Kan geen toegang krijgen tot de agenda in Outlook Web app in een Exchange Server-omgeving

Oorspronkelijk KB-nummer:   2780262

Symptomen

Wanneer gebruikers toegang proberen te krijgen tot de agenda in Outlook Web app in een Exchange Server 2010-, Exchange Server 2013-of Exchange Server 2016-omgeving, krijgen de gebruikers het volgende foutbericht:

Het item dat u wilt openen, bestaat niet meer.
Het item is niet gevonden. Het is mogelijk dat u of een gemachtigde het bestand hebt verplaatst of verwijderd met een andere computer of een mobiel telefoon.

Notitie

Dit probleem is van invloed op alle gebruikers in de omgeving.

Oorzaak

Dit probleem treedt op omdat het standaardbeleid voor het delen van agenda's ontbreekt.

Oplossing

Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen:

  • Voer de volgende opdracht uit om een nieuw beleid voor het delen van de agenda te maken:

    New-SharingPolicy "Default Sharing Policy" -Enabled $true -Domains *:CalendarSharingFreeBusySimple -Default $true
    
  • Open Internet Information Services (IIS) Manager en Recycle de MSExchangeOWAAppPool-en MSExchangeOWACalendarAppPool-toepassingsgroepen.