De eigenschap LitigationHoldEnabled verschilt van on-premises en Exchange Online

Symptomen

U bevindt zich in een hybride implementatieomgeving van Microsoft Exchange. Als u een on-premises postvak hebt opvolgd voor Exchange Online en u ter beschikkinge wilt hebben, moet u merken dat de LitigationHoldEnabled waarde voor een postvak niet overeenstemt met de Cloud en on-premises locaties.

Voer bijvoorbeeld de volgende opdrachten uit om de status van de postvakken voor de geschil in Exchange Online en Exchange server te controleren.

Voorbeeld 1: het wacht stand van de geschil is ingeschakeld voor het postvak van de gebruiker in Exchange Online.

Get-Mailbox UserA | FL *LitigationHoldEnabled*

LitigationHoldEnabled: waar

Voorbeeld 2: het bewaren van de geschil is uitgeschakeld voor het externe postvak voor gebruiker A.

Get-RemoteMailbox UserA | FL *LitigationHoldEnabled*

LitigationHoldEnabled: onwaar

Oorzaak

Dit gedrag is inherent aan het ontwerp van het product. Wanneer het postvak wordt verplaatst van Exchange Server naar Exchange Online, wordt het msExchUserHoldPolicies kenmerk tijdens het synchroniseren niet teruggeschreven van Cloud naar on-premises. Dit is waar als de waarde van het msExchUserHoldPolicies kenmerk in de bron niet Null is.

Meer informatie

Ga voor meer informatie over kenmerken die zijn geschreven van on-premises naar Office 365 en van Azure Active Directory (Azure AD) naar on-premises Azure AD Connect Sync: kenmerken die worden gesynchroniseerd met Azure Active Directory.