(554 5.6.0 ongeldige berichtinhoud) NDR wanneer een Office 365-gebruiker een bericht verzendt dat een Excel-bijlage bevat

Oorspronkelijk KB-nummer:   2984127

Probleem

Een gebruiker van Office 365 maakt een Excel-spreadsheet (. xlsx-bestand) en stuurt deze als bijlage naar een e-mailbericht. Het bericht en de bijlage worden echter niet bezorgd bij de geadresseerde en de afzender ontvangt een rapport over niet-uitgevoerde bezorging met de volgende foutcode:

554 5.6.0 ongeldige inhoud van berichtinhoud

Oorzaak

Dit probleem kan zich voordoen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Een transportregel is ingesteld waarbij de optie het bericht uitstellen als de optie voor het verwerken van de regel niet voltooid is ingeschakeld.
  • Tijdens de extractie van tekst is de scanprocedure opgetreden tijdens het controleren van de bijlage.

Tijdelijke oplossing

Ga op een van de volgende manieren te werk om dit probleem tijdelijk op te lossen:

  • Wachtwoord: Beveilig het bericht voordat u het verzendt.
  • De optie bericht uitstellen als de regel verwerking niet voltooid is in de transportregel. Deze optie kan worden ingesteld op elke regel in de lijst regels. Zie transportregels beherenvoor meer informatie over het wijzigen van de transportregels in Exchange Online.
  • Kijk of het bericht zelf wordt weergegeven (als u problemen ondervindt bij het oplossen van problemen voor iemand anders) en ontvang een bericht tracering om te zien of het nog meer inzicht biedt.

Meer informatie

Meer hulp nodig? Ga naar Microsoft Community.