Cumulatieve update 20 wordt in Programma's en onderdelen weergegeven als u Exchange Server 2013 cumulatieve update 22 uitvoert

Oorspronkelijk KB-nummer:   4492759

Symptomen

Nadat u cumulatieve update 22 voor Exchange Server 2013 hebt geïnstalleerd, wordt in het onderdeel Programma's en onderdelen in het Configuratiescherm de installatie van de cumulatieve update voor Exchange Server 2013 weergegeven.

Oorzaak

Dit probleem doet zich voor omdat Exchange Server Setup de versietekenreeks in het register niet correct bijwerkt.

Tijdelijke oplossing

Belangrijk

Volg de stappen in deze sectie zorgvuldig. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er grote problemen optreden. Maak een back-up van het register voor herstel in geval van problemen voordat u het wijzigt.

U kunt dit probleem oplossen door de registersleutel voor de naam van de updateweergave te wijzigen. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Selecteer in het menu Start de optie uitvoeren, typ regedit in het vak openen en selecteer vervolgens OK.

 2. Ga naar de volgende subsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Microsoft Exchange v15

 3. Ga in het deelvenster Details naar het item met de naam en dubbelklik erop.

 4. Wijzig de tekenreeks in het vak Waardegegevens in de volgende waarde:
  Cumulatieve update 22 voor Microsoft Exchange Server 2013

 5. Selecteer OK om de wijziging op te slaan.

  Schermafbeelding van het wijzigen van de Exchange Server-versie in het register