Problemen oplossen: een alias uit een groep verwijderen

Wordt deze fout weergegeven wanneer u een nieuwe gebruiker maakt? Dit e-mailadres wordt al gebruikt als alias voor de groep <group name> . In dit artikel wordt uitgelegd hoe u de e-mail alias uit de groep verwijdert.

Waarschuwing

Het is ongebruikelijk dat een groep een alias heeft omdat deze moet worden toegevoegd met Exchange Online PowerShell. U dient deze te verwijderen met Exchange Online PowerShell.

Als u geen ervaring met PowerShell hebt, kunt u dit doen. De Exchange Online PowerShell-opdrachten die in dit artikel worden gebruikt, verwijderen alleen een alias uit een Office 365-groep.

De e-mail alias van de groep verwijderen met Exchange Online PowerShell

Voordat u deze procedure kunt uitvoeren, hebt u het volgende nodig:

  1. Vervang in Exchange Online PowerShell de naam en het e-mailadres van de groep door uw waarden en voer de volgende opdracht uit:

    Set-UnifiedGroup -Identity "Group name" -EmailAddresses @{remove="alias@contoso.com"}
    
  2. Het kan een paar minuten duren, maar wanneer de opdracht is voltooid, wordt het bericht weergegeven met de opdrachtprompt. U ontvangt alleen een bericht als er een fout is opgetreden.

  3. Sluit de verbinding met Exchange Online PowerShell door de volgende opdracht uit te voeren:

    Remove-PSSession $Session