Waarschuwingsbericht dat kan worden bevestigd wanneer u probeert een transportregel te bewerken in een Exchange Server 2013-omgeving

Oorspronkelijk KB-nummer:   2769337

Symptomen

Neem het volgende scenario:

  • U opent het Exchange-Beheercentrum in een Microsoft Exchange Server 2013-omgeving.
  • U configureert het Exchange-Beheercentrum om een landinstelling (taal) te gebruiken die de datumnotatie dd-mm-jjjj gebruikt.
  • U maakt een transportregel en u stelt de Activeringsdatum of de datum van de activering in met de datumnotatie dd-mm-jjjj. U kunt bijvoorbeeld de Activeringsdatum instellen op "09/14/2012".
  • U probeert de transportregel te bewerken.

In dit scenario wordt het volgende waarschuwingsbericht weergegeven:

Bevestiging mislukt: de DateTime van de DateTimePicker mag geen ongeldige datum zijn.

Notitie

Door dit probleem te doen, kunt u de transportregel niet bewerken in het Exchange-Beheercentrum. Dit probleem is echter niet van invloed op de werking van de transportregel.

Tijdelijke oplossing

Voer de volgende stappen uit om dit probleem tijdelijk op te lossen:

  1. Selecteer OK in het waarschuwingsbericht om de waarschuwing te negeren en de transportregel te openen.
  2. Wis de Datumopties voor Activeringsdatum en de Activeringsdatum en sla de regel op.
  3. Open de transportregel en wijzig de Activeringsdatum of de deactiverings datum in de juiste datumnotatie.