Problemen oplossen: een alias verwijderen uit een beveiligingsgroep met e-mail

Wordt deze fout weergegeven wanneer u een nieuwe gebruiker maakt? Dit e-mailadres wordt al gebruikt als alias voor de beveiligingsgroep met e-mail <group name> . In dit artikel wordt uitgelegd hoe u de e-mail alias van de beveiligingsgroep met e-mail verwijdert.

Waarschuwing

Het is ongebruikelijk voor een beveiligingsgroep met e-mail om een alias toe te voegen, omdat deze moet worden toegevoegd met Exchange Online PowerShell. U dient deze te verwijderen met Exchange Online PowerShell.

Als u geen ervaring met PowerShell hebt, kunt u dit doen. In de Exchange Online PowerShell-opdrachten die in dit artikel worden gebruikt, wordt alleen de alias van een beveiligingsgroep met e-mail verwijderd.

De e-mail alias van de groep verwijderen met Exchange Online PowerShell

Voordat u deze procedure kunt uitvoeren, hebt u het volgende nodig:

  1. Vervang in Exchange Online PowerShell de groepsnaam en het e-mailadres door uw waarden en voer de volgende opdracht uit:

    Set-DistributionGroup -Identity "Group name" -Alias @{remove="alias@contoso.com"}
    
  2. Het kan een paar minuten duren, maar wanneer de opdracht is voltooid, wordt het bericht weergegeven met de opdrachtprompt. U ontvangt alleen een bericht als er een fout is opgetreden.

  3. Sluit de verbinding met Exchange Online PowerShell door de volgende opdracht uit te voeren:

    Remove-PSSession $Session