HCW8014 clients voor client toegang die zijn opgegeven door het Active Directory-object voor hybride Configuration werden niet correct gewist

Oorspronkelijk KB-nummer:   3087162

Probleem

Wanneer u de wizard hybride configuratie uitvoert, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

HCW8014 de clients voor client toegang die zijn opgegeven door het Active Directory-object hybride Configuration werden niet correct gewist tijdens de upgrade van de hybride configuratie.

Oorzaak

Dit probleem doet zich voor als de wizard hybride configuratie een van de volgende soorten servers bevat:

  • Onjuiste servers
  • Verwijderde servers die in het configuration-object worden weergegeven

Oplossing

Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen:

  1. Open de Exchange-beheer shell.

  2. Voer de volgende opdracht uit om de client toegangsservers te wissen voor de hybride configuratie:

    Set-HybridConfiguration -ClientAccessServers $Null
    
  3. Voer de wizard hybride configuratie opnieuw uit.

Meer informatie

Meer hulp nodig? Ga naar de Microsoft-Community of de TechNet-forums van Exchange.