Kan geen mapeigenschappen weergeven of foutmelding bij het openen van een agenda in een vergaderruimte in Outlook

Oorspronkelijk KB-nummer:   3155551

Symptomen

Wanneer gebruikers in een hybride implementatie van Exchange de agenda voor een vergaderruimte in Microsoft Outlook proberen te openen, ontvangen ze een van de volgende foutberichten:

kon niet worden bijgewerkt.

Kan de mapeigenschappen niet weergeven. De map is verwijderd of de server waarop de map is opgeslagen, is mogelijk niet beschikbaar. U hebt niet de juiste machtigingen om deze bewerking uit te voeren.

Oorzaak

Dit probleem treedt op als het postvak van de vergaderruimte is gemaakt met behulp van het Exchange-Beheercentrum in Office 365 of Exchange Online PowerShell en als het postvak van de vergaderruimte geen gekoppeld Active Directory-account in de on-premises omgeving heeft.

Oplossing

Om dit probleem op te lossen, gebruik dan SMTP-overeenkomst om het postvak van de ruimte in Exchange Online te koppelen met een on-premises account. Zie voor meer informatie over hoe u dit kunt doen met SMTP-overeenkomst met lokale gebruikersaccounts voor Office 365-gebruikersaccounts voor adreslijstsynchronisatie.

Meer informatie

Zie postvakken voor vergaderruimten maken en beherenvoor meer informatie over postvakken voor vergaderruimten.

Meer hulp nodig? Ga naar Microsoft Community.