Vertraging bij het inrichten van gebruiker/postvak of het synchroniseren van wijzigingen in Exchange Online

Symptomen

Als een gebruiker in Microsoft 365 is gemaakt of gewijzigd of wordt gesynchroniseerd met Azure Active Directory vanuit de on-premises omgeving, wordt geen postvak ingericht voor de gebruiker of wordt de wijziging niet weergegeven in Exchange Online.

Oplossing

U kunt dit probleem als volgt oplossen:

  1. Als er geen postvak is gemaakt, controleert u of aan de gebruiker een geldige Exchange Online-licentie is toegewezen in de beheer portal van Microsoft 365.
  2. Nadat de licentie is toegewezen of de eigenschappen van de gebruiker zijn gewijzigd, kunt u 30 minuten wachten totdat de wijziging van kracht is.
  3. Zorg ervoor dat de gebruiker geen validatiefout ontvangt. Zie dit artikelvoor meer informatie over het weergeven van validatiefouten.
  4. Controleer of de melding voor een service status in de Microsoft 365-beheerportal van toepassing is.
  5. De dienst duurt meestal minder dan 30 minuten om een gebruiker in te richten of om wijzigingen voor een gebruiker te synchroniseren. Het kan tot 24 uur duren voordat de levering plaatsvindt of voor het synchroniseren van wijzigingen. Als het probleem na 24 uur blijft optreden, dient u een ondersteuningsservice aanvraag in te dienen.