Apps ontwikkelen met behulp van Exchange 2010 PowerShell en .NET Framework

Oorspronkelijk KB-nummer:   2827611

Stel dat u een willekeurige Microsoft .NET-taal wilt gebruiken om toepassingen te ontwikkelen die Microsoft Exchange Server 2010-cmdlets automatiseren. Extern PowerShell wordt de ondersteunde en aanbevolen methode om dit te doen.

Meer informatie

Microsoft biedt geen ondersteuning voor het handmatig laden van de module Exchange PowerShell met behulp van de RunspaceConfiguration.AddPSSnapIn() API. De PowerShell-module van Exchange is de ondersteunde methode voor het maken van toepassingen in Exchange Server 2007. Deze methode wordt echter niet ondersteund of aanbevolen voor gebruik met cmdlets van Exchange Server 2010.

Zie voor meer informatie: