voor Office 365 voor bedrijven of voor Microsoft Exchange-accounts
VIRTUELE 587 smtp.office365.com Instellingen voor pop-en IMAP-toegang voor Office 365 voor bedrijven of voor Microsoft Exchange-accounts. Toestaan dat een multi-functioneel apparaat of een toepassing via SMTP een E-mail verzendt via Office 365

Windows gebruikt een bestand met de naam hosts om hostnamen toe te wijzen aan IP-adressen. Dit bestand wordt gecontroleerd voordat DNS wordt gebruikt om een servernaam op te lossen. Als het bestand hosts op een Windows-computer een vermelding heeft voor de servernamen in de tabel en als de vermelding is gekoppeld aan een vastgelegd IP-adres, wordt DNS niet gebruikt om die servernaam op te lossen. Zorg ervoor dat u het hosts-bestand op alle systemen opnieuw instelt waarop het probleem kan optreden dat in dit artikel wordt beschreven.

Zie het volgende artikel in Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het opnieuw instellen van het hosts-bestand:

972034 hoe kan ik het hosts-bestand weer terugzetten naar de standaardinstelling?

Meer informatie

Meer hulp nodig? Ga naar Microsoft Community.