Problemen oplossen: een e-mail alias van een gebruiker verwijderen

Wordt deze fout weergegeven wanneer u een nieuwe gebruiker maakt? ' Dit e-mailadres wordt al gebruikt als een alias voor de gebruiker <user name> '. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u de e-mail alias van de gebruiker verwijdert.

Tip

Met e-mailadressen weet u hoe Internet de e-mail kan verzenden en moeten alle e-mailadressen uniek zijn-over het hele internet, geen twee e-mailadressen.

Het e-mailadres van de gebruiker verwijderen

Voordat u begint, controleert u of u de gebruiker hebt genoteerd van wie u het e-mailadres wilt verwijderen.

Notitie

Als u het nieuwe Microsoft 365-beheercentrum niet gebruikt, kunt u dit inschakelen door de wisselknop Probeer het nieuwe beheercentrum bovenaan de startpagina te selecteren.

  1. U kunt de accountgegevens van een gebruiker op twee manieren vinden:

    • Typ in het Beheercentrumde naam van de gebruiker in het vak zoeken boven aan de pagina en selecteer de naam in de lijst. Wordt de gebruikerskaart geopend.

    • In het Beheercentrum gaat u naar de pagina gebruikers > actieve gebruikers en selecteert u de gebruiker in de lijst.

  2. Selecteer e-mail aliassen beheren.

  3. Selecteer de alias die u wilt verwijderen, klik op het pictogram verwijderen (wastebin) en Sla de wijzigingen op.

Is het probleem opgelost?

Laat het ons weten als dit is gelukt of het probleem niet is opgelost door feedback te geven onder aan deze pagina.