Kan geen machtigingen toepassen op submappen in openbare mappen in het Exchange-Beheercentrum

Symptoom

Wanneer u machtigingen toepast voor een openbare map en de bijbehorende submappen, schakelt u het selectievakje wijzigingen toepassen op deze openbare map en alle bijbehorende submappen in het Exchange-Beheercentrum (in) uit.

Schermafbeelding van het toepassen van machtigingen

Oorzaak

Het probleem treedt op als de bovenliggende map en de bijbehorende submappen zich in andere openbare mappen postvakken bevinden.

Tijdelijke oplossing

Als u machtigingen wilt toepassen op de bovenliggende map en submappen van de openbare map, gebruikt u het Update-PublicFolderPermissions.ps1 -script.

Voorbeeld

.\Update-PublicFolderPermissions.ps1 -IncludeFolders "\MyFolder" -AccessRights "Owner" -Users "John", "Administrator" -Recurse -Confirm:$false

Dit voorbeeldscript doet het volgende:

  • Hiermee vervangt u de huidige clientmachtigingen voor de openbare map \MyFolder en alle onderliggende mappen voor gebruikers "Jan" en "beheerder".
  • Verleent de gebruikers de machtiging ' eigenaar '.
  • Vraag geen bevestiging aan de gebruiker.

Notitie

Als de openbare mappen actief zijn in Exchange Online, voert u het script uit vanuit Exchange Online PowerShell. Als ze on-premises actief zijn, voert u het script uit van Exchange Management Shell op de on-premises server.

Het script bevat uitgebreide Help documentatie. Voer de volgende opdracht uit om de documentatie voor het script weer te geven:

Get-Help .\Update-PublicFolderPermissions.ps1 -Full