Outlook heeft geen toegang tot openbare mappen die worden gehost op oudere Exchange-servers

Oorspronkelijk KB-nummer:   3177600

Symptomen

Neem het volgende scenario:

In dit scenario kunnen gebruikers met een Exchange 2013-postvak of Exchange 2016-postvak geen toegang krijgen tot openbare mappen met behulp van Microsoft Outlook.

Oorzaak

Dit probleem doet zich voor als de postvakdatabase waarin het postvak van de gebruiker wordt gehost, is geconfigureerd voor een database met openbare mappen die verschilt van de Discovery-postvakdatabase van de openbare map.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door de postvakdatabase van de gebruiker zodanig te configureren dat deze database met openbare mappen wordt gebruikt als detectie-postvak:

 1. U kunt als volgt via de cmdlet een detectie postvak voor een openbare map toewijzen aan het postvak van de gebruiker Set-Mailbox :

  Set-Mailbox <User> -DefaultPublicFolderMailbox <ProxyMailbox>
  
 2. U kunt als volgt de database voor de openbare map voor de postvakdatabase van de gebruiker toewijzen met behulp van de Set-MailboxDatabase cmdlet:

  Set-MailboxDatabase (Get-Mailbox <User>).Database -PublicFolderDatabase (Get-MailboxDatabase (Get-Mailbox <ProxyMailbox>).Database).PublicFolderDatabase
  
 3. Voer de volgende cmdlet uit om de Microsoft Exchange RPC Client Access-service opnieuw op de server met Exchange server die de openbare mappen host, te starten:

  Restart-Service MSExchangeRPC