Een on-premises gegevensgateway beheren in Microsoft FlowManage an on-premises data gateway in Microsoft Flow

U kunt een on-premises gegevensgateway installeren en beheren zodat u verschillende cloud-apps via Microsoft Flow veilig kunt integreren met uw on-premises gegevens en apps.Install and manage an on-premises data gateway to securely integrate a variety of cloud-based apps with your on-premises data and apps through Microsoft Flow.

Met een gateway kunt u verbinding maken met on-premises gegevens via de volgende verbindingen:With a gateway, you can connect to on-premises data over these connections:

 • Apache ImpalaApache Impala
 • Aangepaste connectors die u maaktCustom connectors that you create
 • DB2DB2
 • BestandssysteemFile System
 • HTTP met Azure ADHttp with Azure AD
 • InformixInformix
 • MySQLMySQL
 • Oracle DatabaseOracle Database
 • PostgreSQLPostgreSQL
 • SharePointSharePoint
 • SQL ServerSQL Server
 • Teradata (preview)Teradata (Preview)

Belangrijk

Microsoft SharePoint-gegevensgateways ondersteunen nu zowel HTTP- als HTTPS-verkeer.Microsoft SharePoint data gateways now support both HTTP and HTTPS traffic.

VereistenPrerequisites

 • De gebruikersnaam die en het wachtwoord dat u gebruikt om u aan te melden bij Microsoft Flow.The user name and password that you used to sign up for Microsoft Flow.

 • Beheerdersbevoegdheden op een gateway.Administrative permissions on a gateway.

  Standaard hebt u deze machtigingen voor elke gateway die u installeert.You have these permissions by default for each gateway that you install. Een beheerder van een andere gateway kan u deze machtigingen ook verlenen voor die gateway.Also, an administrator of another gateway can grant you these permissions for that gateway.

 • Een licentie die ondersteuning biedt voor gateways.A license that supports gateways. Zie de sectie 'Connectiviteit' van de pagina met prijzen voor meer informatie.For more information, see the “Connectivity” section of the pricing page.

Notitie

U kunt een gateway en een on-premises verbinding alleen maken in uw standaardomgeving.You can create a gateway and an on-premises connection only in your default environment.

Uw gateways weergevenView your gateways

Selecteer rechtsboven in de hoek van de Microsoft Flow-website het tandwielpictogram en selecteer vervolgens Gateways.In the upper-right corner of the Microsoft Flow website, select the gear icon, and then select Gateways.

Gateway onder beheer

Notitie

Als u een gateway hebt gemaakt in PowerApps of toegang tot een dergelijke gateway hebt gekregen, wordt die gateway weergegeven in de lijst Mijn gateways in Microsoft Flow.If you created or were given access to a gateway in PowerApps, that gateway appears in the My gateways list in Microsoft Flow.

Een gateway installerenInstall a gateway

 1. Download de wizard voor gatewayinstallatie.Download the gateway-installation wizard.

 2. Voer de wizard uit en geef de referenties op waarmee u zich ook bij Microsoft Flow aanmeldt.Run the wizard and provide the same credentials with which you signed into Microsoft Flow.

  Als u de gateway hebt geregistreerd en geconfigureerd, wordt deze weergegeven in de lijst Gateways in Microsoft Flow.After you register and configure your gateway successfully, it shows up in the Gateways list in Microsoft Flow.

Zie Gateways voor meer informatie.For more information, see Understand gateways.