HCW8039 de Hybrid Send connector mag alleen de fout ruimte voor één adres bevatten wanneer u HCW uitvoert.

Oorspronkelijk KB-nummer:   3087172

Probleem

Wanneer u de wizard hybride configuratie (HCW) uitvoert, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

HCW8039 de Hybrid Send connector mag slechts één adresruimte bevatten. {0}

Oorzaak

Dit probleem doet zich voor als de connector voor het verzenden van een verbindingslijn die door de wizard hybride configuratie is gemaakt, extra naamruimten heeft toegevoegd.

Oplossing

Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen:

 1. Open de Exchange-beheer shell.

 2. Voer de volgende opdracht uit:

  Get-SendConnector -name "Outbound to Office 365"
  
 3. Bekijk de waarde van de AddressSpace-parameter in de uitvoer. U ziet ' * ' of ' contoso. mail. onmicrosoft. com; 1 '.

 4. Als u een ander adres ziet dan "*" of contoso. mail. onmicrosoft. com; 1 ", verwijdert u ze. Voer hiervoor de volgende opdracht uit:

  Set-SendConnector -name "Outbound to Office 365 "smtp:contoso.mail.onmicrosoft.com;1"
  
 5. Voer de wizard hybride configuratie opnieuw uit.

Meer informatie

Meer hulp nodig? Ga naar de Microsoft-Community of de TechNet-forums van Exchange.