Hybride beschikbaarheidsinfo voor Exchange Online

Het met Exchange Online hybride pakket voor beschikbaarheidsinfo verzamelt Windows PowerShell-opdrachtresultaten die de technische ondersteuning van Office 365 kan worden gebruikt om problemen met beschikbaarheidsinfo in een hybride implementatie van Exchange op te lossen. Met het diagnostisch hulpprogramma voor ondersteuning van het servicepakket voor ondersteuning van diagnostische gegevens wordt het gebruik van dit diagnostisch pakket voor het verzamelen van relevante informatie. De SDP moet worden uitgevoerd op de hybride server.

In dit artikel worden de informatie vermeld die kan worden verzameld wanneer dit diagnostische pakket wordt uitgevoerd.

Oorspronkelijk KB-nummer:   2957394

Meer informatie

Notitie

  • Dit diagnostisch pakket wordt specifiek gemaakt voor klanten met een hybride implementatie van on-premises Exchange-Server en Exchange Online.
  • U moet globale beheerdersreferenties opgeven voor de Office 365-organisatie waarvoor u beschikbaarheidsinfo instelt.
  • Het SDP-pakket vraagt u om het primaire SMTP-adres van de on-premises gebruikers en de Office 365-gebruikers van wie u de beschikbaarheidsinfo wilt optrekken.
Beschrijving Bestandsnaam
Get-FederatedOrganizationIdentifier cmdlet-uitvoer O365_Get-FederatedOrganizationIdentifier. log
De uitvoer van de cmdlet Get-FederationInformation voor het opgegeven domein. O365_Get-FederationInformation-DomainName <DomainName> . log
Get-OrganizationRelationship cmdlet-uitvoer O365_Get-OrganizationRelationship. log
Get-SharingPolicy cmdlet-uitvoer O365_Get-SharingPolicy. log
Beschrijving Bestandsnaam
Uitvoer van AcceptedDomain-cmdlet <HYBRIDSERVERNAME>_AcceptedDomain_FL.txt
Get-ExchangeServer cmdlet-uitvoer <HYBRIDSERVERNAME>_AllExchangeServers_FL.txt
Get-AutodiscoverVirtualDirectory cmdlet-uitvoer <HYBRIDSERVERNAME>_AutodiscoverVirtualDirectory_FL.txt
Get-AvailabilityAddressSpace cmdlet-uitvoer <HYBRIDSERVERNAME>_AvailabilityAddressSpace_FL.txt
Get-ClientAccessServer cmdlet-uitvoer <HYBRIDSERVERNAME>_ClientAccessServer_FL.txt
Algemeen gekoppelde besturingssysteem uitvoer <HYBRIDSERVERNAME>_DiscoveryReport.xml
Uitvoer van toepassingsgebeurtenissen in CSV-indeling <HYBRIDSERVERNAME>_evt_Application.csv
Uitvoer van toepassingsgebeurtenissen in evtx-indeling <HYBRIDSERVERNAME>_evt_Application. evtx
Uitvoer van toepassingsgebeurtenissen in TXT-indeling <HYBRIDSERVERNAME>_evt_Application.txt
Uitvoer van systeemgebeurtenis in CSV-indeling <HYBRIDSERVERNAME>_evt_System.csv
Uitvoer van systeemgebeurtenissen in evtx-indeling <HYBRIDSERVERNAME>_evt_System. evtx
Uitvoer van systeemgebeurtenis in TXT-indeling <HYBRIDSERVERNAME>_evt_System.txt
Get-ExchangeServer cmdlet-uitvoer <HYBRIDSERVERNAME>_ExchangeServer_FL.txt
Get-FederatedOrganizationIdentifier cmdlet-uitvoer <HYBRIDSERVERNAME>_FederatedOrganizationIdentifier_FL.txt
Get-FederationTrust cmdlet-uitvoer <HYBRIDSERVERNAME>_FederationTrust_FL.txt
Get-FederationInformation cmdlet-uitvoer <HYBRIDSERVERNAME>_Get-FederationInformation_<onmicrosoft.com domeinnaam>
Cmdlet-uitvoer Get-Mailbox voor on-premises Postvak <HYBRIDSERVERNAME>_OnPremiseMailbox_FL
Get-OrganizationRelationship cmdlet-uitvoer <HYBRIDSERVERNAME>_OrganizationRelationship_FL
Get-RemoteDomain cmdlet-uitvoer <HYBRIDSERVERNAME>_RemoteDomain_FL
Get-RemoteDomain cmdlet-uitvoer <HYBRIDSERVERNAME>_SharingPolicy_FL
Test-FederationTrust cmdlet-uitvoer <HYBRIDSERVERNAME>_Test-FederationTrust_<On Premise User>
Test-FederationTrustCertificate cmdlet-uitvoer <HYBRIDSERVERNAME>_Test-FederationTrustCertificate_FL
Test-OrganizationRelationShip cmdlet-uitvoer <HYBRIDSERVERNAME>_Test-OrganizationRelationShip_FL
Get-WebServicesVirtualDirectory cmdlet-uitvoer <HYBRIDSERVERNAME>_WebServicesVirtualDirectory_FL
Logboekbestanden van IIS W3SVC1LogFiles.cab
Logboekbestanden van IIS W3SVC2LogFiles.cab
Beschrijving Bestandsnaam
Uitvoer van de cmdlet Get-Mailbox-arbitrage <HYBRIDSERVERNAME>_Arbitration Mailbox_FL.TXT
Get-PublicFolderClientPermission cmdlet-uitvoer <HYBRIDSERVERNAME>_NON_IPM_SUBTREE_SCHEDULE_FREE_BUSY_FIRST ORGANIZATION_EXTERNAL_FYDIBOHF25SPDLT.log_FL.TXT
Get-PublicFolder cmdlet-uitvoer <HYBRIDSERVERNAME>_NON_IPM_SUBTREE_SCHEDULE_FREE BUSY.log_FL

Verwijzingen

Zie informatie over geautomatiseerde probleemoplossings Services en ondersteuningsplatform voor ondersteuning voor meer informatie over Automatische probleemoplossing en ondersteuning voor Microsoft.