De waarde van WhenCreated wordt gewijzigd in Exchange Online

Symptomen

Wanneer u in Exchange Online de opdracht ophalen uitvoert om objecten zoals gebruikers, postvak, contactpersoon of distributiegroep te retourneren, ziet u dat de WhenCreated datum is gewijzigd.

In het volgende voorbeeld wordt een WhenCreated waarde voor Mailbox01 geretourneerd.

Get-Mailbox -Identity Mailbox01 | FL *WhenCreated

WhenCreated: 6/17/2018 5:16:56 AM

Wanneer u een ogenblik geduld, voert u deze opdracht opnieuw uit en ziet u dat de waarde WhenCreated is gewijzigd.

Get-Mailbox -Identity Mailbox01 | FL *WhenCreated

WhenCreated: 10/4/2019 6:23:56 AM

Oorzaak

Dit gedrag is inherent aan het ontwerp van het product. De WhenCreated datum mag niet worden gegarandeerd. Een voorbeeld van wat er kan worden veranderd, is nadat de herlocatie van de Tenant is uitgevoerd. Dit komt doordat objecten opnieuw worden gemaakt in plaats van te worden verplaatst tijdens het proces. Daarom moet u de waarde niet beleggen WhenCreated voor het uitvoeren van andere bewerkingen waarvoor de waarde ongewijzigd moet blijven.