HCW8011 meerdere verbindingslijnen gevonden voor AddressSpace wanneer u de HCW uitvoert

Oorspronkelijk KB-nummer:   3087161

Probleem

Wanneer u de wizard hybride configuratie (HCW) uitvoert, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

HCW8011 ambigue configuratie: meerdere connectors verzenden gevonden voor AddressSpace ' Consoto.com '

Oorzaak

Dit probleem doet zich voor als de wizard hybride configuratie conflicterende of dubbele connectors voor het verzenden van een bepaalde naamruimte heeft gedetecteerd en deze niet kan worden voortgezet.

Oplossing

Verwijder de dubbele verbindingslijnen verzenden uit de on-premises organisatie. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Open de Exchange-beheer shell.

 2. Voer de volgende opdracht uit:

  Get-SendConnector |fl
  
 3. Bekijk de uitvoer om te bepalen of er meerdere verbindingslijnen bestaan voor AddressSpace die worden vermeld in het foutbericht.

 4. Als er meerdere connectors voor verzenden bestaan, verwijdert u de dubbele connectors verzenden. U doet dit door de volgende opdracht uit te voeren voor elke dubbele verbindingslijn:

  Remove-SendConnector <NameOfSendConnector>
  

  Zie Remove-SendConnectorvoor meer informatie over het verwijderen van een connector.

Meer informatie

Meer hulp nodig? Ga naar de Microsoft-Community of de TechNet-forums van Exchange.